หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ทีเส็บแถลงข่าว “การส่งเสริมธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในยุควิถีใหม่"

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: punkik ที่ 22 ธ.ค. 20, 11:26 น

ทีเส็บแถลงข่าว “การส่งเสริมธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในยุควิถีใหม่"


กระทู้: ทีเส็บแถลงข่าว “การส่งเสริมธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในยุควิถีใหม่"
เริ่มกระทู้โดย: punkik ที่ 22 ธ.ค. 20, 11:26 น
ปฏิทินข่าว
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
www.tceb.or.th

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563
เวลา 13.30-15.30 น.

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ แถลงข่าว “การส่งเสริมธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ (Exhibition) ในยุควิถีใหม่” โดยมีนายสรรชาย นุ่มบุญนำ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ต ประเทศไทย, นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด และนายกวิน กิตติบุญญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท กวิน อินเตอร์เทรด จำกัด ร่วมให้ข้อมูลผลสำเร็จของการจัดงาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในยุควิถีใหม่ และประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดงาน วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องวีบอลรูม ชั้น 12 โรงแรมวี โฮเต็ล กรุงทพฯ
#####

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี          ผู้อำนวยการฝ่าย   โทรศัพท์  0 2694 6000    อีเมล Parichat_s@tceb.or.th
นางสาวขวัญชนก อดทน         ผู้จัดการ            โทรศัพท์ 0 2694 6000    อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บริษัท วิเสจ จำกัด
ยุพาภรณ์ เลิศสัทธากิจ             โทรศัพท์ 02 616 6749-50