หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ABAC รับสมัครเรียน online ป.โทด้านICT

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ทีนวาไรตี้ => ข้อความที่เริ่มโดย: CIDE ที่ 15 ต.ค. 10, 20:43 น

ABAC รับสมัครเรียน online ป.โทด้านICT


กระทู้: ABAC รับสมัครเรียน online ป.โทด้านICT
เริ่มกระทู้โดย: CIDE ที่ 15 ต.ค. 10, 20:43 น
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ตกำลังเปิด รับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ M.S. ICT PROGRAM เพื่อเข้าเรียนในปีการศึกษา 2553 (พฤษภาคม 2553)
- หลักสูตรได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศไทย
ปริญญา หรือประกาศนียบัตรที่ได้มีศักดิ์และสิทธ์เท่าเทียมกันกับนักศึกษาที่เรียนใน ระบบห้องเรียนทุกประการ เรียนจบได้ภายใน 4 ภาคการศึกษา (1 ปี 4 เดือน) เป็นหลักสูตร International มี 3 สาขาวิชา
• InformationSystem (ระบบสารสนเทศ)
• Computer Communication and Network (การสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์)
• Graphic and Gaming Technology (เทคโนโลยีกราฟิกและเกมส์คอมพิวเตอร์)
หลักสูตรใช้การเรียนการสอนในรูป แบบ eLearningนักศึกษาสามารถเรียนที่ไหนและเมื่อไหร่ก็ได้นักศึกษา สามารถเรียนได้โดยไม่ต้องหยุดหรือลาพักงานเพื่อศึกษาต่อ


คุณสมบัติผู้สมัคร
1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา- สอบภาษาอังกฤษ และความรู้พื้นฐานทางด้าน IT ที่จัดสอบจากวิทยาลัย (สอบทางอินเทอร์เน็ต)
2.สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ http://www.cide.au.edu/ApplicationForm/Apply.php

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนผ่านทาง eLearning ซึ่งทำให้นักศึกษาที่มีงานประจำสามารถที่จะเรียนได้โดยไม่ต้องหยุดหรือลางาน เพื่อศึกษาต่อลักษณะการเรียนการสอนให้ประโยชน์แก่นักศึกษาดังต่อไปนี้
- นักศึกษาสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ การเรียนการสอนทุกอย่างผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
- นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่ในโลก ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้
- นักศึกษาสามารถเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีตารางการเรียน
- นักศึกษาสามารถเลือกเวลาเรียนได้ทุกเมื่อ
- นักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษไม่มากก็สามารถเรียนได้เพราะทุกบท เรียนได้ถูกบันทึกไว้ นักศึกษาสามารถที่จะฟังบทเรียนกี่รอบก็ได้
- นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ตลอดเวลา ทาง e-mail หรือทางระบบการเรียนการสอนเหมือนกับนักศึกษามีอาจารย์ส่วนตัว
ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sit.au.edu หรือโทรศัพท์ 0-2723-2912,
0-2723-2944- หรือ e-mail: sit@cide.au.edu or elearning@au.edu