หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: สิ่งที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ควรทำ 10 ประการ  (อ่าน 8344 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 1 ก.ค. 11, 01:47 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ได้ส่งบทความเรื่อง สิ่งที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ควรทำ ๑๐ ประการ มายัง มติชนออนไลน์ ข้อเขียนล่าสุดของหมอประเวศ มีสาระสำคัญ ดังนี้

...บทความนี้เขียนก่อนวันเลือกตั้ง ยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ด้วยความแตกแยกอย่างรุนแรงในสังคมไทย ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดมิคสัญญีกลียุคที่มีการฆ่ากันตายเป็นแสนๆ คน หลายฝ่ายเรียกร้องรัฐบาลใหม่ให้สร้างความปรองดอง

นายกรัฐมนตรีคนใหม่ควรฟังเสียงเรียกร้องจากสังคม และทำงานร่วมกันกับสังคม สร้างความปรองดองอย่างสร้างสรรค์ ให้สังคมไทยก้าวข้ามความติดขัด เจริญรุดหน้าไปสู่อนาคตที่ดี

ต่อไปนี้เป็นข้อเสนอ สิ่งที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ควรทำ ๑๐ ประการ คือ


๑.ตั้งรัฐบาลแห่งความปรองดอง โดยเชิญนักการเมืองจากพรรคต่างๆ รวมทั้งพรรคขู่แข่ง เข้าร่วมรัฐบาลแห่งความปรองดอง ควรถือว่าขณะนี้ประเทศไทยเผชิญสถานการณ์พิเศษ ที่ต้องการความเสียสละและลดทิฐิมานะ เข้ามาร่วมมือกัน นายกรัฐมนตรีควรขอร้องอดีตนายกรัฐมนตรีหลายท่านเข้าร่วมเป็นคณะที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน สามารถเข้าร่วมประชุมกับคณะรัฐมนตรีได้ ในการนี้ถ้านายกรัฐมนตรีทำงานร่วมกับภาคสังคมที่สนใจกิจการบ้านเมือง จะทำให้มีพลังสร้างสรรค์มากขึ้น

๒.รับทำยุทธศาสตร์การสื่อสารสัมมาวาจา ที่แล้วมาการสื่อสารเชิงเกลียดชัง ก่อให้เกิดความแตกแยกที่พาสังคมไทยไปจ่อที่ขอบเหวแห่งมิคสัญญีกลียุทธ ยุทธศาสตร์การสื่อสารที่ดีสามารถเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดจิตสำนึกได้

๓.ตั้งคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติ จะใช้ คอป. ชุดเดิมที่มี ดร.คณิต ณ นคร เป็นประธาน หรือจะตั้งขึ้นใหม่ได้ มีเทคนิคกระบวนการปรองดองที่โลกใช้แก้ปัญหาความขัดแย้งที่อื่น เช่น แอฟริกาใต้ มาแล้วที่สามารถนำมาใช้ได้ ถ้ารัฐบาลและสังคมเข้าร่วมในการกระบวนการนี้อย่างอย่างจริงจัง ก็น่าจะนำไปสู่การปรองดอง และสร้างชีวิตจิตใจใหม่ได้

๔.สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตัวเอง ถ้าชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสามารถจัดการตัวเองได้ จะดูแลแก้ปัญหาต่างๆ ไปได้ ๘๐-๙๐ เปอร์เซ็นต์ ไม่ต้องพุ่งเข้ามาท่วมท้นส่วนกลาง ลดความขัดแย้งระหว่างอำนาจรัฐรวมศูนย์กับวัฒนธรรมท้องถิ่นลง รัฐบาลมีเวลาทำงานเชิงรุกต่างๆ รวมทั้งเป็นการสร้างผู้นำท้องถิ่นเก่งๆ จำนวนมาก ซึ่งในอนาคตจะขึ้นมาเป็นผู้นำระดับชาติ

๕.สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ สัมมาชีพเต็มพื้นที่เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของความร่มเย็นเป็นสุข และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ รัฐบาลควรระดมกำลังจากทุกภาคส่วนร่วมสร้างสัมมาชีพในทุกหมู่บ้าน ตำบล เมือง จังหวัด ส่งเสริม SSE (Small Social Enterprise) ให้เชื่อมโยงผู้บริโภคในเมืองกับผู้ผลิตในชนบทที่ทำการเกษตรยั่งยืนให้เกื้อกูลกัน พลังผู้บริโภคจะไปสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วประเทศ

๖.จัดสรรที่ทำกินให้เกษตรกรและผู้ใช้แรงงานอย่างทั่วถึง เรามีเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานกว่า ๔๐ ล้านคน คนเหล่านี้เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศที่ไม่พอกินพอใช้ และขาดความมั่นคงในชีวิต ถ้าคนส่วนใหญ่ของประเทศไม่มั่นคงแล้วประเทศจะมั่นคงได้อย่างไร ถ้าเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานมีที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและผลิตอาหารกินเอง ไม่ต้องมากครอบครัวละ ๒ ไร่ก็ได้ จะเป็นรากฐานที่ทำให้ประเทศไทยมั่นคง ต่อไปอาหารจะมีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆ แต่รายได้ได้ของคนจนจะเพิ่มตามไม่ทัน จะเป็นเหตุให้เกิดจลาจล

การที่คนจนมีที่ดินจะทำให้เกิดความมั่นคงในเรื่องที่อยู่อาศัยและอาหาร ภาคอุตสาหกรรมจะแข่งขันได้ดีขึ้น เพราะถ้าผู้ใช้แรงงานมีที่อยู่อาศัยและมีอาหารกิน จะลดความกดดันเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ ถ้าผู้ใช้แรงงานต้องเสียค่าที่พักและซื้ออาหารกิน ค่าแรงวันละ ๓๐๐ บาท ก็ไม่พอกินพอใช้ แต่ถ้ามีที่อยู่อาศัยและมีอาหารกินเสียแล้ว ถ้าได้ค่าแรงวันละ ๑๕๐-๒๔๐ บาท ก็เท่ากับเป็นเงินเหลือเก็บ

การมีที่ดินจะสามารถทำให้มีสระน้ำของครอบครัวกระจายทั่วแผ่นดิน เก็บน้ำได้มหาศาล ป้องกันน้ำท่วม แก้ความแห้งแล้ง สามารถปลูกไม้ยืนต้นได้จำนวนมาก ซึ่งทำให้ความเป็นป่ากลับคืนมา ลดการปล่อยคาร์บอนสู่บรรยากาศ และเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ จึงกล่าวว่า การจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรและผู้ใช้แรงงานจำนวนมากที่สุด จะเป็นรากฐานที่ส่งผลต่อๆไปให้ประเทศมีความมั่นคง รัฐบาลมีวิธีการได้หลายวิธีที่จะกระจายที่ดินทำกินให้คนจน ซึ่งจะมีประโยชน์ยั่งยืน มากกว่าการแจกเงิน

๗. เชื่อมโยงเศรษฐกิจมหภาคกับเศรษฐกิจชุมชนให้เกื้อกูลกัน เศรษฐกิจชุมชนนั้นเป็นเศรษฐกิจบูรณาการ เป็นเศรษฐกิจยั่งยืน เศรษฐกิจมหภาคเป็นเศรษฐกิจพลัง ถ้าเชื่อมโยงให้เกื้อกูลกันจะทำให้เกิดทั้งเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจที่แข่งขันด้วย ทำให้ประเทศมั่นคงและมั่นคั่งไปพร้อมกัน

๘. สร้างแบรนด์ประเทศไทย ต้องส่งเสริมคนไทยที่มีศักยภาพให้สามารถ สร้างความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ทำนอง The best of Thailand in…. เช่น ในการกีฬา ดนตรี ศิลปะ ธุรกิจ การพยาบาล วิชาการ ฯลฯ คนไทยที่มีศักยภาพมีอยู่ แต่ขาดโอกาสและการสนับสนุน รัฐบาลควรส่งเสริมความเป็นเลิศระดับโลกของคนไทยในด้านต่างๆ ซึ่งจะนำความภาคภูมิใจในตัวเองมาให้คนไทย The best of Thailand จะกลายเป็นแบรนด์ที่ภาคธุรกิจจะเข้ามาใช้เพื่อการแข่งขัน ภาคธุรกิจไทยอาจไม่มีกำลังพอที่จะสร้างแบรนด์ที่ไปแข่งขันได้ระดับโลกแต่รัฐมีเครื่องมือมาก ควรจะต้องเข้ามาสร้างแบรนด์ประเทศไทย

๙. สร้างประเทศไทยให้เป็นมหาอำนาจทางสันติภาพ ประเทศไทยมีพื้นฐานที่จะเป็นผู้สร้างสันติภาพ เพิ่งมาเสียศูนย์ไปเมื่อเร็วๆนี้ รัฐบาลและทุกภาคส่วนควรสนใจเรื่องการสร้างสันติภาพทั้งภายใน และภายนอกอย่างจริงจัง การมีสันติภาพเป็นทุนอย่างสำคัญในการพัฒนาความเจริญในด้านต่างๆ รวมทั้งด้านเศรษฐกิจด้วย ด้วยที่ตั้งของประเทศไทยควรจะเป็นศูนย์กลางของการผนึกความเข้มแข็งของสุวรรณภูมิ หรืออาเซียน ประเทศอาเซียนรวมกันมีประชากรราว ๖๐๐ ล้านคน เป็น ๒ เท่าของสหรัฐอเมริกา ถ้าผนึกกันให้เข้มแข็งจะเป็นขั้วอำนาจขั้วหนึ่ง ที่ช่วยลดความตึงเครียดในโลก และเป็นพลังสร้างสันติภาพ ถ้ามีระบบการท่องเที่ยวสุวรรณภูมิครบวงจร ทุกประเทศจะได้ประโยชน์ร่วมกัน หมดปัญหาเรื่องใครกินแดนใคร เพราะใช้ประโยชน์ร่วมกัน คนไทยต้องคิดใหม่ ก้าวข้ามความขัดยังกับเพื่อนบ้านไปสู่ความเป็นมหาอำนาจทางสันติภาพร่วมกัน

๑๐. ยุทธศาสตร์ทางปัญญา สังคมมีความหลากหลายและซับซ้อน การที่จะรักษาบูรณภาพและดุลยภาพของประเทศได้สังคมไทยต้องมีปัญญา การที่จะทำตามข้อเสนอ ๙ ข้อข้างต้นได้ต้องใช้ปัญญาอย่างมาก รัฐบาลควรปรึกษาผู้รู้และดำเนินยุทธศาสตร์ทางปัญญาได้อย่างจริงจัง ยุทธศาสตร์ทางปัญญานี้ประกอบด้วยอย่างน้อย ๓ องค์ประกอบเข้ามาผนวกกัน คือ เรียนรู้ การวิจัย และการสื่อสาร ควรต้องทำให้ได้ทั่วถึง และรวดเร็ว ซึ่งอาจจะถึงเป็นการอภิวัฒน์ทางปัญญา

นี่คือเรื่องดีๆ ๑๐ ประการที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ควรทำ แม้เป็นเรื่องยากแต่ถ้าผนึกคนไทยทุกภาคส่วนเข้าร่วมมือกัน ก็อยู่ในฐานะที่จะทำได้ ถ้าคนไทยรวมพลังกันก็สามารถทำเรื่องดีๆ อื่นๆ ได้อีกมาก

ในยามนี้ประเทศชาติวิกฤตสุดๆ คนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปไม่ควรจะเป็นเพียงนักการเมืองเท่านั้น

ดังที่มีผู้พูดว่านักการเมืองคิดถึงตนเอง แต่รัฐบุรุษหรือรัฐสตรีคิดถึงประเทศชาติ.

ที่มามติชนออนไลน์

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Guest
นะฮะ
เรทกระทู้
« ตอบ #1 เมื่อ: 1 ก.ค. 11, 03:52 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
ปัญหาที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยตอนนี้ ก็คือ ปัญหาปากท้องและหนี้สินของประชาชนคนส่วนใหญ่นั่นเอง...

ประเทศอินเดียมีประชากรเพียง 10 % ที่มีฐานะดีและร่ำรวยมั่งคั่ง ( ประชากรของอินเดียมีกว่า 1,300 ล้านคน )

แต่เขาก็ไม่เกิดปัญหามากมายเช่นประเทศไทย..

ประชาชนคนไทยมีคนที่มีฐานะดีและร่ำรวย 20 % แต่ทุกสิ่งมันได้ก่อเกิดปัญหารุนแรงขึ้นทุกขณะ

ทั้งนี้....ก็เพราะระบบการจัดการ และความรู้สึกที่ถูกกดขี่ ข่มเหง เอารัดอาเปรียบ มันได้เกิดขึ้นมานาน..

การแก้ปัญหาต่าง ๆ มันไม่มีการจัดการอย่างจริงใจ

คนส่วนใหญ่กลายเป็นผู้ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกเหยียบย่ำซ้ำเติมในแทบทุก ๆ ด้าน

กองทุนฟื้นฟูฯ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่าง ๆ โครงกร

ให้กู้ยืมเงินต่าง ๆ ฯลฯ นั่นหละหรือ คือ สิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่พึงได้รับ

ตลอดไป...!!!!!!!!


( ปล. ในวันนี้ คนส่วนใหญ่จะต้องใช้รายได้ส่วนหนึ่งไปใช้หนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่สุงลิ่ว..จากโครงการต่าง ๆ เหล่านี้ ใครเป็นผู้ขูดรีดตัวจริง....)
q*069q*031q*039q*075q*074q*073q*073

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
คนกลางๆ
เรทกระทู้
« ตอบ #2 เมื่อ: 1 ก.ค. 11, 08:57 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
สภาพการเมืองไม่แน่นอน ทำให้บ้านเมืองดิ่งเหวลึก
เพราะนักการเมืองคำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ ก้นกาวติดเก้าอี้
ห่วงแต่ผลประโยชน์ ห่วงแต่กระเป๋าเงินของกลุ่มพรรคพวก
ตัวเองเท่านั้น จะเอาอำนาจการเมืองมานิรโทษกรรม
ฟอกความผิดให้หลายสิบคดีทุจริต ของตัวเอง
รัฐบาลแห่งชาติก็ดีเหมือนกัน .

.แบ่งนักการเมืองเป็น 2 ฝ่ายจำนวนพอๆ กัน แล้วเอาจำนวนกระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ หาร 2 ให้ 2 ฝ่ายจับสลากแบ่งกันไปบริหาร
แบ่งไปตรวจสอบโกงกินกันคนละครึ่ง

..2 ฝ่ายหานายกอาจทั้งเลือกตั้งมา หรือคนกลางที่ทุกคนยอมรับ
ถ้าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกัน นายกคู่ 2 คนแบบเขมร ฮุนเซน นโรดม
ทำให้บ้านเมืองสมานฉันท์ตามที่หมอประเวศแนะนำ
ปฏิรูปการเมือง มาเป็นนายกเฉพาะกาลเพื่อแก้ปัญหาสัก 1-2 ปี .
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #3 เมื่อ: 1 ก.ค. 11, 10:06 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

1. Sincere to people

not lie to people

2. Care people

not kill people

3. Can do attitude

not can talk attitude

enough for

silent voice

to vote.

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #4 เมื่อ: 1 ก.ค. 11, 10:17 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

แล้วปัญหายาเสพติดละ ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาอาชญากรรมทั้งปวง น่าจะแก้ก่อนอันดับแรกเลยนะ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
ชิดชัย
เรทกระทู้
« ตอบ #5 เมื่อ: 1 ก.ค. 11, 11:06 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ข้อที่ 1 ก็ไม่ผ่านแล้ว ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวข้ามไปแล้ว น่าจะเสนอช่วงที่สั่งยุบพรรคพลังประชาชนก็พอเป็นไปได้ การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกข้าง ข้างฝ่ายค้านกับข้างรัฐบาล ที่ผ่านมาข้างมาร์ค + เนฯ 2 ปีผ่านมาไม่มีอะไรดี นาทีสุดท้ายอนุมัติงบประมาณเพียงไม่กี่ชั่วโมงผ่านเป็นแสนล้าน ประเทศชาติก็แย่แล้ว วันที่ 3 นี้ จะให้เลือก รัฐบาลเทพประทานอีกก็คงจะเหมือนเดิม ตามโพลข้างตรงข้ามนำอยู่ก็คงจะเป็นความโชคดีของประชาชนชาวไทยแน่ๆ ส่วนคุณประเวศ ผมอยากให้เขียนเป็นนโยบายพรรคและตั้งพรรคการเมือง แล้วลงสมัคร สส.ประเทศชาติจะได้รับประโยชน์มากกว่านี้

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
ppp
เรทกระทู้
« ตอบ #6 เมื่อ: 1 ก.ค. 11, 11:10 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
แล้วปัญหายาเสพติดละ ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาอาชญากรรมทั้งปวง น่าจะแก้ก่อนอันดับแรกเลยนะ
q*062q*062q*062เห็นด้วยครับ ยาเสพติดคือปัญหาใหญ่อีกหนึ่งปัญหาที่ต้องรีบแก้ไข และก็เห็นด้วยทั้งสิบข้อของคุณหมอ จิงแล้วคุณหมอประเวทน่าจะเสนอออกมาตั้งนานแล้ว เพราะท่านก็น่าจะมีส่วนเสนอแนะรัฐบาลปัจจุบันด้วย แล้วที่ทำไมพึ่งจะออกมาตอนนี้ แต่ก็ยังดีครับมาช้าดีกว่าไม่มา ก็เป็นโจทย์ที่รัฐบาลต่อไปต้องนำไปขบคิด ขอบคุณๆหมอมากครับ
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
ponn
เรทกระทู้
« ตอบ #7 เมื่อ: 1 ก.ค. 11, 11:23 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
ปัญหาที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยตอนนี้ ก็คือ ปัญหาปากท้องและหนี้สินของประชาชนคนส่วนใหญ่นั่นเอง...

ประเทศอินเดียมีประชากรเพียง 10 % ที่มีฐานะดีและร่ำรวยมั่งคั่ง ( ประชากรของอินเดียมีกว่า 1,300 ล้านคน )

แต่เขาก็ไม่เกิดปัญหามากมายเช่นประเทศไทย..

ประชาชนคนไทยมีคนที่มีฐานะดีและร่ำรวย 20 % แต่ทุกสิ่งมันได้ก่อเกิดปัญหารุนแรงขึ้นทุกขณะ

ทั้งนี้....ก็เพราะระบบการจัดการ และความรู้สึกที่ถูกกดขี่ ข่มเหง เอารัดอาเปรียบ มันได้เกิดขึ้นมานาน..

การแก้ปัญหาต่าง ๆ มันไม่มีการจัดการอย่างจริงใจ

คนส่วนใหญ่กลายเป็นผู้ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกเหยียบย่ำซ้ำเติมในแทบทุก ๆ ด้าน

กองทุนฟื้นฟูฯ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่าง ๆ โครงกร

ให้กู้ยืมเงินต่าง ๆ ฯลฯ นั่นหละหรือ คือ สิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่พึงได้รับ

ตลอดไป...!!!!!!!!


( ปล. ในวันนี้ คนส่วนใหญ่จะต้องใช้รายได้ส่วนหนึ่งไปใช้หนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่สุงลิ่ว..จากโครงการต่าง ๆ เหล่านี้ ใครเป็นผู้ขูดรีดตัวจริง....)
q*069q*031q*039q*075q*074q*073q*073มั่วมากๆครับ ไม่รู้จริง อย่าอิงข้อมูลผิดๆ ปัญหาในอินเดียนั้นมากมายกว่าเรา อย่างมากครับ ช่องว่างคนรวยคนจนก้มากกว่าเรา
ปัญหาสลัม ปัญหาอาชญากรรม ระบบคมนาคม ฯลฯ
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #8 เมื่อ: 1 ก.ค. 11, 11:33 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
ไม่เข้าใจว่าทำไมนักการเมืองต้องยึดเสียงส่วนมากมาก่อนความถูกต้องโอเคเข้าใจว่าประชาธิปไตยแต่ทำไมต้องเอามติพรรคมาเป็นหลักยึดในเมื่อมันสวนทางกับคำว่า " ถูกต้อง " แสดงว่านักการเมืองไม่รู้ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดเหรอ
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
ครู สกล
เรทกระทู้
« ตอบ #9 เมื่อ: 1 ก.ค. 11, 11:38 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ในฐานะครู ไม่อยากได้นายกที่พูดให้ร้ายคนอื่น ทำทุกอย่างกับประชาชนทุกคนด้วยความจริงใจ แต่จะทำอะไรอยู่ที่วิสัยทัศน์ของท่าน ถ้าจริงใจที่จะทำและบริสุทธิใจ ทำได้แน่นอน เราต้องให้เกียรติว่าคนเป็นนายกรัฐมนตรี คือคนที่เก่งที่สุดของประเทศในเวลานั้น

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
นะฮะ
เรทกระทู้
« ตอบ #10 เมื่อ: 1 ก.ค. 11, 12:48 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
คุณ ponn

ประเทศอินเดียแม้เขาจะมีพลเมืองมากมาย แต่เขาก็ไม่มีการล้มล้างรัฐธรรมนูญบ่อย ๆ เช่นบางประเทศ....

ของไทยนี่..ภูมิประเทศอุดมสมบูรณ์เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของโลก..แต่คนทำนากลับยากจนค่นแค้นสุด ๆ...

กองทุนฟื้นฟู....น่ะ.คุณเคยรู้จักมั๊ย...????

หากไม่รู้อย่ามามั่ว..lสงบปากสงบคำเอาไว้...ย่อมประเสริฐกว่าน่า..ฮะฮ่า ๆ....!!!!!!!
q*031q*033q*033q*039q*039q*073q*073
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
คนสนใจการเมือง
เรทกระทู้
« ตอบ #11 เมื่อ: 1 ก.ค. 11, 12:56 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

สิ่งที่น่าจะทำคือ
A โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงแบบวงแหวนในระดับจังหวัด เพื่อให้พื้นที่ด้านต่างๆของจังหวัดสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่ากว่าเดิม อาจมี 2 ระดับคือ วงเล็กสำหรับเขตเมืองหลักที่เจริญแล้วระดับนึ่ง และ วงใหญ่ สำหรับเขตปริมณฑล และ ชานเมืองที่ต้องการพัฒนามากขึ้น และ มีการเชื่อมโยงเครือข่าย 2 วง นี้ด้วยรถไฟสายตรงระหว่างจังหวัด เน้นความเร็วสูงเป็นหลัก
* รถไฟที่ความเร็วสูงจะทำให้โอกาสการให้บริการมีมากขึ้น เช่น คนทั่วไปยินดีขึ้นรถไฟที่มีความสะดวกพอควร และ ใช้เวลาไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมงครึ่ง เป็นอย่างมากไปทำงานในแต่ละวัน หากว่ารถไฟช้าเกินไปคนก็ไม่สามารถใช้ในการไปทำงานทุกวันได้
หากคนๆหนึ่งใช้รถไฟ วันจันทร์ถึงศุกร์ ย่อมมีจำนวนการใช้ 10 เที่ยวต่อสัปดาห์ คือ 10 * 52 = 520 เที่ยว/ปี หากเทียบกับการใช้ไปเที่ยวเดือนละครั้งคือ 12 * 2 = 24 เที่ยวเอง
การเพิ่มความเร็วของรถไฟในเขตจังหวัดเดียวกันและจังหวัดใกล้เคียงคือ การเพิ่มโอกาสการรองรับผู้โดยสารได้อย่างมหาศาล และ เชื้อเพลิงการเดินรถไฟแต่ละเที่ยวก็ยังคงใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะแน่นหรือไม่แน่นก็ตามที ดังนั้นยิ่งมีผู้โดยสารมากก็ยิ่งดี หากประชาชนสามารถเดินทางระหว่างจังหวัดใกล้เคียงได้เร็วจะช่วยให้แต่ละพื้นที่มีธุรกรรมการค้าเพิ่มขึ้น เป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างสูงในทุกพื้นที่ รัฐบาลใหม่ควรต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้ครับ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
คนสนใจการเมือง
เรทกระทู้
« ตอบ #12 เมื่อ: 1 ก.ค. 11, 13:16 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

อีกอย่างหนึ่งที่ต้องคิดคือ เราต้องการให้เศรษฐกิจของไทยวางบนฐานของอะไร
1. การค้ากับต่างประเทศ : โดยผ่านการส่งออก, เม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ, ผลตอบแทนการลงทุนของธุรกิจไทยที่ไปตั้งในต่างประเทศ ฯลฯ
ถ้าต้องการใช้ข้อแรกเป็นหลักสิ่งที่นายกต้องทำคือ
- พัฒนามาตรฐานการสื่อสารระหว่างประเทศในทุกระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง ภาษาที่ใช้ในงานติดต่อต่างๆ, ศัพท์เฉพาะทางการค้า, ศัพท์เฉพาะทางกฎหมาย ต้องให้มีมาตรฐานเดียวกันมากที่สุด
- ต้องมีหน่วยงานอำนวยความสะดวกในการลงทุนในต่างประเทศให้แก่ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพ รวมทั้งมีมาตรการโปรโมทแบรนด์ประเทศ เช่น อาหารไทย, วัฒนธรรมไทย, ฯลฯ
- การ Simplify ระบบกฏหมายการค้า, กฏด้านภาษีศุลกากร, กฏหมายพิกัดภาษีนำเข้าส่งออกต่างๆ, ระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กินเวลาน้อยที่สุด เพื่อให้การประกอบธุรกรรมทำได้โดยสะดวก
- พัฒนาการศึกษา และ สร้างบุคลากรคุณภาพสูงให้แก่ตลาดแรงงานไทย เพื่อดึงดูดต่างชาติในการลงทุน เนื่องจากความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล
- พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และ แปรรูป เพิ่มคุณค่าสินค้า เพื่อเพิ่มโอกาสทางรายได้ให้แก่ธุรกิจไทยที่จะขยายไปต่างประเทศ
- ปรับปรุงสาธารณูปโภคด้านการขนส่งโดยเน้นการลด Logistic Cost สำหรับธุรกิจนำเข้า, ส่งออก และ ท่องเที่ยว
2. การพึ่งพาเศรษฐกิจภายในประเทศ : โดยการพึ่งกำลังซื้อภายในประเทศ, การเพิ่มรายได้ และ คุณภาพการบริโภคของภาคประชาชน, ใช้ตลาดในประเทศเป็นตัวผลักดันหลักในการขับเคลื่อน
ถ้าต้องการใช้ข้อสองเป็นหลักสิ่งที่ต้องทำคือ
- ปรับระเบียบการค้าภายในให้รัดกุม และ ป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายในทางโอกาสการแข่งขัน
- ปฏิรูปคุณภาพชีวิตของประชาชน และ ผู้ใช้แรงงานในแง่มุมที่หลากหลาย ไม่จำกัดเพียงค่าแรงเท่านั้น
- พัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพของประชากรวัยทำงานของประเทศ
- ลงทุนระบบการสร้างงานและกิจกรรมสังคมให้แก่คนสูงอายุ ที่ยังมีศักยภาพเพื่อลดภาระของครอบครัว และ ปัญหาสุขภาพวัยชรา
- สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และ แปรรูปเพื่อสร้างโอกาสทางรายได้ให้มากขึ้น รวมทั้งเพิ่มทางโอกาสการบริโภคที่หลากหลายมากขึ้นให้ประชาชนซึ่งจะมีส่วนช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้อีกทางหนึ่ง
- ปรับปรุงสาธารณูปโภคด้านการขนส่งโดยเน้นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่ที่ถูกทอดทิ้งเป็นหลัก

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
คนสนใจการเมือง
เรทกระทู้
« ตอบ #13 เมื่อ: 1 ก.ค. 11, 13:36 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

รัฐบาลใหม่ยังต้องแก้ปัญหาอีกอย่างน้อย 4 เรื่องคือ
1. ปัญหาสังคม ได้แก่ ยาเสพติด, การใช้สื่อที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม, ค่านิยมที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่น และ เยาวชน, การล่วงละเมิดสิทธิเด็กและสตรี
2. ปัญหาสภาพแวดล้อม ได้แก่ ปัญหาน้ำเสีย, ขยะล้น และ สภาพแวดล้อมเป็นพิษ อันมีผลโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
3. ปัญหาการพัฒนาและใช้ประโยชน์ในที่ดิน ซึ่งควรจะมีการทบทวนผังเมืองในจังหวัดต่างๆเพื่อสร้างชุมชนใหม่ เพื่อการกระจายความเจริญในจังหวัดต่างๆ ซึ่งต้องรวมถึงการลงทุนสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานเพิ่มในหลายๆ จังหวัด รวมถึงแหล่งน้ำชุมชนเพิ่มขึ้น เพื่อให้พื้นที่สามารถถูกนำมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
4. ปัญหาความยากจน และ หนี้สินนอกระบบ ซึ่งทางการต้องจัดหาแหล่งเงิน และ โอกาสในการทำกินใหม่ให้แก่ประชาชนอย่างพร้อมมูล การให้เฉพาะเงินทุนในรูปของการรีไฟแนนซ์หนี้สินนอกระบบนั้นไม่เพียงพอหากไม่สามารถจะวิเคราะห์สภาพการดำรงชีพ, แผนการเงิน และ ศักยภาพการสร้างรายได้ของประชาชนได้
"โดยปกติประชาชนที่ด้อยโอกาสนั้นมักจะเสียเปรียบในเชิงความรู้และโอกาสการลงทุนอยู่แล้ว ดังนั้น การสร้างช่องทางการลงทุนเพื่อแบ่งปันให้ผู้มีปัญหาทางหนี้สิน และ การครองชีพจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างสูง เพราะจะสามารถยกระดับผู้ด้อยโอกาส ให้พ้นสภาพที่ติดลบได้อย่างอย่างเป็นระบบและมีผลอย่างค่อนข้างถาวร ซึ่งเรื่องนี้ควรเป็นวาระหลักที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญหากมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาปากท้องประชาชนอย่างแท้จริง

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #14 เมื่อ: 1 ก.ค. 11, 13:45 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

สิ่งที่นายกรัฐมนตรีควรทำหลังจากได้รับการเลือกตั้งเข้ามา คือ ช่วยกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า และที่สำคัญช่วยกันหาทางทำให้ความสามัคคีของคนในชาติ กลับมาเหมือนเดิม

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
ชาวบ้าน
เรทกระทู้
« ตอบ #15 เมื่อ: 1 ก.ค. 11, 14:29 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เป็นแนวทางเฉยๆนะครับช่วยกันเสนอ
ขั้นแรกห้ามทหารยุ่งเกี่ยวกับการเมือง และศาลทหารต้องให้ประชาชนมีสิทธิ์รับฟัง
ตั้งองค์กรภาคเอกชนที่มีสิทธิ์ตรวจสอบการทำงานของรัฐโดยคัดเลือกจากนักศึกษา30%สื่อ30%กลุ่มธุรกิจ20%เกษตรกร20%ในทุกจังหวัดการประชุมต้องเผยแพร่ออกช่องทีวีท้องถิ่นหรือวิทยุท้องถิ่น
แสดงบัญชีรายได้ของตำรวจยศรองผู้กำกับขึ้นไป รองผู้ว่าขึ้นไป ทุกหนึ่งปี
ติดกล้องวงจรปิดในทุกสถานที่ราชการเพื่อดูความประพฤติ จัดอันดับสถานที่ราชการยอดแย่ประจำอำเภอเพื่อให้มีการพัฒนาให้ดีขึ้น
เป็นแนวทางเฉยๆนะครับช่วยกันเสนอ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #16 เมื่อ: 1 ก.ค. 11, 14:52 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

่ส่วนตัวกลับมองว่าการสร้างจิตสำนึกรักชาติน่าจะสำคัญที่สุด เพราะปัจจุบันคนเรานึกถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัว และประโยชน์ตรงหน้ามากเกินไป นั่นเพราะแต่ละคนก็ต่างคิดว่าใครมือยาวสาวได้สาวเอา จิตสาธารณะแทบไม่มี จริงๆประเทศไทยก็เหมือนกับบริษัทใหญ่ๆบริษัทหนึ่ง ถ้าผู้บริหารสามารถเป็นศูนย์รวมจิตใจได้ ทำให้บุคลากรรู้สึกรักและซื่อสัตย์ต่อองค์กร ศรัทธาในตัวผู้บริหาร เพราะผู้บริหารที่ดีควรให้ความเท่าเทียมกันในบุคคลากรทุกระดับ เพราะทุกหน้าที่ล้วนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปข้างหน้า แต่องค์กรนี้กลับล้มเหลวโดยสิ้นเชิง เพราะบุคคลากรขาดความมั่นใจ และหาความมั่นคงกับองค์กรนี้ไม่ได้ ทุกคนเลยตั้งหน้าตั้งตาหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง เพื่อให้ตนเองอยู่รอด โดยไม่คำนึงว่า หากองค์กรไม่สามารถอยู่ได้ ตัวบุคคลากรก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน ความเป็นปึกแผ่นไม่มี มีแต่การชิงดีชิงเด่น ดีใส่ตัวชั่วใส่คนอื่น ไม่มีใครยอมเสียอะไร มีแต่คนอยากได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เรื่องง่ายเพียงแค่เราจะลดความเห็นแก่ตัว หากใครมีมากกว่า ก็รู้จักแบ่งปัน ไม่กดขี่ คดโกง และรู้จักพอ ประเทศคงดีขึ้นเพราะประชาชนเกื้อหนุนกัน ตัวอย่างแค่ เรื่องข้าวที่ทำให้ชาวนายังคงยากจน เพราะการศึกษาน้อย ส่วนคนที่รู้มากกว่า มีเงินมากกว่าก็ถือจุดนี้เป็นจุดโกยเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง ใช้อิทธิพลข่มขู่ กดขี่ ให้ธุรกิจพัฒนาหรือเดินหน้าจนเศรษฐกิจชาติดีขึ้นจริงๆ ก็ไม่สามารถช่วยให้คนจนมีเงินเพ่ิมขึ้นได้ เพราะผลประโยขน์จะไปตกแก่คนที่มีเงินอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการฮั๊ว หรือ ได้สัมปะทานโดยความทุจริต ติดสินบน เศรษฐกิจโดยรวมอาจดูดี แต่คนรากหญ้าก็ยังจนอยู่ดี

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #17 เมื่อ: 1 ก.ค. 11, 15:02 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

แก้ปัญหาเศรฐกิจ+ยาเสพติด และตามด้วยเข้าไปจัดการกระบวนการยุติธรรม

ต่างๆที่มันบิดเบี้ยวโดยหาคนที่ยุติธรรมจริงๆเข้าไปดำรงตำแหน่งต่างๆและรื้อ

คดีต่างๆตั้งแต่หลังปฏิวัติขึ้นมาพิจารณาใหม่โดยเที่ยงธรรมและจัดการกับคน

ที่ใช้กระบวนการยุติธรรมในทางที่ไม่ถูกต้องให้ได้รับโทษ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
รู้จริง
เรทกระทู้
« ตอบ #18 เมื่อ: 1 ก.ค. 11, 15:20 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
มั่วมากๆครับ ไม่รู้จริง อย่าอิงข้อมูลผิดๆ ปัญหาในอินเดียนั้นมากมายกว่าเรา อย่างมากครับ ช่องว่างคนรวยคนจนก้มากกว่าเรา
ปัญหาสลัม ปัญหาอาชญากรรม ระบบคมนาคม ฯลฯ
คุณponn ถูกต้องครับ ผมไปเรียนที่อินเดียอยู่หลายปี อินเดียยังมีปัญหาพื้นฐานอีกมากมาย คุณนะฮะแกก็มั่วข้อมูลอยู่เรื่อย เห็นแกชอบโยงด่าแต่รัฐบาลอภิสิทธิ์ แต่หารู้ไม่ว่าหลายๆปัญหารัฐบาลทักษิณทำให้เกิด
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
นะฮะ
เรทกระทู้
« ตอบ #19 เมื่อ: 1 ก.ค. 11, 16:07 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
คุณรู้จริง

ผมบอกว่าประเทศอินเดีย..เขาใหญ่โตกว่าไทยมากมายทั้งจำนวนประชากรและช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน..

แต่ผมยังไม่เคยได้ยินว่ากองทัพบกของอินเดียปฏิวัติรัฐประหารสักที...

ปัญหาต่าง ๆ ของเขา.ถึงมันจะมี มันก็ยังไม่เหมือนของไทย..

ของเขาคนรวยมีประมาณ100 ล้านคน แต่คนจนมีกว่า 1,200 ล้านคน

ปัญหาคนจนบ้านเรา..มันจนเพราะอะไร..คุณคงไม่เคยศึกษาดูแบบเชิงลึก..

ผมไม่ได้บอกว่าเขาไม่มีปัญหาอะไร..แต่บอกว่าปัญหาของเขามันดูแตกต่างจากของไทย.

.เพราะของไทยลึกลับซับซ้อนกว่าเยอะ..เพราะมือที่มองไม่เห็นออกมาเข่นฆ่าประชาชนอยู่เรื่อย...

วันนี้...อินเดียมีนักโปรแกรมเมอร์ที่ดีที่สุดในโลก อยู่มากมาย..

อีก อินเดีย.มีระบบเศรษฐกิจที่เจริญขึ้นมากและกำลังจะเป็นประเทศที่มั่งคั่งตามติดจีนในเร็ว ๆ นี้...???..!!!!!!
!
q*031q*032q*033q*039q*076q*071q*070q*069
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #20 เมื่อ: 2 ก.ค. 11, 04:44 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

นายกฯ คนใหม่ อย่าลืมชำเลืองดูขุนนางด้วยเด้อ....

ถ้าเป็นมาร์ค ไม่ต้องชำเลือง เพราะมาร์ครู้ดีอยู่แล้ว

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
หนึ่งผู้หญิง
เรทกระทู้
« ตอบ #21 เมื่อ: 2 ก.ค. 11, 23:21 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*062 รู้แค่ว่า นายกรัฐมนตรีที่ดี ไม่ควรขี้อิจฉาริษยาดื้อรั้นแถเอาแต่ใจใครตำหนิไม่ได้สุดท้ายต้องไม่เจ้าน้ำตา หุหุ q*071

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #22 เมื่อ: 3 ก.ค. 11, 15:46 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ปรองดองกันก็ดีครับ ผมถึงไม่เลือกแต่ก็ไห้โอกาศรัฐบาลไหม่ หวังว่าจะนำประเทศสู่ความปรองดองคุยกันทุกฝ่ายไห้รู้เรื่อง หวังว่าคงนำพาประเทศไปได้ดีครับ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
สุดเอื้อม
เรทกระทู้
« ตอบ #23 เมื่อ: 4 ก.ค. 11, 00:58 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

วัวหาย แล้วจึงล้อมคอก

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #24 เมื่อ: 5 ก.ค. 11, 09:20 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ขอให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นอันดับแรก เพราะตอนนี้ประชาชนกำลังแบกรับค่าครองชีพที่สูง ช่วยฟื้นฟูเรื่องปากท้องให้กระเตื้องโดยเร็ว ต่อไปก็ปัญหายาเสพติดแก้ไขด่วน และสุดท้ายความสามัคคี ปรองดองของคนในชาติ อย่าลืม สำคัญมาก q*066

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
เพื่อเฮีย
เรทกระทู้
« ตอบ #25 เมื่อ: 5 ก.ค. 11, 09:35 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ตกลงจะได้ tablet ยี่ห้ออะไร HTC หรือ Galaxy อุตส่าลงทุนค่ารถ ไปเลือกเพื่อน้อง q*070

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #26 เมื่อ: 5 ก.ค. 11, 16:44 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ปัญหาการประกันราคา.....จะอยู่หรือไม่? .....

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
chonratan
เรทกระทู้
« ตอบ #27 เมื่อ: 2 พ.ย. 11, 23:51 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*073 สิ่งที่นายกคนใหม่ควรทำคือ ขึ้นไปดอยตุงไปดูพระราชกรณียกิจของในหลวง(ไม่ขำนะเรื่องจริง) เพราะในหลวงรู้ภูมิศาสตร์เมืองไทยเป็นอย่างดี ท่านเขียนไว้ทุกเรื่องและเรื่องที่สำคัญคือเรื่องน้ำ แต่รัฐบาลชุดใหนๆๆก็มองข้าม ตอนนี้รัฐบาลไม่ต้องคิดอะไรเพิ่มเติมแต่ควรทำสิ่งที่ท่านเคยคิดไว้ให้เพราะมันดีมากๆๆๆและเชื่อได้ผลครอบคลุมทุกเรื่องจร้า

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม