หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: รมต.นลินี จุดประกายสร้างมิติใหม่ เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชน  (อ่าน 23 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 24 ก.ย. 12, 16:03 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางนลินี ทวีสิน) ในฐานะประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกับหน่วยงานต้นแบบระดับกระทรวงและจังหวัด ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ
วันนี้ (24 ก.ย.) เวลา 09.00 น. นางนลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกับหน่วยงานต้นแบบระดับกระทรวงและจังหวัด ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนส่วนราชการระดับกระทรวงและจังหวัดเข้าร่วมพิธี ประมาณ 200 คน

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความชื่นชมทุกหน่วยงานที่ได้สมัครและได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพราะแสดงให้เห็นว่าแต่ละหน่วยงานต้องการจะเห็นประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิรับรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยหน่วยงานต่าง ๆ จะเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐ ซึ่งทุกหน่วยงานจะต้องให้ความสำคัญและปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 3 ปี และยังต้องสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานต้นแบบ ตลอดจนกำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ จากนั้น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของหน่วยงานต้นแบบระดับกระทรวงและจังหวัด รวมทั้งสิ้นจำนวน 31 หน่วยงาน

สำหรับโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในส่วนกลางระดับกระทรวง (หนึ่งกระทรวง หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) และในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด (หนึ่งจังหวัด หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) เกิดขึ้นตามมติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554 ที่เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการ เพื่อพัฒนาให้ทุกกระทรวงและจังหวัดทั่วประเทศมีหน่วยงานต้นแบบอย่างน้อยกระทรวงและจังหวัดละ 1 หน่วยงาน และสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานอื่นของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ เนื่องจากปัญหาที่ผ่านมาพบว่า หลายหน่วยงานยังไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แม้ว่ากฎหมายจะกำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการแล้ว แต่ในทางปฏิบัติบางหน่วยงานมิได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างจริงจังทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและได้มีการร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ได้มีคำวินิจฉัยและขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ให้เปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการระดับกระทรวง มีจำนวนทั้งสิ้น 13 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมพลศึกษา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ กรมการพัฒนาชุมชน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดี สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส่วนหน่วยงานต้นแบบระดับจังหวัด จำนวน 18 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานจ.ชุมพร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จ.นครพนม สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจ.ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานจ.พระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจ.พัทลุง สำนักงานประกันสังคมจ.เพชรบุรี สำนักงานจ.เพชรบูรณ์ สำนักงานขนส่งจ.เพชรบูรณ์ สำนักงานจ.มหาสารคาม สำนักงานจ.ยะลา สำนักงานพัฒนาชุมชนจ.ร้อยเอ็ด สำนักงานจ.สกลนคร สำนักงานจ.สมุทรสงคราม สำนักงานจ.สมุทรสาคร สำนักงานจัดหางานจ.สุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ และสำนักงานคลังจ.อุตรดิตถ์

โดยหน่วยงานต้นแบบจะต้องรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้แก่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทุก 3 เดือน เป็นที่ศึกษาดูงานและเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานในสังกัดของตนเอง รวมทั้งจัดประชุมสัมมนาหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน และต้องสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น ให้โอกาสในการได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากผู้บริหาร เป็นต้น จึงนับได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นมิติใหม่ของการพัฒนางานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชน


noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:  ราชการ จุดประกาย รมต. 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม