หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ข่าวประชาสัมพันธ์รอบชิงชนะเลิศ B9 THAILAND SINGING CONTEST 2022

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ทีนวาไรตี้ => ข้อความที่เริ่มโดย: bridgenine ที่ 29 ส.ค. 22, 22:31 น

ข่าวประชาสัมพันธ์รอบชิงชนะเลิศ B9 THAILAND SINGING CONTEST 2022


กระทู้: ข่าวประชาสัมพันธ์รอบชิงชนะเลิศ B9 THAILAND SINGING CONTEST 2022
เริ่มกระทู้โดย: bridgenine ที่ 29 ส.ค. 22, 22:31 น
ข่าวประชาสัมพันธ์รอบชิงชนะเลิศ
B9 THAILAND SINGING CONTEST 2022   

ผ่านไปแล้วกับเวทีรายการประกวดร้องเพลง ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศเกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร
B9 THAILAND SINGING CONTEST 2022  [ บีไนน์ ไทยแลนด์ ซิงกิ้ง คอนเทสต์ 2022] กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเยาวชนคนไทย ที่จัดโดย บริษัท บริดจ์ ไนน์ จำกัด และ B9 ​ENTERTAINMENT / B9 MUSIC THAILAND / B9 MEDIA ซึ่งนำทีมบริหารโดยคุณภัทรเดช ทรงสิริวรกุล กรรมการบริหารสายงานการตลาดโฆษณา และสายงานผลิตสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเยาวชน  มุ่งเน้นเพื่อสานฝันเยาวชน และต่อยอดพัฒนาศักยภาพ ให้ก้าวไปสู่วงการบันเทิงคุณภาพ  โดยในครั้งนี้การจัดประกวดได้แบ่งออกเป็น  2 รุ่นการประกวด คือ รุ่นจูเนียร์ อายุ 5-13 ปี และรุ่นซีเนียร์ อายุ 14-20 ปี  พร้อมแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภทเพลง ได้แก่ เพลงไทยสากล เพลงไทยลูกทุ่ง และเพลงสากล สำหรับในการประกวดรอบคัดเลือกในครั้งนี้ ได้มีผู้เข้าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 118 ท่าน โดยเป็นการส่งคลิปเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม และทำการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามกติกาต่างๆ เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจนเหลือเพียง 24 ท่านที่มาแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ สำหรับการตัดสินคะแนนมาจากท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 4 ท่าน จากหลากหลายแขนง มาร่วมตัดสินเพื่อหาผู้ชนะเลิศในครั้งนี้ โดยจัดขึ้น ณ ห้อง MINI THEATER  คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 57 ชั้น 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
.
สำหรับรายชื่อผู้ทีได้รับรางวัลต่างๆ แต่ละรุ่นแต่ละประเภท จากเวทีรายการประกวดร้องเพลง B9 THAILAND SINGING CONTEST 2022  [ บีไนน์ ไทยแลนด์ ซิงกิ้ง คอนเทสต์ 2022] ในครั้งนี้ มีดังนี้
.
รุ่นจูเนียร์ อายุ 5-13 ปี
รางวัลชนะเลิศ (ประเภทเพลงไทยสากล)
เด็กหญิงอมตา มาศมาลัย
.
รางวัลชนะเลิศ (ประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง)
เด็กหญิงพิมพ์นารา ครุสกุล
.
รางวัลชนะเลิศ (ประเภทเพลงสากล)
เด็กหญิงสุกฤตา ผิวคำสิงห์
.
รางวัลรองชนะเลิศ อันดัน 1 (ประเภทเพลงไทยสากล)
เด็กชายปธิกร อภิรัตน์เกษม
.
รางวัลรองชนะเลิศ อันดัน 1 (ประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง)
เด็กชายอัครพล เอี่ยมอ่ำ
.
รางวัลรองชนะเลิศ อันดัน 1 (ประเภทเพลงสากล)
เด็กหญิงนาถสินี ควรขุนทด
.
รางวัลรองชนะเลิศ อันดัน 2 (ประเภทเพลงไทยสากล)
เด็กหญิงกนกศิลป์ เกษรสังข์
.
รางวัลรองชนะเลิศ อันดัน 2 (ประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง)
เด็กชายสิริชัย พุทธวรรณ
.
รางวัลรองชนะเลิศ อันดัน 2 (ประเภทเพลงสากล)
เด็กหญิงนีรา อิทธิพลานุคุปต์
.
รุ่นซีเนียร์ อายุ 14-20 ปี
รางวัลชนะเลิศ (ประเภทเพลงไทยสากล)
นายนุภัทร บุญล้วน
.
รางวัลชนะเลิศ (ประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง)
นางสาวกรณญา จันทร์เปี่ยม
.
รางวัลชนะเลิศ (ประเภทเพลงสากล)
นางสาวณัฐชา ไพรสําราญ
.
รางวัลรองชนะเลิศ อันดัน 1 (ประเภทเพลงไทยสากล)
นายชญาดา ศรีนพรัตนกุล
.
รางวัลรองชนะเลิศ อันดัน 1 (ประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง)
เด็กหญิงอรอนงค์  บัวเจก
.
รางวัลรองชนะเลิศ อันดัน 1 (ประเภทเพลงสากล)
นางสาวปริย พัชรดิเรก
.
รางวัลรองชนะเลิศ อันดัน 2 (ประเภทเพลงไทยสากล)
นายไชยสรรพ์ รินทะ
.
รางวัลรองชนะเลิศ อันดัน 2 (ประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง)
นายกีรติ ทองหวย
.
รางวัลรองชนะเลิศ อันดัน 2 (ประเภทเพลงสากล)
นางสาวพนัชกร ภิรมย์
.
.
รางวัลขวัญใจ B9 MUSIC จำนวน 1 รางวัล
นายภูกฤษ กนกวรรณากร
.
รางวัล THE PRODUCER CHOICE จำนวน 1 รางวัล
เด็กหญิงสุกฤตา ผิวคำสิงห์
.
รางวัล FINAL VOTE [POPULAR VOTE] จำนวน 2 รางวัล
นางสาวณัฐชา ไพรสําราญ
นายชญาดา ศรีนพรัตนกุล
.

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้เข้าชมทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมได้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการชมการประกวด และมีการล้างมือด้วยเจล/สเปรย์แอลกอฮอล์
.
เพจประชาสัมพันธ์
www.facebook.com/B9fanclub
.
#B9ENTERTAINMENT
#B9MUSICTHAILAND
#B9THAILANDSINGINGCONTEST2022
#B9CHANNEL