หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: รัฐบาลไม่ใช่นิติบุคคลไม่อาจถูกฟ้องคดีได ต่อกรณีสภาทนายจะฟ้องรัฐบาล  (อ่าน 1451 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 24 พ.ย. 11, 15:14 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

เพื่อความถูกต้องในข้อกฎหมายและเพื่อความชัดเจน มาตอบข้อสงสัยตามกลิ่นธูปที่เพื่อนไปถาม เนื่องจากนัทโพสในเฟชบุคว่าฟ้องไม่ได้ จึงมีการไปถามเพราะมีการเล่าขานกันในบอร์ดแห่งนี้ว่าฟ้องได้ จึงขอทำความเข้าใจในพื้นฐานกฎหมายก่อนว่า

รัฐบาลไม่ใช่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุุคคลจึงไม่อาจถูกฟ้องคดีได้ และปัจจุบันยังไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับใดให้อำนาจฟ้องรัฐบาล


ตามทีี่อ้างถึงรัฐธรรมนูญปี 50 ว่าให้อำนาจฟ้องรัฐบาลนั้นไม่ถูกต้อง ขอให้อ่านในมาตรา 60 ให้ชัดเจนทุกถ้อยคำนะคะว่ากฎหมายเขียนว่ารัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ. ในทางนิตินัยไม่ใช่อันเดียวกันนะคะระหว่ารัฐบาลกับหน่วยงานของรัฐ

http://www.ombudsman.go.th/10/documents/law/Constitution2550.pdf


ในอดีตเคยมีการฟ้องรัฐบาลต่อกรณีที่เข้าเปนพันธมิตรในสงครามโลก ทำให้ประชาชนเสียหาย ศาลพิพากษายกฟ้องด้วยเหตุรัฐบาลไม่ใช่นิติบุคคลไม่อาจถูกฟ้องคดีได้

จะไดนำคำพิพากษาและข้อกฎหมายจากคดีมาบตะพุดและกฎหมายปกครองมาแสดง ขอเรียนชี้แจงว่า ความรู้ทางกฎหมายที่แสดงนี้ไม่เกี่ยวกับฝักฝ่ายทางการเมือง จึงอย่าได้เอาอกุศลมากล่าวใส่ หากปรารถนาความรู้ขอให้อ่านถ้าปรารถนาความถูกใจโดยไม่ใส่ใจความถูกต้องให้ผ่านไป.

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #1 เมื่อ: 24 พ.ย. 11, 15:19 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

รัฐบาลไม่ใช่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลไม่อาจถูกฟ้องคดีได การฟ้องผู้บริหารงานน้ำให้เกิดความเสียหายต้องฟ้องรายบุคคลมิใช่ฟ้องรัฐบาล อีกหนึ่งความเข้าใจผิดที่คนทั่วไปเข้าใจผิดต่อกรณีสภาทนายจะฟ้องรัฐบาล

คำพิพากษาฎีกาที่ 724/2490 วินิจฉัยว่า "….. ฉะนั้น คำว่า รัฐบาล แม้ในความหมายถึงรัฐอันเป็นหน่วยแห่งประเทศชาติก็ดี หรือในควมหมายถึงคณะบุคคลซึ่งมีหน้าที่ดำเนินนโยบายปกครองรัฐอยู่ในขณะใดๆก็ดี จึงไม่อาจเป็นนิติบุคคลตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ แต่สำหรับกฎหมายอื่นนั้น ก็ไม่ปรากฏว่าได้มีบทบัญญัติในที่ใดที่บัญญัติให้รัฐบาลเป็นนิติบุคคล….."

ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาฎีกานี้ ก็คือ พระยาปรีดานฤเบศร์ได้ฟ้องรัฐบาลเนื่องจากไปประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตร โดยอ้างว่า การกระทำของรัฐบาลทำให้เครื่องบินของสัมพันธมิตรที่ประกอบด้วยสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส มาทิ้งระเบิด บ้านของพระยาปรีดานฤเบศร์จนได้รับความเสียหาย ในคดีนี้ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยให้เหตุผลว่ารัฐบาลไม่ใช่นิติบุคคลจึงไม่อาจจะเป็นคู่ความได้

การฟ้องคดีนั้น ต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐบาล หรือตัวบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ตาม พรบ. วิธีพิจารณาคดีปกครอง ซึ่งบัญญัติไว้ดังนี้

มาตรา ๔๒ ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอื่นใดที่อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือนร้อนหรือความเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งนั้น ต้องมีคำบังคับตามที่กำหนดในมาตรา ๗๒ ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ การฟ้องคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระทำได้ต่อเมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว และได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควร หรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกำหนด


ซึ่ง พรบ.ฉบับนี้เขียนไว้ชัดเจนให้ฟ้องหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ มิใช่รัฐบาล. การให้ข้อมูลของสภาทนายควาจึงทำให้บุคคลทั่วไปที่มิใช่นักกฎหมายเข้าใจผิด ประกอบด้วยผู้ประสบภัยเองมีความคิดเข้าข้างตัวเองอยู่แล้วจึงถูกใจแม้ไม้ถูกต้อง. พี่นัทก็ประสบภัยที่บ้านน้ำสามเมตร ในทะเลสาบเมืองเอก. แต่จะให้พอใจและสนับสนุนในสิ่งที่ไม่ชัดเจนไม่ถูกต้อง. ให้ทำความไม่สัจว่าสัจนั้นไม่ได้


ในคดีมาบตาพุดเขาไม่ได้ฟ้องรัฐบาลอย่างที่เข้าใจ แต่ฟ้องคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติซึ่งถูกจัดตั้งโดยกฎหมายและมีกฎหมายรับรองมห้เป็นคณะบุคคล. ดังคำพิพากษาศาลปกครองดังนี้. (ช่วยกดไปอ่านเองนะคะ)

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/life/20091202/89316/รายละเอียดคำสั่งศาลปกครองสูงสุดคดีมาบตาพุด.htmlซึ่งคณะกรรมฯ เป็นนิติบุคคลภายใต้กระทรวงทรัพยากรค่ะ. ดังนั้นก่อนจะพิจารณาว่าจะฟ้องใครได้หรือไม่ข้อแรกต้องพิจารณาความเป็นบุคคลของจำเลยเสียก่อน

ในการบริหารน้ำผิดพลาดนี้ ทางสภสทนายควรระบุให้ชัดว่าฟ้องใคร. คดีแพ่งหรือปกครอง. มีอาญาด้วยหรือไม่. และผลของคดีรวมถึงการบังคับคดีจะเป็นอย่างไร. ได้อ่านความเห็นนักวิชาการกฎหมายเกี่ยวกับกรณีนี้หรือไม่คะ ถ้ายังลองอ่านดู

นักวิชาการกฎหมายติง ฟ้องรัฐอาจล้มเหลว. รู้ไม๊. ทำใมจึงใช้คำว่าแหล่งข่าว?

นั่นเปนเพราะความถูกต้องที่ไม่ถูกใจจะทำให้นักวิชาการคนนั้นตาย เหมือนที่นักวิชาการคนนี้เกือบตายมาหลายครั้งแล้ว. ถูกด่าโคตรพ่อโคตรแม่สาบแช่งขู่ฆ่า สารพัด ถ้าความถูกต้องไม่พ้องกับกระแสตัณหาของใครเข้า

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20111114/419209/ติงสภาทนาย-นักวิชาการฟ้องรัฐแก้น้ำท่วมเหลวส่อวืด.html

นักวิชาการผู้มีความรู้ชนิดรู้จริงทั้งหลายจึงไม่กล้าเปิดเผยตนที่จะชี้แจงความจริงแก่ประชาชน เพราะความถูกต้องมักสวนกระแสความรู้สึกเสมอ

ด้วยความปรารถนาดี ขอเรียนให้เพื่อนสมาชิกติดตามสอบถามในประเด็นเหล่านี้จากสภาทนายความให้ดี. การฟ้องเพื่อเรียกค่าเสียหายนั้นอาจจะเป็นการยาก. แต่การฟ้องเพื่อให้รัฐบาลปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติจะง่ายกว่า. เช่นฟ้องศาลปกครองเพื่อบังคับให้รัฐบาลจัดการเยียวยาความเสียหายแก่ประชาชนชาวเมืองเอกอย่างเป็นรูปธรรม. หรืออยากให้รัฐบาลทำอะไรก็ฟ้องขออำนาจศาลบังคับไปตามนั้น โดยขอให้ศาลมีคำสั่งไต่สวนฉุกเฉินด้วย


สิ่งที่ต้องสอบถามอีกประการหนึ่งหลังจากได้ยินคำว่าฟ้องฟรีจนหูอื้อคือ. ใครจ่ายค่าฤชาธรรมเนียม. บัญชีทรัพย์สินที่เสียหายและการคำนวนค่าเสียหายจะต้องทำอย่างไร ประเทศเราไม่มี. Class action. นะคะ. ที่จะสามารถดำเนินคดีกลุ่มได้

คิดว่าคำตอบที่ได้รับน่าจะชัดเจน. ถ้าสงสัยอย่าตีความข้อกฎหมายใดที่ตนไม่เข้าใจเอง เพราะจะทำให้เกิดความเสียหาย อย่าคิดกฎหมายเอง เออกันเอาเอง. ถ้ากฎหมายง่ายครูสอนกฎหมายไม่ต้องมี. ในเรื่องนี้เคยได้บทเรียนจากเรื่องการนำภาพธงมาแสดงในเฟชบุค ซึ่งผิดกฎหมาย ปรากฎกลุ่มผู้ไม่พอใจเล่นงานเราเสียเกือบปิดบล๊อก. บาปกรรมแท้ๆ

ขอย้ำว่าไม่ใช่สนับสนุนหรือขัดขวางการฟ้องนะคะ. แต่ขอให้ศึกษาข้อกฎหมายให้เข้าใจจะได้ไม่แพ้ฟาวน์เขา ไม่ถูกหลอก. ขอย้ำนะคะขอย้ำอย่าแปลเจตนาของกระทู้นี้ผิดแล้วคิดย้อนกลับมาทำร้ายกัน. ไม่กลับมาตอบนะคะ


ลาก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ

สงสัย ข้องใจ. ไม่เข้าใจ เชิญที่. เฟชบุค. นัทจ๋า. หนอนพระไตรปิฎก. นะคะnoticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #2 เมื่อ: 24 พ.ย. 11, 15:55 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
ขอบคุณมากครับ เจ๊นัท ขาใหญ่

สำหรับข้อมูลที่สำคัญ ถึงเจ๊ไม่กลับมาตอบ ก็ไม่เป็นไร แค่รู้ว่าแวะมาเยี่ยมบ้านหลังเก่า แค่นี้เราก็ดีใจแล้วล่ะครับ


(สำหรับผม...ช่วงนี้ยังอยู่ในโหมด ไม่ว่าง เช่นกันครับ เพื่อนๆ อย่าเพิ่งชวนคุยนะครับ)

cocococococo

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #3 เมื่อ: 24 พ.ย. 11, 16:03 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

สุดยอดครับ ถือว่าเป็นวิทยาทานชั้นดีชิ้นหนึ่งเลยที่เดี่ยวครับ ให้ประโยชน์โดยตรงต่อ ปชช ที่ไม่เข้าใจในกฎหมาย ของประเทศเราครับ. q*062q*062q*062

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #4 เมื่อ: 24 พ.ย. 11, 16:29 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ยินดีตอนรับกลับ บ้านครับ... q*039

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
k542
เรทกระทู้
« ตอบ #5 เมื่อ: 24 พ.ย. 11, 18:35 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เข้ามาสวัสดีอาจารย์ค่ะ q*071q*021

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #6 เมื่อ: 24 พ.ย. 11, 20:51 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*014

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #7 เมื่อ: 24 พ.ย. 11, 20:52 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ขอบคุณข้อมูลครับ แต่อีกมุมนึงก็ต้องดูว่าสภาทนายฯจะยกกฏหมายข้อไหน

มาฟ้องเพราะถ้ากล้าฟ้องทางสภาทนายฯก็คงมั่นใจพอตัวว่าฟ้องได้แต่อัยการ

จะรับหรือไม่ถ้ารับฟ้องก็ต้องดูกันต่อไป แต่สำหรับผมถ้าไปถึงศาลอะไรก็เกิด

ขึ้นได้ในยุคนี้ หลายๆคดีที่ศาลตัดสิน นักกฏหมายมีความเห็นต่างก็เยอะนะ

ครับหรือมีนไปทั้งบางก็มี คดีนี้หากถึงศาลอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ อันนี้เ็ป็น

ความเห็นส่วนตัวนะครับ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #8 เมื่อ: 25 พ.ย. 11, 02:08 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

สวัดดีคับ ไม่เห็นเสียนาน สบายดีไหมคับ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #9 เมื่อ: 25 พ.ย. 11, 02:52 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

หวัดดีครับแม่นัท

การพูดว่าฟ้องรัฐบาล คงเป็นการพูดแบบเข้าใจง่ายๆ แต่ความหมายจริงๆ

น่าจะหมายถึง ฟ้องผู้รับผิดชอบทุกหน่วยงานที่สั่งการผิดพลาดในการบริหารจัดการน้ำ

จนที่ดอนน้ำท่วม ที่หนองน้ำแห้ง?

กรณีนี้น่าจะหมายถึงฟ้องศปภ.!!

ก็เหมือนที่ว่า อีกฝ่ายฟ้องใครสั่งฆ่าประชาชนมังครับ q*020คิดถึงแม่นัทเสมอครับ แวะไปอ่านfaceแม่นัทตลอด แต่ไม่ได้เข้าไปทักเท่านั้น เรื่องนี้ผมเห็นแม่นัทโพสในเฟซแล้วตั้งแต่เมื่อวานnoticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #10 เมื่อ: 25 พ.ย. 11, 04:18 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ศปภ. เปนหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระรวง ทบวง กรมใด. เพราะเฉพาะแต่กระทรวง ทบวง. กรมเท่านั้นที่เป็นนิติบุคคล. และถ้ามีกฎหมายจัดตั้งคณะกรรมการที่ออกตาม พรบ. ของกระทรวงนั้นจึงนับได้ว่าเป็นนิติบุคคล. ประเด็นนี้ต้องศึกษาต้องพิจารณา. อย่างที่นัทบอก. เวลาให้จ่าวกับประชาชนต้องชัดเจน เป็นถึงสภาทนาย. คลอดนักกฎหมายออกมาดูและประชาชน อย่าหยาบ. หยาบไม่ได้. นัทดป็นอาจารย์สอนกฎหมายคลอดศิษย์ออกมาเป็นนักกฎหมายรับใช้ประชาชนยังคอยระวัง. อะไรที่ผิด. หากนัทให้ความเห็นหรือสอนไปผิด. นัทต้องเรียกศิษย์กลับมาแก้ ไม่ปล่อยเนียนไหลลื่นและแก้ตัว. คนดีต้องแก้ไข คลจัลไลทำผิดแล้วแก้ตัว. อันนี้ไม่ได้ว่าสภาทนายกรณีนี้นะ ยกตัวอย่างและให้ข้อคิดเฉยๆ. สำหรับสภาทนายจึงต้องละเอียด ไหนๆจะช่วยเขาแล้วต้องเต็มปากเต็มคำ ไม่ใช่กลืนก็ไม่เข่าคายออกไม่ออก คนที่จะอ้วกคือประชาชน. ตัวประชาชนเองก็อย่าเอาลมหายใจไปฝากไว้ที่เขา ต้องหายใจเองด้วย. ไม่งั้นเขาหยุดหายใจเราก็ตาย. ขอบคุณพ่อเอกที่แวะไปบอกที่เพจ แวะไปคุยกันบ่อยๆนะ พ่อลำด้วย. สำหรับนัทเบื่อการเมือง เบื่อความหลอกลวล คิดว่าเป็นกรรมของประเทศและคนในประเทศ. หากจะเกิดอะไรขึ้นก็เพราะกรรม. แสดงธรรมดีกว่า

อีกอรื่แงหนึ่งที่อยากจะให้ความรู้เพราะสังคมยังเข้าใจผิดกันมาก

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #11 เมื่อ: 25 พ.ย. 11, 04:26 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

อ้าวนัทพิมส่งไปแล้วหายไปข้อความนึง กรรม ใช้เทปเลตเสียด้วยพิมไม่ก็ลำบาก

เอาง่ายๆ. สภาทนายไม่ได้ให้ข่าวโดนหมายเอาง่ายๆ ว่าเรียกรวมๆ ว่ารัฐบาล ถ้าใช่ ขอตำหนิว่าหยาบ.


เรื่องที่เข้าใจกันผิดีกเรื่องนึงก็คือ คนรื้อกระสอบทราบ ตันกั้นน้ำที่กั้นๆ กันแบ้วไปรื้อใครผิด

โดยกฎหมายแพ่ง ฃมาตรา 1339. ที่สูงจำต้องรับน้ำจากที่ต่ำ. ฟ้ามปิดกั้นทางน้ำ ตรงนี้มีคำพิพากษาฎีการับรองแล้ว. ดังนั้นเวลาน้ำท่วมคนที่ต่ำกลังน้ำไหลมาบ้านตนก็ไปตั้งกระสอบทรายปิด นี่ผิดนะ. คนรื้อไม่ผิด ที่เขาสูง เขามีสิทธิตามกฎหมาย. แม้เขาจะผิดทำให้เสียทรัพย์แต่ก็อ้างป้องกันได้ การกระทำของคนที่สูงที่ต้องการระบายน้ำจึงไม่ผิด. แต่ทำล่ยประตูน้ำไม่ได้นะ. อันนี้เฉพาะแต่แนวกระสอบทรายที่สร้างขึ้น. หรือการที่เจ้าหน้าที่รัฐออกคำสั่งให้วางแนวบิ๊กแบคและขังน้กอยู่ในพื้นที่สูงก็เปนการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ. ไม่มีกฎหมายบัญญับรับรองสิทธิของคนกรุงเทพว่าน้ำจะท่วมไม่ได้. ดังนั้นการปกป้องกรุงเทพแต่ทำความเสียหายให้กับพื้นที่สูงนั้นทำไม่ได้. วครออกคำสั่งก็จัดหนักคนนั้นหล่ะ เอาเป็นรายๆไป

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #12 เมื่อ: 25 พ.ย. 11, 04:38 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

นัทจะไปดึงข้อความที่หายไปขึ้นมาก็ทำไม่ถนัด. ฝากด้วยนะคะ ฝากขุดด้วย ในนั้นมีสาระอยู่เยอะเหมือนกัน


นัทจ๋า หนอนพระไตรปิฎก
โลภ. โกรธ. หลง. มลทินภายในทำให้ใจเศร้าหมองไม่ผ่องใส ควรละเสียซึ่งมลทินเหล่านี้

..............................,.,

[๒๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มลทินในภายใน ๓ ประการนี้ เป็นอมิตร
เป็นศัตรู เป็นผู้ฆ่า เป็นข้าศึกในภายใน ๓ ประการเป็นไฉน คือ
โลภะ ๑
โทสะ ๑
โมหะ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มลทินในภายใน ๓ ประการนี้แล เป็นอมิตร เป็นศัตรู เป็นผู้ฆ่า เป็นข้าศึกในภายใน ฯ

โลภะให้เกิดความฉิบหายโลภะทำจิตให้กำเริบชนไม่รู้สึกโลภะนั้นอันเกิดแล้วในภายในว่าเป็นภัย คนโลภย่อมไม่รู้ประโยชน์ ไข่ดันไม่เห็นธรรม โลภะย่อมครอบงำนรชนในขณะนั้น ความืดตื้อย่อมมีในขณะนั้น ก็ผู้ใดละความโลภได้ขาด ย่อมไม่โลภในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความโลภ ความโลภอันอริยมรรคย่อมละเสียได้จากบุคคลนั้น เปรียบเหมือนหยดน้ำตกไปจากใบบัวฉะนั้น

โทสะให้เกิดความฉิบหาย โทสะทำจิต
ให้กำเริบ ชนไม่รู้จักโทสะนั้นอันเกิดในภายในว่าเป็นภัย. คนโกรธย่อมไม่รู้จักประโยชน์ ย่อมไม่เห็นธรรม โทสะ
ย่อมครอบงำนรชนในขณะใด ความมืดตื้อย่อมมีในขณะนั้น ก็บุคคลใดละโทสะได้ขาด ย่อมไม่ประทุษร้ายในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความประทุษร้าย โทสะอันอริยมรรคย่อมละเสียได้จากบุคคลนั้น เปรียบเหมือนผลตาลสุกหลุดจากขั้วฉะนั้น

โมหะให้เกิดความฉิบหาย โมหะทำจิต
ให้กำเริบ ชนไม่รู้สึกโมหะนั้นอันเกิดในภายในว่าเป็นภัยคนหลงย่อมไม่รู้จักประโยชน์ ย่อมไม่เห็นธรรม โมหะ
ย่อมครอบงำนรชนในขณะใด ความมือตื้อย่อมมีในขณะนั้น ก็บุคคลใดละโมหะได้ขาด ย่อมไม่หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลง บุคคลนั้นย่อมกำจัดความหลงได้ทั้งหมด เปรียบเหมือนพระอาทิตย์อุทัยขจัดมืดฉะนั้น ฯ


noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #13 เมื่อ: 25 พ.ย. 11, 04:43 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ลืมขอบคุณพ่อเอกที่ยังเก็บโลโก้ไว้ให้. ขอบคุณจ้า

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #14 เมื่อ: 25 พ.ย. 11, 04:45 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
ขอบคุณข้อมูลครับ แต่อีกมุมนึงก็ต้องดูว่าสภาทนายฯจะยกกฏหมายข้อไหน

มาฟ้องเพราะถ้ากล้าฟ้องทางสภาทนายฯก็คงมั่นใจพอตัวว่าฟ้องได้แต่อัยการ

จะรับหรือไม่ถ้ารับฟ้องก็ต้องดูกันต่อไป แต่สำหรับผมถ้าไปถึงศาลอะไรก็เกิด

ขึ้นได้ในยุคนี้ หลายๆคดีที่ศาลตัดสิน นักกฏหมายมีความเห็นต่างก็เยอะนะ

ครับหรือมีนไปทั้งบางก็มี คดีนี้หากถึงศาลอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ อันนี้เ็ป็น

ความเห็นส่วนตัวนะครับ


พนักงานอัยการไม่ได้มีอำนาจรับฟ้องอ่ะค่ะ. แต่เป็นศาล. สำหรับพนักงานอัยการมีหน้าที่แก้ต่างมห้กับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่อ่ะค่ะ
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #15 เมื่อ: 25 พ.ย. 11, 05:56 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
สวัสดีครับคุณนัท หวังว่าสบายจิตสบายใจขึ้นมากแล้วนะครับ
ดีใจครับ ที่จะกลับมาประสาทความรู้ในข้อกฎหมายแก่"ทุกหมู่เหล่า"ครับส่วนที่สภาทนายบอกว่าจะฟ้องรัฐบาล คงหมายถึงฟ้องหน่วยงานของรัฐบาล เพราะสภาทนายก็ทราบเช่นที่คุณนัทบอก แต่ใช้วิธีพูดแบบให้ชาวบ้านเข้าใจกระมังครับ
..............................noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #16 เมื่อ: 25 พ.ย. 11, 06:34 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
กระทู้นี้ ผมขอแสดงความคิดเห็นว่า
คนเราถ้าจะหาเรื่องกัน ก็สามารถงัดทุกเรื่องมาหาเรื่องกันได้
ถ้าคนเราจะรักกัน ก็สามารถงัดทุกเรื่องมากรักกันได้ 555


เฮ้อ...หิวข้าวจังเลย ไปขออาศัยกินข้าวบ้านคุณแจ๋วดีกว่า 555
หวังว่าคงไม่ใจร้ายยย เอาปืน(ที่ไม่มีลูก) มายิง 555

ไปกินข้าวบ้านคุณนัทคงไม่เหมาะ เดี๋ยวเข็มฉีดยาทิ่มแทง 555555
ต้องชวนท่านแมนฯ ไปด้วย จะได้โดนทิ่มแทงด้วยกัน 555
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #17 เมื่อ: 25 พ.ย. 11, 07:06 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
สวัสดีครับคุณนัท หวังว่าสบายจิตสบายใจขึ้นมากแล้วนะครับ
ดีใจครับ ที่จะกลับมาประสาทความรู้ในข้อกฎหมายแก่"ทุกหมู่เหล่า"ครับส่วนที่สภาทนายบอกว่าจะฟ้องรัฐบาล คงหมายถึงฟ้องหน่วยงานของรัฐบาล เพราะสภาทนายก็ทราบเช่นที่คุณนัทบอก แต่ใช้วิธีพูดแบบให้ชาวบ้านเข้าใจกระมังครับ
..............................

สวัสดีค่ะลุงแร้ง. แต่ผลของการให้ข่าวเช่นนั้นทำให้ชาวบ้านเข้าใจผิด. คิดว่ารัฐบาลหมายถึงนายกที่เปนหัวหน้ารัฐบาล. นัทในฐานะนักวิชาการเลยต้องติงไว้เพื่อความถูกต้องและหลักกฎหมายไม่เลือนไปอ่ะค่ะลุงแร้ง.

คิดถึงลุงแร้งเสมอค่ะ.
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #18 เมื่อ: 25 พ.ย. 11, 09:35 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
สวัสดีครับคุณนัท หวังว่าสบายจิตสบายใจขึ้นมากแล้วนะครับ
ดีใจครับ ที่จะกลับมาประสาทความรู้ในข้อกฎหมายแก่"ทุกหมู่เหล่า"ครับส่วนที่สภาทนายบอกว่าจะฟ้องรัฐบาล คงหมายถึงฟ้องหน่วยงานของรัฐบาล เพราะสภาทนายก็ทราบเช่นที่คุณนัทบอก แต่ใช้วิธีพูดแบบให้ชาวบ้านเข้าใจกระมังครับ
..............................
คิดถึงลุงแร้ง..อย่างแรงครับ.


ความคิดเห็นท่านWarEagles .อีแร้งเห็นว่า 91 ศพ สมควรตาย.

(คำสาปแช่งต่ออีแร้ง.)
คน ตายมีทั้งทหาร-พยาบาล-หน่วยกู้ภัย-ตายาย-ลุงป้า-นักข่าว-ในมือไม่มีอาวุธเลย มันบอกว่า "สมควรตาย" เค้าทำผิดหรือขัดขืนก็เข้าไปจับได้ในเมื่อม๊อบสลายแล้วไม่เห็นมีเหตุอ้างว่า ต้องยิงเลยเพราะในรูป คนที่ตายมือเปล่าทั้งนั้น. แต่พวกมันดันไปเอารูปคนที่พกอาวุธมาให้ดูแทนคนที่ตาย.

เล่นซ่ะเกินเลยเพื่อความมันส์อย่างเดี่ยวไม่น่าที่จะยังใช้คำว่ามนุษย์อีกต่อไปน่ะพ่อคนบาป.

ตราบใดที่พวกท่านยังลบหลู่คนตายอยู่ผมจะขอสาปแช่งอยู่อย่างนี้ตลอดไป จนกว่าจะออกมาขอขมาคนตาย.
สิ่ง ที่พวกท่านกำลังทำกันมันไม่ต่างจากรังแกคนไม่มีทางสู้ มันน่าภาคภูมิใจกันนักหรือครับ แล้วถ้าญาติๆผู้เสียชีวิตเค้าเข้ามาอ่านแล้วสาปแช่งการกระทำของพวกท่านที่ ทะนงตัวว่าเป็นลูกผู้ชายชาติทหารกล้าแล้วจะเป็นอย่างไร ถ้าพวกท่านคิดว่าการกระทำของพวกท่านถูกต้องก็ทำต่อไป ผมก็จะขอแก้ต่างให้คนตายเช่นกัน.
***จงจำไว้***
ถ้า วิญญานและผู้ล่วงลับสามารถรับรู้ได้ โปรดจงรับรู้และจงตามจองเวรคุณพวกที่ลบหลู่ดูหมิ่นแม้กระทั้งผู้ที่เสีย ชีวิตไป แล้ว ขอให้คราวหน้าถ้าจะมีการนองเลือดหรือบาดเจ็บล้มตายขอให้เป็น ญาติผู้ใหญ่ของคุณพวกที่ลบหลู่ท่านใน ณ.ที่นี้ด้วยเถิด ขอให้คุณพระคุณเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงอย่าให้อภัยคนไทยที่ให้ร้ายคนไทยด้วยกันเองและฆ่าแกงกันเอง ขอให้พวกมันและครอบครัวมันผู้ที่คิดร้ายลบหลู่ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนั้นจง ตกนรกหมกไหม้ไปตามกันทุกชาติๆเถิด..สาธุ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #19 เมื่อ: 25 พ.ย. 11, 14:17 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ขอบคุณครับคุณนัทผมจำผิดเองครับฮะ่ๆๆๆ ขอบคุณที่บอกให้ทราบครับ

ถ้าผมมีข้อสงสัยทางกฏหมายจะมาตั้งกระทู้ขอความรู้นะครับ ขอบคุณอีกครั้ง

ครับ

ปล.รับประกันไม่มีกีฬาสีครับ มีแต่ถูกหรือไม่ถูกควรหรือไม่ควรใช่หรือไม่ใช่

แต่แค่มาลองวิเคราะห์กันดูในเรื่องต่างๆทั่วๆไปกันครับ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #20 เมื่อ: 25 พ.ย. 11, 19:55 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ยินดีค่ะคุณบาล้านซ์. ขออนุญาตลาทุกท่านเลยนะคะ นัทเข้ามาทางลิงค์ที่แชร์ขึ้นเฟชบุค. ตอนนี้ลิงค์เลื่อนไปไกลแล้ว จึงไม่ได้ไล่หาทางเข้าแล้วหล่ะค่ะ

โชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #21 เมื่อ: 26 พ.ย. 11, 20:31 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
จะไปเถียงกันทำไม

ถ้าผู้พิพากษาศาลไหนจะรับฟ้อง องค์กรอิสระไหนจะไต่สวน

ใครหละ จะไปห้ามท่านได้ หน่วยงานไหน ประชาชนคนไหน จะคัดค้าน
ว่าท่านไม่มีสิทธิรับฟ้อง

คำสั่งศาลเปลี่ยนแปลงประเทศมาหลายครั้งแล้ว
ยังไม่ชินกับอำนาจท่านอีกหรือ
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:  สภาทนาย รัฐบาล 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม