หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: Banco Bradesco ประกาศผลประกอบการ 3 ไตรมาสแรกประจำปี 2560  (อ่าน 29 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 6 พ.ย. 17, 13:14 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

Bradesco รายงานตัวเลขผลประกอบการที่สำคัญในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 โดยรวมถึงการควบรวมกิจการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 กับ HSBC Bank Brasil S.A. และบริษัทย่อย (HSBC Brasil)

1. กำไรสุทธิ (Adjusted Net Income) งวด 9 เดือนแรกของปี 2560 อยู่ที่ 1.4162 หมื่นล้านเรียลบราซิล (เพิ่มขึ้น 11.2% จากระดับ 1.2736หมื่นล้านเรียลบราซิลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559) คิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 3.05 เรียลบราซิล และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (Return on Average Adjusted Shareholders' Equity) ที่ 18.1%

2. เมื่อแยกตามแหล่งที่มาของรายได้ กำไรสุทธิ (Adjusted Net Income) ประกอบด้วยกำไร 1.0035 หมื่นล้านเรียลบราซิล จากกิจกรรมทางการเงินต่างๆ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 70.9% ของทั้งหมด และอีก 4.127 พันล้านเรียลบราซิล จากธุรกิจประกัน แผนบำนาญ และพันธบัตรเพื่อการออมเงิน (Capitalization Bond) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรวมกัน 29.1%

3. ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มูลค่าตลาดของ Bradesco อยู่ที่ 2.08250 แสนล้านเรียลบราซิล เพิ่มขึ้น 29.8% จากเดือนกันยายน 2559

4. มูลค่าทรัพย์สินรวมในเดือนกันยายน 2560 อยู่ที่ 1.312 ล้านล้านเรียลบราซิล เพิ่มขึ้น 3.3% จากเดือนกันยายน 2559 โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ยอยู่ที่ 1.5%

5. ในเดือนกันยายน 2560 ธนาคารมีวงเงินสินเชื่อ (Expanded Loan Portfolio) แตะ 4.86864 แสนล้านเรียลบราซิล ลดลง 6.7% จากเดือนกันยายน 2559 โดยสินเชื่อลูกค้ารายย่อยมีมูลค่า 1.72207 แสนล้านเรียลบราซิล (เพิ่มขึ้น 0.7% จากเดือนกันยายน 2559) ขณะที่สินเชื่อลูกค้าองค์กรมีมูลค่า 3.14657 แสนล้านเรียลบราซิล (ลดลง 10.3% จากเดือนกันยายน 2559)

6. มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการอยู่ที่ 1.992 ล้านล้านเรียลบราซิล เพิ่มขึ้น 6.8% จากเดือนกันยายน 2559

7. ส่วนของผู้ถือหุ้นมีมูลค่า 1.10301 แสนล้านเรียลบราซิลในเดือนกันยายน 2560 เพิ่มขึ้น 11.9% จากเดือนกันยายน 2559 ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III เมื่อคำนวณตามเงื่อนไข Prudential Conglomerate อยู่ที่ 17.7% ซึ่งในจำนวนนี้เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier I Capital) ทั้งสิ้น 13.4%

8. ธนาคารจ่ายและกันสำรองผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 4.597 พันล้านเรียลบราซิลในรูปแบบของผลประโยชน์ในส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งคำนวณจากผลกำไรที่ได้รับในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 โดยแบ่งจ่ายเป็นงวดรายเดือน 2.054 พันล้านเรียล และกันสำรอง 2.543 พันล้านเรียลบราซิล

9. สัดส่วนดอกเบี้ยต่อรายได้ของ NII อยู่ที่ 4.7114 หมื่นล้านเรียลบราซิลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 เพิ่มขึ้น 1.7% เมื่อเทียบกับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559

10. อัตราการค้างชำระหนี้ระยะเวลา 90 วัน อยู่ที่ 4.8% ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 ลดลง 0.2% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2560

11. อัตราส่วนประสิทธิภาพ (Efficiency Ratio (ER)) ไม่รวมผลลัพธ์จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน ในเดือนกันยายน 2560 อยู่ที่ 40.7% (38.2% ในเดือนกันยายน 2559) ขณะที่อัตราส่วนประสิทธิภาพหลัง "ปรับค่าความเสี่ยง" อยู่ที่ 53.2% (49.9% ในเดือนกันยายน 2559)

12. ค่าเบี้ยประกันภัย การจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรายได้จากพันธบัตรเพื่อการออมเงิน อยู่ที่ 5.5097 หมื่นล้านเรียลบราซิลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 เพิ่มขึ้น 9.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 การตั้งสำรองทางเทคนิคอยู่ที่ 2.39287 แสนล้านเรียลบราซิล เพิ่มขึ้น 12.0% จากยอดเงินคงเหลือในเดือนกันยายน 2559

13. การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม อยู่ที่ 4.215 พันล้านเรียลบราซิลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560

14. ภาษีและเงินจ่ายสมทบที่จ่ายหรือกันสำรอง ซึ่งรวมถึงประกันสังคม อยู่ที่ 2.6496 หมื่นล้านเรียลบราซิลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 โดยแยกเป็น 1.0942 หมื่นล้านเรียลบราซิลเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายและการเรียกเก็บจากบุคคลที่สาม และ 1.5554 หมื่นล้านเรียลบราซิล ซึ่งคำนวณจากกิจกรรมต่างๆ ที่พัฒนาโดย Bradesco Organization เทียบเท่ากับ 109.8% ของกำไรสุทธิ (Adjusted Net Income)

15. Bradesco มีเครือข่ายบริการลูกค้าที่กว้างขวางในบราซิล ด้วยจำนวนสาขา 4,845 แห่ง และจุดบริการลูกค้า (PA) 3,908 จุด นอกจากนี้ ลูกค้าของ Bradesco ยังสามารถใช้บริการจากตู้เอทีเอ็ม 980 ตู้ที่ตั้งอยู่ตามบริษัท (PAE) จุดบริการลูกค้า Bradesco Expresso จำนวน 39,062 จุด เอทีเอ็มของ Bradesco จำนวน 35,854 ตู้ และเครือข่ายเอทีเอ็มของ Banco24Horas จำนวน 21,006 ตู้

16. ในเดือนกรกฎาคม 2560 Bradesco ได้เสนอโครงการลาออกตามความสมัครใจ (PDVE) โดยพนักงานขององค์กรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์ต่างๆสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ซึ่งปิดรับสมัครไปเมื่อช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีพนักงานสมัครรวม 7,400 คน คิดเป็นมูลค่า 2.3 พันล้านเรียลบราซิล ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเป็นจำนวน 1.5 พันล้านเรียลบราซิล/ปี

17. เงินเดือน บวกค่าสวัสดิการและผลประโยชน์ทั้งหมด มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 1.270 หมื่นล้านเรียลบราซิลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 โดยมีการมอบผลประโยชน์ทางสังคมแก่พนักงานของ Bradesco Organization และผู้ที่อยู่ภายใต้การอุปการะ รวมเป็นมูลค่า 3.480 พันล้านเรียลบราซิล ในขณะที่การลงทุนด้านการศึกษา การฝึกอบรม และโครงการพัฒนาต่างๆ มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 127.693 ล้านเรียล

18. รางวัลและการยอมรับที่สำคัญในช่วง 3 ไตรมาสแรก

- ผู้ชนะรางวัล "Empresas Mais" ในสาขา "ธนาคาร" (โดยหนังสือพิมพ์ O Estado de S. Paulo ร่วมกับ Fundacao Instituto de Administracao (FIA) และ Austin Rating)
- ผู้ชนะรางวัล "As Melhores da Dinheiro ประจำปี 2560" ในประเภท "บรรษัทภิบาล" Bradesco Vida e Previdencia คว้ารางวัลบริษัทยอดเยี่ยมในหมวดดังกล่าว และติดทำเนียบด้าน "ความยั่งยืนทางการเงิน" และ "นวัตกรรมและคุณภาพ" (นิตยสาร Isto? Dinheiro)
- ติดทำเนียบรางวัล "Tech Projects of the Year Awards ประจำปี 2560" โดยคว้ารางวัลสาขา "ความมั่นคงทางไซเบอร์" จากการใช้เทคโนโลยีบิ๊กดาต้าในการป้องกันการโจมตีตู้เอทีเอ็ม ด้วยการแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์ (โดยนิตยสาร The Banker)

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม