หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: Hello Nakhon Si Thammarat  (อ่าน 7 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 6 ก.พ. 19, 21:09 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
ชื่อผลงาน   การพัฒนารูปแบบการสอน  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน   ชุด Hello Nakhon Si Thammarat  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                               
ผู้วิจัย   นางอุไรวรรณ อนุรักษ์
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สังกัด   โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ปีที่วิจัย   2560

บทคัดย่อ

              การพัฒนารูปแบบการสอน  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด Hello Nakhon Si Thammarat เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เป็น การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  2) สร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอน  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Hello Nakhon Si Thammarat กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ตามเกณฑ์ 80/80 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอน  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Hello Nakhon Si Thammarat กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และ 4) ประเมินรูปแบบการสอน  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Hello Nakhon Si Thammarat กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5  โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 4 ชนิด ได้แก่ 1) รูปแบบการสอน โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Hello Nakhon Si Thammarat กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  2) แผนการจัดการเรียนรู้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Hello Nakhon Si Thammarat กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการสอน  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Hello Nakhon Si Thammarat สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) และการทดสอบค่าที

   ผลการวิจัยพบว่า
   1.  ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุด Hello Nakhon Si Thammarat พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกำหนด  ร้อยละ 70  และปัญหาสำคัญที่สุดในการเรียนภาษาอังกฤษคือปัญหาด้านการอ่านจับใจความสำคัญ ครูสอนแบบบรรยายเคร่งเครียดไม่ใช้สื่อการสอนทำให้นักเรียนไม่สนใจเรียน  และนักเรียนส่วนใหญ่มีความต้องการสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบหนังสือส่งเสริมการอ่านที่มีลักษณะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่น 
2.  ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอน  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Hello Nakhon Si Thammarat กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์  80/80  ประกอบด้วยรูปแบบการสอน 5 ขั้นตอน  เรียกว่า “LGPAS  Model” ได้แก่  1) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (Lead  in)  2) ขั้นกิจกรรมกลุ่ม  (Group)  3) ขั้นนำเสนอผลงานร่วมกัน (Present)  4) ขั้นนำไปใช้  (Apply)  และ 5) ขั้นสรุปและประเมินผล  (Sum  up  and  evaluate) โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Hello Nakhon Si Thammarat กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 เล่ม ได้แก่  Unit 1  Welcome to Nakhon Si Thammarat Unit 2 Kiriwong, the Best Ozone Village in Thailand Unit 3 A Lovely Pink Dolphin และ Unit 4 Nakhon’s Khanom Jeen และมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 84.25/83.56 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
   3.  ทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอน  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Hello Nakhon Si Thammarat กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
   4.  ผลการประเมินรูปแบบการสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Hello Nakhon Si Thammarat กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้เชี่ยวชาญ  พบว่า  มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการสอน  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Hello Nakhon Si Thammarat กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (  = 4.48 , S.D.= 0.50)
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม