หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: รัฐบาลกำละลอนี้ กำลังทำให้ไทยฉาวไปทั่วโลกแล้ว!  (อ่าน 24888 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 5 พ.ย. 13, 21:50 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

ป.ป.ช.” ประกาศจุดยืนร่าง “พ.ร.บ.นิรโทษกรรม” ชี้กระทบ-สร้างความเสียหายต่อคดี “คตส.” ไต่สวนและส่งฟ้องศาลรวม 25,331 เรื่อง เตรียมส่งความเห็น “วุฒิสภา” พร้อมยื่นหนังสือถึง “UN” 6 พ.ย.

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี นายวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยนายภักดี โพธิศิริ กรรมการ ป.ป.ช. และนายธรรมนูญ เรืองดิษฐ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช.ร่วมกันแถลงข่าวถึงท่าทีของร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วาระ 3 และกำลังเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา

นายวิชาแถลงว่า จากกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบ 310 เสียง และงดออกเสียง 4 เสียงต่อร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. ... นั้น ปรากฏว่าในร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวได้ระบุหลักการนิรโทษกรรมไว้ในมาตรา 3 ว่า "ให้บรรดาการกระทำทั้งหลายทั้งสิ้นของบุคคลหรือประชาชนที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมือง ความขัดแย้งทางการเมือง หรือที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำความผิดโดยคณะบุคคลหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 รวมทั้งองค์กรหรือหน่วยงานที่ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวสืบเนื่องต่อมาที่เกิดขึ้นระหว่าง 2547 จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ไม่ว่าผู้กระทำจะกระทำในฐานะตัวการ ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระทำหรือผู้ถูกใช้ หากการกระทำนั้นผิดต่อกฎหมายก็ให้กระทำพ้นจากความผิดและรับผิดชอบโดยสิ้นเชิง" นั้น

กรณีดังกล่าวทำให้มีประเด็นปัญหาที่กระทบต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและธรรมาภิบาล การเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต และการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีของอนุสัญญาต่อต้านการทุจริตของสหประชาชาติ (The United Nations Convention against Corruption หรือ UNCAC2003) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554

ดังนั้น ป.ป.ช.ในฐานะองค์กรซึ่งมีหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2554 มาตรา 19 (10) (13) และ (14) จึงเห็นควรให้มีข้อเสนอแนะต่อวุฒิสภาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวพร้อมทั้งยังได้มีมติให้แจ้งต่อสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) เพื่อแสดงเจตจำนงในการปฏิเสธการนิรโทษกรรมความผิดฐานทุจริตและคอร์รัปชั่นด้วย

สำหรับเนื้อหาของข้อเสนอแนะที่เตรียมเสนอไปยัง 2 หน่วยงานมีเนื้อหา ดังนี้ 1.ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม มาตรา 3 และมาตรา 4 มีผลกระทบต่อเรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ดำเนินการไต่สวนและส่งฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอำนาจแล้ว และเรื่องกล่าวหาที่ คตส.ส่งมอบสำนวนให้ ป.ป.ช.พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 24 เรื่อง รวมทั้งเรื่องกล่าวหาที่ ป.ป.ช.ดำเนินการไต่สวนตามอำนาจหน้าที่ 25,331 เรื่อง เป็นเรื่องที่กล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับสูง 400 เรื่อง และเรื่องที่กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วไป 24,931 เรื่อง ในจำนวนนี้เป็นเรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด 666 เรื่อง เป็นเรื่องกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตจะเป็นอันต้องระงับสิ้นไป และเรื่องที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วให้ถือว่าไม่เคยต้องคำพิพากษาดังกล่าว เนื่องจากผู้กระทำพ้นจากความผิดและความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้

2.ประเทศไทยได้ยินยอมเข้าผูกพันเป็นภาคีในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 (UNCAC) ซึ่งหลักการของอนุสัญญาดังกล่าวได้ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาและความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริตที่มีผลต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของสังคม เป็นบ่อนทำลายสถาบันและหลักของระบอบประชาธิปไตย คุณค่าทางจริยธรรม ความยุติธรรมและเป็นอันตรายต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของหลักนิติรัฐ ซึ่งหมายถึงประเทศไทยยินยอมจำกัดอำนาจอธิปไตยบางส่วน เข้าผูกพันตามอนุสัญญาดังกล่าว
ดังนั้น หากประเทศไทยจะออกกฎหมายล้มล้างคดีทุจริตจะเป็นการขัดต่อหลักการของอนุสัญญาดังกล่าว และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยอยู่ระหว่างถูกประเมินและติดตามผลการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาดังกล่าวอยู่ด้วย
ขณะที่นายภักดีกล่าวว่า จากการที่ประเทศไทยเข้าเป็นรัฐภาคีของอนุสัญญา UNCAC มาตั้งแต่มีนาคม 2554 เพราะฉะนั้นประเทศไทยมีหน้าที่กำหนดให้เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นความผิดทางอาญาและต้องปราบปรามอย่างจริงจัง และในฐานะรัฐภาคีประเทศไทยต้องกำหนดยุทธศาสตร์และแผนการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ขณะเดียวกันประเทศไทยต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและปรามปราบการทุจริตด้วย เพราะฉะนั้นความพยายามในการออกกฎหมายเพื่อลบล้างความผิดที่เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่นนั้น ถือว่าเป็นการขัดกันกับอนุสัญญาอย่างสิ้นเชิง
ดังนั้น ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2554 มาตรา 19 (14) กำหนดไว้ชัดเจนว่าให้ ป.ป.ช.เป็นศูนย์กลางในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามพันธกรณีครอบคลุมระหว่างประเทศ เพราะฉะนั้น ป.ป.ช.จึงเห็นว่าควรที่จะมีการแจ้งให้กับทาง UNODC ได้รับทราบ โดยในวันที่ 6 พฤศจิกายน เวลา 09.30 น. ตนจะไปมอบเนื้อหาและรายละเอียดดังกล่าวกับทางเจ้าหน้าที่ของ UNODC เพื่อส่งไปยังสำนักงานใหญ่ของทาง UNODC ให้รับทราบต่อไป
"ป.ป.ช.เห็นควรที่จะแจ้งให้สำนักงานใหญ่ของทาง UNODC ได้รับทราบและแจ้งให้สมาชิกรัฐภาคีอีก 167 ประเทศ ได้รับทราบเช่นกันว่าประเทศไทยกำลังพยายามออกกฎหมายที่อาจจะขัดกับหลักการข้อตกลงของอนุสัญญาดังกล่าว" นายภักดีระบุ
-------------------------------------------------
หัดใช้สมองคิดเองบ้างนะ รับแต่ใบสั่ง ทำตามใบสั่งแบบบื้อๆ แต่ละคนในพรรคนี้300 กว่าคน คิดไม่เป็นเลยเหรอไง ฉาวไปทั่วโลกแล้ว

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Guest
โตโต้
เรทกระทู้
« ตอบ #1 เมื่อ: 6 พ.ย. 13, 09:56 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*031

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
คนไทยหรือเปล่า
เรทกระทู้
« ตอบ #2 เมื่อ: 7 พ.ย. 13, 13:46 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

โดยส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับพรบ.ฉบับนี้ ไม่ใช่คดีทุจริตคอรัปชั่นเท่านั้น แต่คดีสั่งฆ่าคนไทยอีกหลายศพอยากให้ได้รับโทษด้วยเช่นกัน ............งานนี้ถือรบ.พลาดอย่างหนัก...ไม่ใช่เพียงแต่ไม่มีโอกาสได้เกิดเป็นพระเอกในโลกมายานี้เท่านั้น แต่ยังช่วยพลิกบทบาทวายร้ายตัวจริงให้กลับกลายมาเป็นพระเอกแทนเสียนั่น...........น่าขำจริงละครเรื่องนี้..........แต่ที่น่าสงสารที่สุดคือประเทศและปชช.หาเช้ากินค่ำที่ยังคงต้องย่ำอยู่กับที่เพื่อเริ่มต้นนับ1ใหม่พอผ่านไป2-3ปีวัฏจักรเดิมๆก็จะย้อนกลับมาในรูปแบบเดิมๆ...ไม่เป็นไรอนาคตคงไว้คอยเดินตามวัดรอยเท้า เขมร ลาว เวียดนาม คงไม่สายสำหรับพี่ไทยเรา........ที่มีพรสวรรค์ในการเฮฮาได้กับทุกเทศกาล......

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
ควายบ้านนอก
เรทกระทู้
« ตอบ #3 เมื่อ: 8 พ.ย. 13, 15:30 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เริ่มจาก ร้างของคุณ วรชัย ที่จะนิรโทษให้กับประชาชนเท่านั้น พวกแกนนำ คนสั่งฆ่า เผาห้าง าลากลาง ไม่ให้ได้รับผลของการนิรโทษ ก็สมควรอยู่ แต่พอผ่านชั้นกรรมมาธิการ ทำไมไปเพิ่งเนื้อหาของการนิรโทษให้มีผมได้เสียเอื่อประโยชน์ให้กับคดิต่าง ๆ มากมาย ชั้นกรรมมาธิการมีใครบ้าง น่าจะเอาออกมาแถลงหน่อยถึงเหตุผล จะได้รู้ว่าทำไปเพื่อใครกัน เกิดมายังไม่เคยเจอใครเขียนยกร่างกฏหมายได้ ห่วยแตกแบบนี้เลย กรรมมาธิการมีสมองไหม หรือว่าเงินมันบังตาหมด

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
รักเมืองไทย
เรทกระทู้
« ตอบ #4 เมื่อ: 8 พ.ย. 13, 18:55 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

สภาผู้แทน อันทรงเกีรยติ์ ทำไมลืมพระราชดำรัส ของ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว อำนาจเป็นของปวงชนชาวไทย ถามตัวเองว่าคุณทำเพื่อคนไทยหรือเพื่อใคร คนเดียวไม่ใช่ส่วนรวม "เราสละอำนาจเพื่อปวงชนชาวไทย" คุณเข้าใจว่าอย่างไร อำนาจเป็นของปวงชนชาวไทย คุณกำลังใช้อำนาจของพระองค์ซึ่งสละพระราชอำนาจเพื่อปวงชนชาวไทย คุณเห็นแก่ประเทศหรือคนๆเดียว พรรคไม่ใช่ประเทศ สิ่งที่ทำอยู่ถามตัวเองว่าถูกไหม ทหารยอมสละชีวิตเพื่อรักษาชาติ คุณกำลังบอกว่า เราจะออกกฎหมายว่าฆ่าคนไม่ผิด คอรัปชั่นไม่ผิด เพราะว่าอำนาจอยู่ในมือพวกเรา คุณน่าจะรู้ตัวได้แล้วว่าคุณทำเพื่อคนไทยไหม พี่น้องเขาตายบอกว่าลืมมันเสีย บอกว่าศาลมาจากการยึดอำนาจ ผมถามว่าคนไม่มีอำนาจเขามาเถียงอย่างคุณได้ไหม คนดีต้องอยู่ในคุกกี่ปี สิ่งที่คุณทำมันเป็นประโยชน์ต่อปวงชนชาวไทยไหม

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:  ฉาว ทั่วโลก แล้ว 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม