Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > ผลงานวิชาการ
ผู้ดูแล: withyaw
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน ผลงานวิชาการ  (อ่าน 10 ครั้ง)
Guest
ชาริณี
 

ผลงานวิชาการ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 24 พ.ค. 20, 12:46 น
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด ENJOY  ENGLISH โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  รูปแบบ SPWT บูรณาการเกมการละเล่นพื้นบ้านไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย         นางสาวนิกัญญา หอมรื่น
ตำแหน่ง      ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ปีที่วิจัย         ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2561

บทคัดย่อ

   การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด ENJOY  ENGLISH โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  รูปแบบ SPWT บูรณาการเกมการละเล่นพื้นบ้านไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส  ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ    1) สร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด ENJOY ENGLISH โดยใช้    การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning รูปแบบ SPWT บูรณาการเกมการละเล่นพื้นบ้านไทย        ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลการทดลองใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด ENJOY ENGLISH โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning รูปแบบ SPWT บูรณาการเกมการละเล่นพื้นบ้านไทย ก่อนเรียนและหลังเรียน        ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3) ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านใฝ่เรียนรู้ และรักความเป็นไทย จากการเรียนรู้ โดยใช้ชุดชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด ENJOY ENGLISH โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning รูปแบบ SPWT บูรณาการเกมการละเล่นพื้นบ้านไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด ENJOY ENGLISH โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning รูปแบบ SPWT บูรณาการเกมการละเล่นพื้นบ้านไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา    ปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3  โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชน    วัดจันทราวาส ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 32 คน โดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) ชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด ENJOY ENGLISH โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning รูปแบบ SPWT บูรณาการเกมการละเล่นพื้นบ้านไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2) คู่มือครูประกอบการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด ENJOY ENGLISH  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning รูปแบบ SPWT บูรณาการเกมการละเล่นพื้นบ้านไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา      ปีที่ 3 3) แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4) แบบประเมินคุณลักษณะอัน    พึงประสงค์ ด้านใฝ่เรียนรู้ และรักความเป็นไทยของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด ENJOY ENGLISH  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning รูปแบบ SPWT บูรณาการเกมการละเล่นพื้นบ้านไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 5) แบบสอบถาม       ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด ENJOY ENGLISH  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning รูปแบบ SPWT บูรณาการเกมการละเล่นพื้นบ้านไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที  (t-test) แบบ dependent sample
ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด ENJOY ENGLISH โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning รูปแบบ SPWT บูรณาการเกมการละเล่นพื้นบ้านไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผล  การทดลองใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด ENJOY ENGLISH โดยใช้การจัด  การเรียนรู้แบบ Active Learning รูปแบบ SPWT บูรณาการเกมการละเล่นพื้นบ้านไทย ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ค่าเฉลี่ย ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านใฝ่เรียนรู้ และรักความเป็นไทย จากการเรียนรู้ โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด ENJOY ENGLISH โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ  Active Learning รูปแบบ SPWT บูรณาการเกมการละเล่นพื้นบ้านไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 4) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ        การเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด ENJOY ENGLISH โดยใช้      การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning รูปแบบ SPWT บูรณาการเกมการละเล่นพื้นบ้านไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Tags:
Tags:  
หน้า: 1
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้