หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: สำนักงาน ป.ป.ส. จับมือสื่อมวลชน ประชุมเสวนาแนวนโยบายยาเสพติดตามแผนประชารัฐฯ  (อ่าน 53 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 27 ก.ย. 16, 19:30 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

สำนักงาน ป.ป.ส. จับมือสื่อมวลชน ประชุมเสวนาแนวนโยบายยาเสพติดตามแผนประชารัฐฯ


=====================วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. สำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการงานยาเสพติด 3 คณะ คือ


(1) คณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเมทแอมเฟตามีน


(2) คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและจัดระบบการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด


(3) คณะอนุกรรมการติดตามสถานการณ์และให้ข้อมูลข่าวสาร


จัดการประชุมเสวนาแนวนโยบายยาเสพติดตามแนวทางประชารัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเมทแอมเฟตามีน นายแพทย์ จิโรจ สินธวานนท์ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรม ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและจัดระบบการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด และนายวิทยา สุริยะวงศ์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการติดตามสถานการณ์และให้ข้อมูลข่าวสาร พร้อมด้วย นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 3 คณะ รวมถึงผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. เข้าร่วมการประชุมพร้อมคณะผู้บริหารสื่อมวลชน บรรณาธิการ หัวหน้าฝ่ายข่าว และสื่อมวลชนทุกแขนง ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักงาน ป.ป.ส.พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ได้มีคำสั่งจัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น 3 คณะ เพื่อเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางใหม่อย่างมีระบบ ได้แก่
  1. คณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเมทแอมเฟตามีน ที่มีนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน ทำความเข้าใจต่อสื่อมวลชนใน 2 ประเด็น คือ


- การปรับปรุงกฎหมาย ตามร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยรวบรวมกฎหมายยาเสพติด 7 ฉบับมาเป็นประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยมีสาระสำคัญ คือ ภาคความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด : จะมีการปรับปรุงระบบกำหนดโทษ โดยแยกผู้เสพ แรงงานขนยาฯ ออกจากนักค้าอย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มนักค้ารายใหญ่ มีโทษสูงสุดประหารชีวิต กลุ่มแรงงาน และกลุ่มเหยื่อ สำหรับการปรับปรุงฐานความผิดและบทลงโทษให้ยกเลิกระบบนับเม็ดและปริมาณสารบริสุทธิ์


- การปรับนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทย นำทิศทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดของโลก มาปรับทิศทางนโยบายยาเสพติดของไทย โดยจำแนกและจัดนโยบายที่เหมาะสมของตัวยาเสพติดแต่ละชนิด ไม่เหมารวมเหมือนกันทั้งหมด ดำเนินการปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับพืชเสพติดและตัวยาเสพติดรวม 4 ชนิด คือ กัญชง กัญชา กระท่อม และเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า


อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุด คือ การทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งประเทศ ถึงนโยบายยาเสพติดที่จะออกมาใหม่ ซึ่งไม่ได้ปล่อยให้ยาเสพติดเป็นสิ่งถูกกฎหมาย แต่เป็นการจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเหมาะสม ค่อยเป็นค่อยไป อย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อปรับแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีความสมดุลในทุกมาตรการ
  1. คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและจัดระบบการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ที่มีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน โดยมี นายแพทย์ จิโรจ สิทธวานนท์ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรม เป็นผู้แทนเข้าร่วม ทำความเข้าใจต่อสื่อมวลชน โดยให้แนวนโยบายการบำบัดฟื้นฟู ภายใต้แนวคิด “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” ต้องได้รับการดูแล และบำบัดฟื้นฟูอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขถือเป็นภารกิจสำคัญในการเข้ามา มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป โดยจะเข้ามารองรับการดำเนินงานในแต่ละจุด แต่ละระบบอย่างค่อยเป็นค่อยไป และในปีงบประมาณ 2560 จะรับผิดชอบกำกับการดำเนินงานบำบัดรักษาฟื้นฟูได้ครบทุกระบบทั่วประเทศ เบื้องต้นกระทรวงสาธารณสุขจะกำหนดให้สถานพยาบาลซึ่งมีอยู่ 896 แห่งทั่วประเทศ
  1. คณะอนุกรรมการติดตามสถานการณ์และให้ข้อมูลข่าวสาร ที่มีนายวิทยา สุริยะวงศ์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน ทำความเข้าใจต่อสื่อมวลชนในประเด็นแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด โดยขอความร่วมมือผ่านสื่อมวลชนในการร่วมรณรงค์ป้องกันและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด เชิญชวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ให้ออกมาแสดงตัวและเข้ารับการบำบัด พร้อมทั้งเผยแพร่แนวทางในการบำบัดรักษายาเสพติดให้ประชาชนได้รับทราบ


นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “ผมขอขอบคุณท่านผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้มาแลกเปลี่ยน ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยเฉพาะผู้บริหารสื่อมวลชน และสื่อมวลชนทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมรับฟังและทำความเข้าใจกับนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวทางใหม่ของรัฐบาลและสำนักงาน ป.ป.ส. ทั้งการดำเนินนโยบายตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน รวมถึงการปรับทิศทางนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อก้าวเดินไปสู่แนวปฏิบัติตามมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก 2016 (UNGASS 2016) ที่มุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดและให้ทุกประเทศยอมรับว่ายาเสพติดเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่ต้องร่วมมือกัน ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ และปรับแนวทางจากการทำสงครามกับยาเสพติดไปสู่การใช้ระบบสาธารณสุขและการแพทย์เป็นหลักในการแก้ไขปัญหายาเสพติด”


=====================

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 ก.ย. 16, 19:41 น โดย Dul8836301 » noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม