หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: การคัดเลือกผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์-ทรู เข้าร่วมการประชุม One Young World Summit  (อ่าน 124 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 25 พ.ย. 15, 15:08 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

นายวิศัลย์ เทพสาร รองกรรมการผู้จัดการ สถาบันผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า ในฐานะที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ (strategic partner) และกลุ่มทรู เป็นผู้สนับสนุนหลักทางด้านการสื่อสาร (communication partner) จึงได้รับสิทธิในการส่งผู้นำรุ่นใหม่จากภายในองค์กร 30 คน และสรรหาบุคคลจากภายนอกที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ หรือเป็นผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู อีก 10 คน เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนโลก ประจำปี 2015 หรือ One Young World Summit 2015 (OYW) ซึ่งได้จัดขึ้นในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 18 - 21 พฤศจิกายน 2015 ที่ผ่านมา

ในการนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงดำเนินโครงการซีพี สานฝัน ปันโอกาส สู่เวทีระดับโลก One Young World มีการเปิดรับสมัครซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ พนักงาน จากสถาบันผู้นำเครือฯ/สำนักประสานงานพัฒนานวัตกรรมและวิจัย กลุ่มทรู กลุ่มซีพีเอฟ กลุ่มซีพีออลล์ กลุ่มพืชครบวงจร กลุ่มการค้าระหว่างประเทศ กลุ่มสัตว์เลี้ยง กลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ บริษัทฟรีวิลล์โซลูชั่นส์ บริษัทเซี่ยงไฮ้ซีพีฟู้ด (จากจีน) ส่วนการสรรหาจากภายนอกก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กัน โดยมีนักศึกษาทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ และเยาวชนที่เคยเข้าร่วมโครงการเพื่อสังคมของกลุ่มทรู อาทิ โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์, โครงการ Future Journalist Award และ Young Thai IP Law Ambassador Awardsรวมจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 59 คน แต่ทางเครือฯ และ ทรูจะต้องคัดเลือกผู้ที่มีความพร้อมที่สุดเพียง 40 คนเท่านั้น

สำหรับขั้นตอนการคัดเลือก เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยมีลำดับดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 คือการพิจารณาคัดเลือกจากเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย VDO Clip แนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงการแสดงความคิดเห็นว่าด้วยคุณสมบัติความเป็นผู้นำของตนเอง และ ความคิดในเรื่องการช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้แก่ชุมชน ประเทศชาติ ประชาคมโลก หรือแม้แต่องค์กรที่ตนสังกัดอยู่ นอกจากนี้ยังต้องมี ประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษที่เป็นลายลักษณ์อักษร บทเรียงความในหัวข้อที่เกี่ยวกับปัญหาสังคมที่สนใจซึ่งเป็นหัวข้อที่อยู่ในประเด็นหลักของการประชุม OYW

ขั้นตอนต่อมา คือ การสัมภาษณ์สดต่อหน้าคณะกรรมการ ทั้งนี้ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจากรอบคัดกรองเอกสารการสมัคร จะได้รับการเชิญให้เข้าสัมภาษณ์สดเป็นภาษาอังกฤษต่อหน้าคณะกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผู้บริหารของทั้งเครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู จำนวน 14 ท่าน ซึ่งผู้สมัครแต่ละคนต้องมีความสามารถ มีมุมมองของการแก้ไขปัญหาสังคมที่น่าสนใจในหลายๆ ประเด็น ไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำทางสังคม ความล้าหลังของระบบการศึกษาไทย ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิทธิมนุษยชน ฯลฯ ที่สำคัญทุกคนต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการทำงานกันอย่างหนัก คัดเลือกอย่างพิถีพิถัน เพื่อเฟ้นหาตัวแทนที่มีความพร้อมที่สุด เพียง 40 คน ดังกล่าว

ขั้นตอนที่ 3 คือ การตัดสิน โดยมีกรอบการพิจารณา และแนวทางการให้คะแนนรอบคัดกรอง - คะแนนรวม 50 คะแนน แบ่งเป็น ทักษะในการนำเสนอ (Presentation skill) 10 คะแนน ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (English proficiency) 10 คะแนน ความสามารถในการเป็นผู้นำที่พิสูจน์ได้ (Proven leadership ability) 10 คะแนน ความคิดสร้างสรรค์ในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยหรือสังคมโลกให้ดีขึ้น Ideas on how to make changes in Thailand and/or the world to be a better place to live 20 คะแนน

ส่วนแนวทางการให้คะแนนรอบสัมภาษณ์สด – คณะกรรมการใช้เกณฑ์ความสามารถ (competencies) 4 เกณฑ์ ได้แก่1.Ambition 2.Leadership 3.Change Catalyst 4.Social Responsibility/ Concern about Global and Local Issues ทั้งนี้การให้คะแนนใน 4 เกณฑ์ข้างต้นจะแบ่งเป็น 4 ระดับ คือระดับ 1-4 โดย 1 คือ ไม่ผ่าน 2 คือพอใช้ 3 คือ ดี 4 คือ ดีมาก รวมเป็นคะแนนเต็ม 16 คะแนน โดยการสัมภาษณ์จะเป็นภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้นอกจากเกณฑ์ ทั้ง 4 ข้างต้นแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกยังดูประเด็นต่างๆ ประกอบการให้คะแนน ดังนี้ การแสดงออกถึงความสนใจในประเด็นปัญหาสังคมโลกรวมถึงคำมั่นสัญญาในการช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมในชุมชน ประเทศ หรือองค์กรที่สังกัดให้ดีขึ้น (expressing a passion for world issues and evidenced commitment to making a positive change in his/her community, country or organization) รวมทั้งความสนใจและกิจกรรมหรือโครงการที่ทำจริงในเรื่องต่างๆ ที่อยู่ใน 6 หัวข้อที่หารือกันใน One Young World และกิจกรรม Corporate Social Sustainability ความสามารถในการตอบคำถามและทัศนคติที่ดีและเหมาะสมต่อคำถามที่ยาก (Quality of the answer and right attitude on tough questions) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (English proficiency)

ในกระบวนการสัมภาษณ์ผู้สมัครทั้งหมดนี้ใช้เวลา 2 วัน โดยคณะกรรมการให้คะแนนผู้สมัครทุกคนระหว่างการสัมภาษณ์ได้ลงมติคัดเลือกผู้ที่มีคะแนะสูงสุด 40 คน ทันทีหลังจบการสัมภาษณ์ผู้สมัครคนสุดท้าย และเมื่อคัดเลือกตัวแทนผู้นำรุ่นใหม่ที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมการประชุม OYW 2015 ได้ครบ 40 คนแล้ว ทางเครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู ได้กำหนดกิจกรรมเตรียมความพร้อม โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อต่างๆ อาทิ องค์ความรู้ในประเด็นที่จะมีการหารือในที่ประชุม ทักษะความเป็นผู้นำ รวมถึงการเยี่ยมชมกิจการด้านสังคมและพบปะผู้บริหารของเครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู ในช่วงเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มความมั่นใจในการร่วมประชุมในเวทีระดับโลก

ผู้นำรุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกจากเครือฯ ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ จะได้เป็นทูตตัวแทนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Sustainable Development Ambassador) เพื่อขับเคลื่อนทั้งองค์กรและสังคมให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นnoticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม