หน้า : พิมพ์หน้านี้ - บริษัทไอดาเมดิคอล จับมือ ครัวอัปสร 15 สาขา เปิดตัวอาหารที่กัญชาเป็นยา

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: papassawan_l ที่ 10 มี.ค. 21, 09:10 น

บริษัทไอดาเมดิคอล จับมือ ครัวอัปสร 15 สาขา เปิดตัวอาหารที่กัญชาเป็นยา


กระทู้: บริษัทไอดาเมดิคอล จับมือ ครัวอัปสร 15 สาขา เปิดตัวอาหารที่กัญชาเป็นยา
เริ่มกระทู้โดย: papassawan_l ที่ 10 มี.ค. 21, 09:10 น
บริษัทไอดาเมดิคอล(Wellness Business)  จับมือ ครัวอัปสร 15 สาขา เปิดตัวเมนูอาหารที่กัญชาเป็นยา ผ่านการวิจัยและพัฒนา ภายใต้หน่วยธุรกิจ CANN HAUS Bar& Restaurant

     กลุ่มบริษัทไอดาเมดิคอล ดำเนินธุรกิจสุขภาพดี (Wellness Business) ที่นอกจากให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพแล้ว  ยังมุ่งเน้นการบริการที่พักอาศัยรูปแบบพิเศษ สำหรับรักษา ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ (Retirement Home & Nursing Home) ผลิตและจำหน่ายอาหารเป็นยา/อาหารสุขภาพที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบถูกหลักวิชาการร่วมกับมูลนิธิวิจัย และบริการการศึกษาเพื่อสาธารณะ(FREP Foundation) ซึ่งมีพันธกิจร่วมกันในการสร้างองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 
     ล่าสุดได้ร่วมมือกับครัวอัปสรทั้ง15 สาขา  ทำการเปิดตัวเมนูอาหารที่มีกัญชา-เฮมพ์เป็นส่วนผสม  ผ่านการวิจัยและพัฒนาเมนูอาหารเป็นยาเพื่อการแพทย์ทางเลือกตามวิถีชีวิต(Lifestyle Medicine) มากกว่า 25 รายการ  ภายใต้  CANN HAUS Bar&Restaurant  ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจ(SBUs) ในเครือบริษัทไอดาฯโดยมี ดร.จิตราภรณ์ เตชาชาญ (ประธานกรรมการ) ร่วมด้วย ม.ล.ปุญยนุช (เกษมสันต์) ดุลยจินดา และคุณจันทร์ฉวี สกุลกันต์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคุณณราพร อัครศักดิ์ศรี,คุณโชติอนันต์ พฤทธิ์พรชนัน, คุณศักดิ์ดา  ธนะพัฒน์, คุณชายนัท นิรินทรางกูร,คุณณพีรา เตชาชาญ และคุณสาลินี ปันยารชุน ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ ครัวอัปสร สาขาวิภาวดี 50

     พร้อมได้นำเอาผลงานวิจัย และออกแบบรายการอาหารปรุงด้วยส่วนผสมกัญชาที่ถูกกฏหมาย  คือรากต้นใบของกัญชาพันธ์ุฝอยทอง-ภูผายล และหางกระรอกภูพาน  รวมทั้งพันธุ์พื้นเมืองมาวิจัยเข้าสูตรกัญชา  ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ  ปรุงอาหารทั้งเมนูเนื้อ/หมู/ไก่/ปลา/ซีฟู้ด  และเครื่องดื่มหลายรายการไปสู่ผู้บริโภคคนไทยอย่างถูกต้องให้ได้ลิ้มรสคุณประโยชน์จากกัญชาตามหลักวิชาการและปลอดภัย   ทั้งนี้แยกเมนูอาหารและเครื่องดื่มออกเป็น3กลุ่มลูกค้า(Segmentation) คือ

          1) เมนูกัญชารส สำหรับกลุ่มบุคคลทั่วไป/วัยรุ่นอาหารสุขภาพซึ่งจะสอดแทรกความบันเทิงสนุกสนานกินแบบอารมณ์ดี
          2) เมนูกัญชานิยม สำหรับกลุ่มเป้าหมายคนวัยทำงานอาหารเป็นยาซึ่งผสมผสานศาสตร์ในการดูแลสุขภาพและLifestyle Medicine)
          3)เมนูกัญชรา สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงวัยซึ่งเน้นอาหารเป็นยาเพื่อชะลอวัย หยุดแก่หยุดป่วย จัดเมนูอาหารตรงกับสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยทีเดียว

      ซึ่งทางนักวิจัยและออกแบบเมนูอาหารจะสาธิตการปรุงอาหารอย่างถูกต้องเพื่อเป็นแนวทางและเป็นสาระองค์ความรู้ต่อไป