หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ขอเชิญฟังบรรยายและการสาธิตไวโอลินฟรี

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => เพลงและดนตรี => ข้อความที่เริ่มโดย: faivio ที่ 26 พ.ค. 10, 00:24 น

ขอเชิญฟังบรรยายและการสาธิตไวโอลินฟรี


กระทู้: ขอเชิญฟังบรรยายและการสาธิตไวโอลินฟรี
เริ่มกระทู้โดย: faivio ที่ 26 พ.ค. 10, 00:24 น
ขอเชิญฟังบรรยายและการสาธิต
หัวข้อ “การพัฒนาเทคนิคไวโอลินจากตำราซูซูกิ” โดย อ.ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์ วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ฟรี ! สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางดนตรี
ชั้น 9 อาคารทาวเวอร์ 1
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลบางนา
โทร 02-745-6144-45
081-307-9508 , 089-171-9495  www.mecbangna.igetweb.com

อ. ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล) และระดับปริญญาโท (ดนตรีศึกษา) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ศึกษาไวโอลินจาก อ.วราฑิตย์ วรินทรเวช , อ.สมชาย อัศวโกวิท , อ.สิทธิชัย เพ็งเจริญ , Prof.Vilmos Olah , Prof.Dr. Mathias Boegner และร่วม Violin Workshop กับ Mr.Vadim Tchijik , Prof.Vadim Mazo ,Mr. Shuan Ng , Prof. Dr. Brian Buckstead และ Violin Suzuki Method Workshop ในปี พ.ศ. 2541 และ 2542 กับ Miss Yamada Suzuki (ประธานการสอนไวโอลินสถาบันซูซูกิประเทศญี่ปุ่นและเป็นหลานสาวของ Dr.Shinichi Suzuki) มีผลงานหนังสือหัดเล่นไวโอลินและไวโอลินเทคนิคพร้อม VCD และงานวิจัยทางการสอนดนตรี ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาดนตรีศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล