หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: ป.ป.ส. จับมือ กรมที่ดิน ติดตาม ยึด อายัดทรัพย์สินนักค้ายาเสพติด  (อ่าน 71 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 29 ก.ย. 16, 17:40 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 


ป.ป.ส. จับมือ กรมที่ดิน ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ การถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อติดตาม ยึด อายัดทรัพย์สินนักค้ายาเสพติด


วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) พร้อมด้วย นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลเกี่ยวกับการถือกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง ในอสังหาริมทรัพย์ โดยมี นายพิภพ ชำนิวิกัยพงศ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส.นายสุจิต จงประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน นางอุไรวรรณ สถานานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส.นายชาลี ชื่นอุไทย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศกรมที่ดิน ให้เกียรติร่วมเป็นพยานและนายณรงศักดิ์ โอสถธนากร ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ กรมที่ดินร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ เพื่อให้การดำเนินการด้านการตรวจสอบ ยึด อายัดทรัพย์สิน เกิดความคล่องตัว และป้องกันการยักย้ายทรัพย์สิน รวมถึงการถ่ายโอนทรัพย์สินโดยไม่สุจริตของนักค้ายาเสพติด ตลอดจนการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อสืบสวนขยายผลการจับกุมคดียาเสพติด ณ ห้องโถง อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ และเป็นหน่วยงานหลักในด้านการตรวจสอบ ยึด อายัดทรัพย์สิน ที่ได้มาเนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวจำเป็นต้องทราบข้อมูลการมีอยู่ หรือได้มา ซึ่งทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่กรมที่ดินเป็นเจ้าของข้อมูลอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน รวมถึงการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการสืบสวนขยายผลการจับกุมคดียาเสพติดที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ใช้วิธีการส่งข้อมูลในรูปแบบเอกสารคำขอข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อขอใช้ประโยชน์ข้อมูลดังกล่าว
และเพื่อให้การดำเนินการมีความสะดวก รวดเร็วสำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ กรมที่ดิน จึงได้หารือถึงแนวทางด้านเทคนิคการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ในลักษณะของเว็บเซอร์วิส (Web Service) ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาข่าวสารข้อมูลของกรมที่ดิน ให้สำนักงาน ป.ป.ส. สามารถเชื่อมโยงใช้งานเรียบร้อยแล้วจึงเป็นที่มาของการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลเกี่ยวกับการถือกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ในครั้งนี้ ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ส. กับกรมที่ดินายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า“ผมมีความยินดีที่ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์ข้อมูลเกี่ยวกับการถือกรรมสิทธิ์ และสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ในวันนี้ ซึ่งกรมที่ดินและสำนักงาน ป.ป.ส. ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ โดยมีวัตถุประสงค์ให้สำนักงาน ป.ป.ส. เชื่อมโยงระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลเกี่ยวกับการถือกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อนำไปใช้ในภารกิจการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส. โดยสำนักงาน ป.ป.ส. จะสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล ของผู้ที่ต้องการตรวจสอบ เลขที่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน พิกัดของที่ดินได้จากข้อมูลของกรมที่ดินผ่านการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 73 แห่ง อาทิเช่น สำนักงานที่ดินในกรุงเทพมหานคร จำนวน 17 แห่ง สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท เชียงราย เชียงใหม่ ชลบุรี นครนายก นคราชสีมา นครปฐม นนทบุรี เป็นต้น”นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) กล่าวว่า “การลงนาม MOU ครั้งนี้ เพื่อให้สำนักงาน ป.ป.ส. ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเกี่ยวกับการถือกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมที่ดิน ที่ได้รวบรวมจัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปใช้ในภารกิจการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส.ในการติดตาม ยึด อายัดทรัพย์สินนักค้ายาเสพติด ตลอดจนการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อสืบสวนขยายผลการจับกุมโดยทุกครั้งที่มีการจับกุมนักค้ายาเสพติดหรือผู้ร่วมขบวนการ สำนักงาน ป.ป.ส. จะอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมทั้งหมด ที่นักค้ายาเสพติดนำเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดไปซื้อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ หรือนำไปเปลี่ยนในรูปแบบต่างๆ เข้าสู่กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อใช้ประโยชน์และสนับสนุนภารกิจในการปราบปรามยาเสพติดซึ่งได้รับความร่วมมือจากกรมที่ดินเป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องของการให้ข้อมูลและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทที่ดินของผู้ต้องหาคดียาเสพติด ตลอดจนการทำนิติกรรมต่างๆทั้งการอายัดที่ดิน การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในกรณีที่ศาลสั่งริบทรัพย์สินให้ตกเป็นของกองทุน โดยตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 27 กันยายน 2559 สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ไปแล้ว 2,057 ราย ยึดอายัดทรัพย์ภาพรวม กว่า 1,444,358,945 บาท

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:  ป.ป.ส. ปปส ยาเสพติด 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม