หน้า : พิมพ์หน้านี้ - สรุปภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างฉบับใหม่ สำหรับที่อยู่อาศัย

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: baanbaanth ที่ 18 พ.ค. 21, 14:06 น

สรุปภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างฉบับใหม่ สำหรับที่อยู่อาศัย


กระทู้: สรุปภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างฉบับใหม่ สำหรับที่อยู่อาศัย
เริ่มกระทู้โดย: baanbaanth ที่ 18 พ.ค. 21, 14:06 น
(https://media.baanbaan.co/637227034772103484-Blog-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-01.jpg)

อัปเดตภาษีที่ดินใหม่ ที่เพิ่งมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว วันนี้บ้านบ้านจึงทำสรุปภาษีที่ดินมาให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราเรียกเก็บกันอีกครั้ง ไปดูกันค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้าง

กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เป็นกฎหมายใหม่ที่มาแทนกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน และกฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุงท้องที่ โดยกฎหมายฉบับใหม่มีจุดมุ่งหมายในการช่วยลดความเลื่อมล้ำในสังคมและเพิ่มการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะเป็นผู้จัดเก็บภาษีโดยมีรัฐบาลเป็นผู้ดูแล ซึ่งหากมีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้จริง ก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ อปท. เพื่อนำไปใช้พัฒนาท้องถิ่นในด้านสังคมอื่นๆ ต่อไป นอกจากนี้การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังสามารถลดการถือครองที่ดินเพื่อการเก็งกำไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย

ภาษีที่อยู่อาศัย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นภาษีประเภทใหม่ที่จะนำมาใช้จัดเก็บแทนภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน โดยรายได้ จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด จะเป็นของ อปท. เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือรายได้ของรัฐบาล

(https://baanbaanprod.blob.core.windows.net/medias/637227035271695405-Blog-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-02.jpg)

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย "หลังแรก" เป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน
สำหรับ "ที่อยู่อาศัย" หลังแรก (ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน)
• ถ้ามีบ้านแค่ 1 หลัง พร้อมที่ดิน โดยบ้านและที่ดินมีมูลค่ารวมกัน ไม่เกิน 50 ล้านบาท กฎหมายยกเว้นภาษีให้ ไม่ต้องเสียภาษี
• ส่วนคนที่มีบ้านพร้อมที่ดิน มูลค่าเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป ในช่วง 2 ปีแรก คือ 2563-2564 จะเสียภาษีแบบขั้นบันได ตามมูลค่าของบ้านและที่ดิน ตั้งแต่ 0.03-0.10% (ตามภาพ)
• แล้วหลังจากนั้น คือปี 2565 เป็นต้นไป จะเสียภาษีในอัตราไม่เกิน 0.3%

อ่านเพิ่มเติมภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย "หลังแรก"แต่ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน และ "หลังที่สองขึ้นไป" : ภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย  (https://baanbaan.co/story/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B-%E2%80%98%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E2%80%99-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89-!)

ซึ่งเดิมนั้นเราจะต้องทำการเสียภาษีภายในเดือน เม.ย. แต่เมื่อวันที่ 11 ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยมีประกาศเลื่อนการชำระจากเดิมเป็นเดือน เม.ย. ขยายไปเป็นเดือน ส.ค. แทน
_____________________________________________
ติดตามบทความ ข้อมูล ความรู้ ทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องบ้าน ได้ที่ : https://baanbaan.co/ (https://baanbaan.co/)