หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ชูมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือสวัสดิภาพสัตว์  (อ่าน 12 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 8 ม.ค. 20, 17:23 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ชูมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือสวัสดิภาพสัตว์ พร้อมลดผลกระทบของภัยร้ายจากเชื้อ “แบคทีเรียดื้อยา”

สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่ระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ประเทศสวีเดน ซึ่งนำโดย องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) ในฐานะผู้จัดงานหลัก จับมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิภาพสัตว์และสมาชิกของเครือข่าย 3Ts Alliance จากทั่วโลก ร่วมกันหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤต “แบคทีเรียดื้อยา (AMR)” หรือที่เรียกว่า “ซุปเปอร์บั๊ก (Superbug)”ที่กำลังทวีความรุนแรงและเป็นอันตรายต่อทุกชีวิตทั่วโลกอย่างเร่งด่วน โดยมีมติให้เน้นความสำคัญกับการจัดการเรื่องสวัสดิภาพของสัตว์ในฟาร์มที่ขาดการดูแลใส่ใจในคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม รวมถึงการจัดการปัญหาของการใช้ยาปฎิชีวนะในการรักษาโรคในสัตว์เกินขนาด ซึ่งนับเป็นกว่า 75% ของยาปฎิชีวนะที่ใช้กันทั่วโลกในปัจจุบัน
อนึ่งทางองค์การอนามัยโลก หรือ WHO เปิดเผยข้อเรียกร้องในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 68 เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 เพื่อแก้ไขปัญหาการดื้อยาของเชื้อจุลชีพที่มีต่อยาปฏิชีวนะ รวมไปถึงแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ ซึ่งเป็นแนวโน้มเชื้อโรคดื้อยาที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วนมากที่สุด โดยสมัชชาฯ มีข้อสรุปเพื่อร่วมลงนามในแผนการดำเนินการทั่วโลก ส่งผลให้เกิดการวางมาตรการเร่งด่วนอย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบันยาปฎิชีวนะ ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทั่วโลกอย่างเกินความจำเป็น โดยผู้เชี่ยวชาญได้คาดการณ์ว่าหาก ไม่มีการกำหนดนโยบายเพื่อจำกัดการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างจริงจัง ภายในปี พ.ศ. 2593 จะมียอดผู้เสียชีวิตจากภัยร้ายของแบคทีเรียดื้อยามากถึง 10 ล้านคนต่อปี เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียดื้อยาเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้คนทั่วโลกอย่างร้ายแรงที่สุด
โดยผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติในครั้งนี้เป็นสมาชิกของเครือข่าย 3Ts Alliance ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดย องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เมื่อปี พ.ศ.2562 ซึ่งมีสมาชิกฯ ประกอบด้วย บริษัทขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรม ฟาร์มเลี้ยงสุกร นักวิจัย องค์กรเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนภาคส่วนอื่นๆ ที่มีความสนใจในปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยา โดยจัดให้มีการทำงานร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการยุติปัญหาการตัดตอนอวัยวะที่สร้างความเจ็บปวดให้กับลูกหมู ได้แก่ การตัดหางการกรอฟัน และการทำหมันด้วยการตอน ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่นำไปสู่การใช้ยาปฏิชีวนะ เกินความจำเป็น ดังนั้นทางเครือข่าย 3Ts Alliance จึงมีข้อตกลงในการสร้างและพัฒนาช่องทางติดต่อสื่อสารขึ้น โดยมีเป้าหมายร่วมกันว่าภายในปีพ.ศ. 2563 ข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อกระตุ้นให้ภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารของโลกเกิดการตื่นตัว และให้คำมั่นในการลดขั้นตอนที่สร้างความเจ็บปวดเหล่านี้ในลูกหมูทั่วโลก รวมถึงผู้ค้าปลีกเอง ก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืน ทั้งในแง่ของความโปร่งใสในการทำธุรกิจ และมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค รวมถึงให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพสัตว์และการใช้ยาปฏิชีวนะในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่จำหน่ายฯ
ทั้งนี้องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้นำเสนอกรณีศึกษาของภาคธุรกิจในเรื่อง แบ่งปันความสำเร็จ: กรณีศึกษาภาคธุรกิจเพื่อการยกระดับสวัสดิภาพสุกรขุน* เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งทั่วโลกได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบในการลดการใช้ยาปฏิชีวนะภายในฟาร์ม โดยยุติขั้นตอนที่สร้างความเจ็บปวดต่อลูกหมู เช่น การตัดหาง การกรอฟัน และการผ่าตัดทำหมัน พร้อมเรียกร้องให้มีการปรับปรุงสภาพการเลี้ยงภายในฟาร์ม ทั้งการเพิ่มพื้นที่เลี้ยงเพื่อให้สัตว์สามารถเคลื่อนไหวได้ ยุติกระบวนการที่สร้างความเจ็บปวดในสัตว์ รวมถึงให้โอกาสสัตว์ได้แสดงออกถึงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลให้สัตว์ในฟาร์มมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และช่วยลดความต้องการในการใช้ยาปฏิชีวนะที่ได้ผลอีกทางหนึ่งด้วย
Jenny Lundstrom สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสวีเดน กล่าวว่า “มาตรฐานในสวัสดิภาพของสัตว์ ที่มีค่าเฉลี่ยสูง แสดงให้เห็นถึงปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มที่ต่ำ ซึ่งสิ่งนี้จะยิ่งมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น หากผู้ค้าปลีกตระหนักถึงสวัสดิภาพสัตว์และการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างความรับผิดชอบในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งประเทศสวีเดนได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์สามารถช่วยแก้ไขปัญหายาปฎิชีวนะดื้อยาได้จริง และสามารถเป็นต้นแบบให้ประเทศอื่นๆ ในการเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืน”
ศุภวัฒน์ สุปัญญารักษ์ ตัวแทนจาก ซีพีฟู้ดส์ ประเทศไทย (CP Foods) กล่าวเสริมว่า “เนื่องจากเราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเนื้อสุกรรายใหญ่ที่สุดของโลก เราจึงมีหน้าที่ในการรักษามาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ไว้ในระดับสูง รวมไปถึงการใช้ยาปฏิชีวนะด้วยความรับผิดชอบ และเรามีความภาคภูมิใจในการทำงานอย่างมุ่งมั่น เพื่อจะยุติการเลี้ยงแม่หมูในระบบกรงขัง ตลอดจนมีการวางนโยบายเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ให้การสนับสนุนเครือข่าย 3Ts Alliance อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต เพื่อร่วมยุติขั้นตอนที่สร้างความเจ็บปวดต่อลูกหมู ตามแนวทางที่กำหนดขึ้นโดยองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก โดย ซีพีฟู้ดส์ (CP Foods) ตั้งเป้าที่จะขยายการดำเนินงานในประเทศไทย เพื่อให้สุกรได้มีโอกาสแสดงออกถึงพฤติกรรมตามธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงขั้นตอน ที่สร้างความเจ็บปวดต่างๆ ในอนาคต”
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ได้ที่ www.worldanimalprotection.org


noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม