หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: Perpetual Bond น่าเล่นเพราะผลตอบแทนสูง  (อ่าน 188 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 20 ก.ย. 17, 14:55 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

มาทำความรู้จักกับ Perpetual Bond หุ้นน่าลงทุน เพราะผลตอบแทนสูง q*062
________________________________จุดเด่น อย่างหนึ่งของตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยคือ มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้นักลงทุนได้เลือกลงทุนตามความต้องการ ตราสารหนี้ประเภทใหม่ที่เพิ่งมีการออกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และมีความก้ำกึ่งระหว่างความเป็นตราสารหนี้และตราสารทุนก็คือ Perpetual bond หรือ ตราสารหนี้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท เราลองมาทำความรู้จักตราสารหนี้ประเภทนี้กัน

โดยทั่วไปตราสารหนี้จะมีการระบุดอกเบี้ยจ่ายและวันไถ่ถอนที่จะได้รับชำระคืนเงินต้นไว้แน่นอน แต่ Perpetual bond จะไม่มีการกำหนดวันไถ่ถอนหรือวันหมดอายุเอาไว้ แปลว่าผู้ออกจะจ่ายดอกเบี้ยให้ผู้ลงทุนไปอีกเป็นสิบหรือร้อยปีก็ได้ โดยนักลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยแต่ละงวดตามเงื่อนไขที่ผู้ออกกำหนด ในขณะที่จะได้รับคืนเงินต้นเมื่อบริษัทผู้ออกเลิกกิจการ หรือเมื่อผู้ออกใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด นอกจากนั้น บางครั้งผู้ออกอาจกำหนดสิทธิแฝง เช่น การด้อยสิทธิ การเลื่อนหรืองดชำระดอกเบี้ยภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ ก็ได้


ทำไมบริษัทถึงออก Perpetual bond ???
การที่ Perpetual bond ไม่กำหนดวันไถ่ถอน และอาจกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ออกสามารถยกเว้นหรือเลื่อนการชำระดอกเบี้ยแต่ละงวดออกไปได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท (เช่น อาจเลื่อนหรืองดการชำระได้หากบริษัทไม่มีกำไร) ทำให้ตราสารหนี้ชนิดนี้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับตราสารทุน ดังนั้นในช่วงที่ธนาคารพาณิชย์จำเป็นต้องเพิ่มสัดส่วนเงินกองทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เข้มงวดขึ้นของหน่วยงานกำกับดูแล จึงเห็นการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่เป็น Perpetual bond จากธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ มากขึ้น เพราะสามารถใช้นับเป็นเงินกองทุนขั้นที่ 1 ของธนาคารได้ ซึ่ง Perpetual bond ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์เพื่อนับเป็นเงินกองทุนดังกล่าวจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ เพิ่มเติมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อนักลงทุน และเพิ่มความเสี่ยงในการลงทุน เช่น การลดหนี้หรือปลดหนี้ได้หากธนาคารประสบปัญหาการเงิน หรือ กำหนดเงื่อนไขให้แปลงหนี้เป็นหุ้นสามัญได้ เป็นต้น สำหรับบริษัทเอกชนทั่วไปที่ไม่ใช่สถาบันการเงินก็อาจสามารถนับ Perpetual bond เป็นส่วนหนึ่งของทุน (equity) ได้ หากมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนด ดังนั้นจึงเป็นประโยชน์ในการระดมทุนสำหรับบริษัทโดยไม่เพิ่มอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน


ความน่าสนใจและปัจจัยความเสี่ยงของ Perpetual bond
ตราสารหนี้ประเภทนี้มีความน่าสนใจสำหรับนักลงทุนในแง่ของอัตราผลตอบแทนที่จูงใจเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น และหากการจ่ายดอกเบี้ยเป็นไปตามที่กำหนด นักลงทุนก็จะได้รับรายได้ที่สม่ำเสมอเป็นระยะเวลานาน ในด้านปัจจัยความเสี่ยง Perpetual bond นับเป็นตราสารหนี้ประเภทหนึ่งจึงมีความเสี่ยงด้านเครดิตเช่นเดียวกับการลงทุนในตราสารหนี้แบบปกติ ทั้งนี้ โดยทั่วไปอันดับเครดิตของหุ้นกู้ที่เป็น Perpetual bond จะต่ำกว่าหุ้นกู้ปกติที่ออกโดยผู้ออกรายเดียวกันประมาณ 2-3 ระดับ เนื่องมาจากมีปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆเพิ่มเติมซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาก่อนการลงทุน ดังนี้
1.ผู้ถือหุ้นกู้ Perpetual bond อาจไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าที่คาดหวัง หากธุรกิจหรือผลการดำเนินงานของบริษัทไม่เป็นไปตามคาดหมาย เนื่องจากมักจะมีการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ออกสามารถ “ยกเว้น” หรือ “เลื่อน” การจ่ายดอกเบี้ยได้ (ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่คล้ายตราสารทุน) เช่น “ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยไปชำระในวันใดๆ ก็ได้ตามดุลพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว” เงื่อนไขดังกล่าวจึงอาจทำให้ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับจริงต่ำกว่าผลตอบแทนที่ระบุไว้ ทั้งนี้โดยไม่ถือเป็นการผิดเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ และหากผู้ออกหุ้นกู้เลื่อนการชำระดอกเบี้ยไปนานเท่าไรอัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือจะได้รับก็จะยิ่งต่ำลง
2.กรณีที่เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ผู้ถือจะได้รับสิทธิในการชำระหนี้หลังเจ้าหนี้บุริมสิทธิและเจ้าหนี้สามัญอื่นๆ หากผู้ออกถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือประสบภาวะล้มละลาย
3.สภาพคล่องค่อนข้างน้อย การซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารประเภทนี้ในตลาดรองมีไม่มาก ทำให้ผู้ถือตราสารอาจไม่สามารถขายในตลาดรองได้ในราคาที่ตนต้องการ
4.ความเสี่ยงจากการถูกไถ่ถอนก่อนกำหนด เนื่องจาก Perpetual Bond มักจะมีเงื่อนไขให้ผู้ออกสามารถไถ่ถอนคืนก่อนกำหนดได้ (Call option) ซึ่งอาจทำให้นักลงทุนไม่ได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ต้องการ
5.กรณีผู้ออก Perpetual bond เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อใช้นับเป็นเงินกองทุน จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลดหนี้หรือการลดหนี้บางส่วน ในกรณีที่ธนาคารประสบปัญหาการเงิน หรือ กำหนดเงื่อนไขให้แปลงหนี้เป็นหุ้นสามัญได้ ผู้ลงทุนจึงอาจไม่ได้รับเงินคืน หรือได้รับในจำนวนที่น้อยกว่าเงินที่ลงทุนไป

บริษัท, องค์กรที่มีการออกหุ้นกู้ Perpetual bond มีใครบ้าง


ธ.กสิกรไทย, ธ.ธนชาติ, ธ.กรุงไทย, ธ.ทหารไทย, บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม, บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส, บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์, บจ.บียอนด์ กรีน จำกัด, บมจ.ซีพี ออลล์, บมจ.ซีพีเอฟ
  

สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนลงทุนใน Perpetual bond
เนื่องจาก Perpetual bond ไม่ได้กำหนดอายุไถ่ถอน นักลงทุนจึงอาจต้องถือตราสารหนี้เป็นระยะเวลานาน การทำความรู้จักบริษัทผู้ออกจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ออกมีความสามารถและมีผลการดำเนินงานที่สามารถจ่ายอัตราผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุนได้ตามเงื่อนไขและตลอดระยะเวลาของตราสาร ทั้งนี้ Credit rating ถือเป็นข้อมูลหนึ่งที่สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในเบื้องต้นได้

นอกจากนี้ การที่ Perpetual Bond มักจะกำหนดเงื่อนไขที่ทำให้มีคุณสมบัติคล้ายตราสารทุน เช่น บางรุ่นอาจระบุว่า ผู้ออกสามารถเลื่อนการชำระดอกเบี้ยได้โดยจะสะสมดอกเบี้ยจ่ายในงวดถัดไป บางรุ่นอาจระบุว่าหากบริษัทไม่มีกำไร ผู้ออกสามารถงดจ่ายดอกเบี้ยได้ในบางงวดโดยไม่สะสมดอกเบี้ยจ่าย โดยหากเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ย บริษัทจะต้องไม่จ่ายปันผล หรือซื้อหุ้นคืน เป็นต้น เงื่อนไขเหล่านี้อาจมีความแตกต่างกันไปในตราสารแต่ละรุ่น แต่มีผลกระทบโดยตรงต่อนักลงทุน ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจความเสี่ยงและเงื่อนไขเฉพาะตัวของตราสารประเภทนี้ก่อนการตัดสินใจลงทุน

**การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสนใจลงทุน**

เครดิตเนื้อหาและรูปภาพจาก: อินเตอร์เน็ต

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
โตส
เรทกระทู้
« ตอบ #1 เมื่อ: 21 ก.ย. 17, 06:25 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่ามีหุ้นประเภทนี้ด้วย q*062q*077

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
Armzzz
เรทกระทู้
« ตอบ #2 เมื่อ: 23 ก.ย. 17, 11:27 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

มีแต่บริษัทใหญ่ ๆ ทั้งนั้นเลย q*034

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:  Perpetual Bond  หุ้นกู้  หุ้นกู้ตลอดชีพ  หุ้นน่าลงทุน  การลงทุน  หุ้น 

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม