หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: สาธิต ม.รังสิต จัดงาน OPEN HOUSE เน้นหลักสู​ตรสองภาษา  (อ่าน 147 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 12 มี.ค. 12, 17:27 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

สาธิต ม.รังสิตเตรียมความพร้อมนักเรียน จัดงาน OPEN HOUSE เน้นหลักสูตรสองภาษาไม่ทิ้งภาษาไทยพัฒนาควบคู่ภาษาที่สอง พร้อมจัดเสวนาพิเศษ“การศึกษาไทยในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากแวดวงการศึกษาชี้เด็กไทยต้องได้รับการเรียนภาษาที่สองโดยธรรมชาติผ่านการเรียนรู้จากหลักสูตรสองภาษามั่นใจหลักสูตรของโรงเรียนพร้อมพัฒนาศักยภาพของเด็กรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ประธานกรรมการบริหารและอธิการบดี ม.รังสิต กล่าวว่า “การที่ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลให้ในปี 2558 ไทยจะต้องเปิดเสรีทางการค้านั้นจะส่งผลดีต่ออำนาจการต่อรองในเรื่องเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันจะเกิดการไหลเวียนของแรงงานจากต่างประเทศ ดังนั้นจึงควรเร่งพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยใช้เวลาหลายสิบปีในการเรียน และพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับเด็กแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมานั้นต่ำมาก เพราะนักเรียนใช้เวลาส่วนใหญ่กับแบบฝึกหัดไวยากรณ์จึงไม่สามารถพูดหรือเขียนเพื่อการสื่อสารได้เพราะฉะนั้นการเรียนรู้แบบหลักสูตรสองภาษา จึงเป็นคำตอบสำหรับเด็กไทยแต่การจัดหลักสูตรสองภาษาในทุกรายวิชาสำหรับคนไทย ไม่ใช่การลดความสำคัญของภาษาไทยลงแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงบทบาทของประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคตในฐานะสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน และสังคมโลก ที่ประเทศไทยจะต้องอยู่รอด และสามารถแข่งขันในสังคมโลกปัจจุบันได้”ด้าน ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้จัดการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิยาลัยรังสิตกล่าวว่า “การเปิดเสรีอาเซียน เป็นแรงกระตุ้นที่ประเทศไทยจำเป็นจะต้องพัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้กับเด็กดังนั้น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จึงได้จัดงาน Open House เพื่อแนะนำโรงเรียน และหลักสูตรการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาสำหรับการเปิดเสรีสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงจัดให้มีการเสวนาพิเศษในหัวข้อ “การศึกษาไทยในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าใจถึงการปรับตัว และความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาโดยเฉพาะความสำคัญในเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษของเด็ก”ทั้งนี้การเปิดเสรีสู่ประชาคมอาเซียนนั้นโรงเรียนได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ เพื่อใช้ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับชาวต่างชาติดังนั้นนักเรียนควรได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อการเรียนรู้และการใช้ภาษาที่สองหรือภาษาที่สาม ตั้งแต่วัยก่อนเข้าเรียนในช่วงสองถึงสามปีแรกซึ่งสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเด็กในการเรียน และการใช้ภาษาให้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผ่านการเรียนรู้แบบหลักสูตรสองภาษาสำหรับหลักสูตรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตมีหลักสูตรInternational Bilingual School ในระดับชั้นประถม - มัธยมศึกษาหลักสูตรภาษาไทยใช้ของกระทรวงศึกษาธิการ วิชาภาษาอังกฤษทางโรงเรียนบูรณาการหลักสูตรรูปแบบอังกฤษ และอเมริกามาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเป็นต้นแบบของโรงเรียนสองภาษาที่นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้ให้ความสำคัญกับภาษาที่สามอีกด้วยโดยมีการจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาจีนเพิ่มขึ้นอีก 1คาบเรียน/สัปดาห์ในระดับชั้นอนุบาล และ 2 คาบเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ไปพร้อมกันกับภาษาที่หนึ่ง และภาษาที่สองนั่นเอง หลักสูตรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตที่ใช้คือ UnifiedBilingual Curriculum โดยนำกระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักๆ 4กระบวนการ ดังนี้1. Process-based teaching methodology เปิดโอกาสให้ครูได้มีโอกาสสังเกตกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนและสามารถให้ความช่วยเหลือหรือมอบหมายกิจกรรมที่ท้าทายในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและผู้เรียนจะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีปฏิสัมพันธ์ต่อครูและเพื่อนนักเรียนด้วยกัน

2. Interactive Learning Activities กิจกรรมในการเรียนการสอนที่เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับครูและนักเรียนกับนักเรียน โดยที่ผู้สอนอาจจะใช้เทคนิคของกระบวนการกลุ่มหรือเป็นคู่เพื่อแก้ไขปัญหาที่มอบหมายให้และเสนอแนะความเห็นหรือข้อยุติที่สมเหตุสมผล

3. Authentic Assessment การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้โดยใช้สภาพการณ์จริงรูปแบบของการประเมินเป็นการอภิปรายรายงานหน้าชั้นเรียน หรือการนำเสนอประเด็นหรือข้อมูลต่อเพื่อนนักเรียนหรือครูในชั้นเรียนทั้งนี้ผู้สอนจะมีโอกาสทราบว่านักเรียนได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่ตั้งจุดประสงค์ไว้ได้หรือไม่และการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์นั้นขั้นสุดท้ายเป็นการสอบแบบปกติกลางภาค และปลายภาคอย่างที่ปฏิบัติกันในโรงเรียนทั่วไป

4. ICT Literacy ความสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้เพิ่มเติม อีกทั้งมีความสามารถในการสื่อสารผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ผู้เรียนจะต้องแสดงความสามารถในการใช้และมีทักษะคอมพิวเตอร์ในระดับหนึ่งและสื่อสารได้ในการนำเสนอหัวข้อที่เรียนรู้และในการสอบระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยหลักสูตรของโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนนั้นเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วคณาจารย์เป็นเจ้าของภาษาอย่างแท้จริงในอัตรส่วนครึ่งหนึ่งของครูชาวไทยดังนั้นนักเรียนของเรามีโอกาสได้ใช้ทักษะภาษาทั้งการฟัง พูด อ่าน ในชีวิตประจำวันซึ่งนับว่าเป็นข้อดีที่ดีประการหนึ่งนอกจากนี้เรายังได้มีการจัดกิจกรรมรูปแบบสองภาษาและรณรงค์ให้ความรู้เรื่องอาเซียนให้แก่นักเรียนอีกด้วยสำหรับผู้ปกครองที่จะให้เด็กเข้าเรียนในหลักสูตรสองภาษานั้นอยากให้เข้าใจว่าในช่วงระยะเวลา 5 ปีแรกของการเรียนรู้จะต้องใช้ความอดทนทั้งครูผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครองเพื่อให้โอกาสผู้เรียนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาในบริบทที่ถูกต้องเหมาะสมและเพียงพอในชั้นเรียนซึ่งผู้ปกครองไม่ควรวิตกกังวลมากเกินไปหากระหว่างที่ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้โดยธรรมชาติแล้ว อาจทำให้พัฒนาการทางวิชาการของเด็กช้าลงในช่วง 2-3ปีแรก หลังจากนั้นเด็กจะสามารถใช้ภาษาได้คล่องแคล่วผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและการเรียนรู้ด้วยตนเองจะพัฒนาอย่างรวดเร็ว


นั่นคือประสบการณ์ที่เราได้รับจากโรงเรียนแห่งนี้นักเรียนของเราสามารถใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วขณะเดียวกันนักเรียนของเราก็สามารถทำผลงานการทดสอบความรู้ทักษะทางวิชาการด้านต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งล่าสุดนักเรียนของเราได้รับรางวัลเหรียญทองในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาในการสอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติปีพ.ศ. 2555 ระดับเหรียญทองในการทดสอบความรู้ทางวิชาการระดับต่างๆ เหล่านี้แสดงให้เห็นว่านักเรียนของเราไม่ได้เก่งแค่การใช้ภาษาเท่านั้นแต่ความรู้ความสามารถในวิชาสามัญก็ไม่น้อยไปกว่าทักษะทางภาษาเช่นกันการให้การศึกษาในหลักสูตรสองภาษาจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้แก่ลูกหลานของเราในปัจจุบันนี้” ดร.อภิรมณ กล่าวในที่สุด


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: คุณกนกรัตน์ วีรานุวัตติ์ E-mail: Kanokrat@kanokratpr.com
บริษัท กนกรัตน์ แอนด์ เฟรนด์ จำกัด โทร 02-2842662 www.kanokratpr.com

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:  ม.รังสิต house สาธิต 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม