หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: OKMD จับมือ มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เปิด“ศูนย์ต้นคิด” ดันผู้ประกอบการพัฒนา  (อ่าน 126 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 15 ต.ค. 12, 16:57 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

ดร.นลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในประเทศด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนของผู้ประกอบการ และยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการสร้างตราสินค้าไทย พร้อมปรับปรุงมาตรการการส่งเสริมการลงทุนให้ครอบคลุมการให้สิทธิประโยชน์แก่ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม พัฒนาสินค้าและบริการที่สร้างโอกาสใหม่ในการหารายได้ การผลิตสินค้าและบริการอันเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลก สำหรับการจัดตั้งโครงการศูนย์ต้นคิดที่ตอบสนองต่อนโยบายด้านเศรษฐกิจส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรู้จักสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ของตนเอง ถ้าทุกภาคส่วนร่วมมือกันส่งเสริม สร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ของไทยอย่างเป็นกระบวนการเดียวกัน เชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นและเครื่องนุ่งห่มไทย จะถูกขับเคลื่อนไปในทิศทางที่พัฒนาอย่างถูกต้องด้วยการสร้างความคิดและความรู้อย่างรอบด้านผ่านกระบวนการเรียนรู้จากศูนย์ต้นคิด เป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการธุรกิจและผลิตภัณฑ์แฟชั่นและเครื่องนุ่งห่มของไทยมีคุณภาพ และมูลค่าเพิ่มในเชิงความคิดและการตลาด นำไปสู่การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป”
นายปราโมทย์ วิทยาสุข ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “สืบเนื่องจากการศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการรายเล็ก และทำความเข้าใจแนวทางการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในบริบทของผู้ประกอบการรายเล็กพบว่า ผู้ประกอบการขนาดเล็กตั้งแต่ OTOP วิสาหกิจชุมชน ตลอดจน SMEs ไม่มีกำลังพอที่จะลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีอุปสรรค์ในการแสวงหาองค์ความรู้และการขึ้นต้นแบบเพื่อทดสอบก่อนการผลิต เข้าถึงข้อมูลตลาดได้น้อย เพื่อให้ลดความเสี่ยงของผู้ประกอบการ เพิ่มความสามารถในการสร้างสรรค์งานด้วยตนเองอย่างรอบด้าน จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ต้นคิด” ขึ้น ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย และมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และธุรกิจ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการและผู้ผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยการใช้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ประกอบการ ทำให้ลดต้นทุนการออกแบบการขึ้นต้นแบบ ลดเวลา และต้นทุนการผลิตต่อหน่วยให้แก่ผู้ประกอบการ เพิ่มเติมความรู้ในสาขาที่จำเป็น บูรณาการวิทยาการหลายแขนงเข้าด้วยกัน มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยจุดประกายความคิดและวางรากฐานความรู้อย่างรอบด้านในการสร้างสรรค์ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเอง ผ่านการสนับสนุนของเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง มีแหล่งข้อมูลเชิงลึก และเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการพัฒนาต้นแบบ เปิดช่องทางให้สามารถเข้าถึงเครือข่ายธุรกิจขนาดใหญ่ เข้าถึงบริการของหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง จนสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน”
นายสุชาติ จันทรานาคราช ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย กล่าวว่า “สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยและมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่นและเครื่องนุ่งห่มไทย ให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดโลกได้ โดยมุ่งเน้นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จึงได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ต้นคิด” ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เป้าหมายของศูนย์ต้นคิดมุ่งเน้นที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแฟชั่นและเครื่องนุ่งห่มไทย ให้มีศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก โดยผ่านกระบวนการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยกระบวนการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ การทดสอบผลิตภัณฑ์ การขึ้นต้นแบบ การลดเวลาและต้นทุนการผลิต โดยการให้คำปรึกษาแนะแนวทางแก่ผู้ประกอบการ จากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภาคปฏิบัติ 7 ขั้นตอน การพัฒนาทักษะภาคปฏิบัติจากพื้นที่ปฏิบัติการ 4 โซน ของศูนย์ฯ ที่มีองค์ความรู้หลากหลาย เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จนได้มาเป็น “ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ” ที่จะนำไปสู่กระบวนการผลิตสินค้า สามารถสนองตอบตรงตามความต้องการของตลาด ทั้งนี้ศูนย์ฯ ยังมุ่งเน้นการจัดการและต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการเรียนรู้ เข้าใจ ทำเป็น ทำเองได้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาให้ตนเองแข็งแรงอย่างยั่งยืน
“ศูนย์ต้นคิด เปิดให้บริการ 4 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 ห้ององค์ความรู้แฟชั่น (Fashion Resources) ให้บริการวิจัยและเผยแพร่แนวโน้มแฟชั่น สี และวัสดุ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจแฟชั่น ห้องสมุดแฟชั่น และศูนย์ข้อมูลความรู้ ห้องสมุดวัสดุตกแต่งและการจัดแสดงตัวอย่างวัสดุและวัสดุตกแต่ง โซนที่ 2 ห้องการออกแบบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงวิศวกรรม(Design & Product Engineering) ให้บริการการวิเคราะห์แนวความคิด การขายและการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้างแพทเทิร์น และฟิตติ้ง การทำตัวอย่างใหม่ และการสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรม โซนที่ 3 ห้องการทดสอบ (Testing Lab) ให้บริการการทดสอบวัตถุดิบ การทดสอบสินค้าเครื่องนุ่งห่มสำเร็จรูป การทดสอบคุณสมบัติพิเศษต่างๆ และโซนที่ 4 ห้องการออกแบบเพื่อจัดแสดงสินค้าและสตูดิโอแฟชั่น (Visual Merchandising & Studio โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการใช้ความคิดสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ ด้านแฟชั่น เทรนด์ และการออกแบบแฟชั่น และด้านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค คอยสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งด้านการให้คำปรึกษา เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างสรรค์ความคิดต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ และสามารถแข่งขันเทียบชั้นสินค้าของภาคธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่ได้” นายสุชาติ กล่าว
อย่างไรก็ตาม “ศูนย์ต้นคิด กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย” ช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าใจการออกแบบตลอดกระบวนการ จะทำให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ความเข้าใจถึงแนวคิดเชิงลึก สามารถนำความรู้ไปขยายผล สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง พร้อมเปิดรับผู้ประกอบการเข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ก้าวสู่ตลาดการแข่งขัน ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP วิสาหกิจชุมชน SMEs ผู้ประกอบการรายย่อย และบุคคลทั่วไปที่ดำเนินธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายที่สนใจ สามารถติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ต้นคิด กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย โทร. 02-681-2559 หรือเว็บไซต์ www.share-apparel.orgnoticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม