หน้า : พิมพ์หน้านี้ - นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ที่คนไทยทุกคนต้องไปชม

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าว PR / กิจกรรมวัยทีน => ข้อความที่เริ่มโดย: jafko ที่ 22 ม.ค. 12, 14:11 น

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ที่คนไทยทุกคนต้องไปชม


กระทู้: นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ที่คนไทยทุกคนต้องไปชม
เริ่มกระทู้โดย: jafko ที่ 22 ม.ค. 12, 14:11 น
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ที่คนไทยทุกคนต้องไปชม
ศาลา “ศรัทธาศรม”ประทับใจกับเทคนิคการนำเสนอแบบ 4 มิติ
ที่เน้นให้ผู้เข้าชมมีประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อสานต่อแนวพระราชดำริ
วันนี้ถึง 20 ม.ค. ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ถึงเวลาตามรอยเบื้องพระยุคบาท

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ศาลาศรัทธาศรม” หรือ Royal Pavilion หนึ่งในนิทรรศการกลางแจ้งริมทะเลสาบที่เป็นไฮไลท์สำคัญที่สุดของงานนิทรรศการที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทย “บีโอไอแฟร์2011” ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม2554 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-20 มกราคม 2555 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ศาลาเฉลิมพระเกียรติ หรือ รอยัล พาวิลเลียน ชื่อว่า “ศาลาศรัทธาศรม”มีความหมายว่า ที่อยู่อันเป็นที่ศรัทธา มีแนวคิดหลักมาจากการสะท้อนแนวพระราชดำริและหลักการทรงงานในด้านต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพระวรกายทรงงานหนักอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 60 ปี นิทรรศการจะถ่ายทอดพระปรีชาสามารถ พระราชกรณียกิจ และแนวพระราชดำริในด้านต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ประชาชนคนไทยได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดและสามารถเรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้ด้วย
ตัวอาคารศาลาศรัทธาศรม ถูกจำลองจากเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์สีเหลืองทองอร่าม และตั้งตระหง่านบริเวณริมทะเลสาบเมืองทองธานี บนพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยการจัดแสดง 3 โซน โซน A คือนิทรรศการภายในอาคาร โซน B คือนิทรรศการกลางแจ้ง และโซน C คือการจัดจำหน่ายสินค้าจากร้านค้าในโครงการพระราชดำริ

โซน A นิทรรศการภายในอาคาร จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ในการแก้ปัญหาต่างๆให้แก่ราษฎร ประกอบไปด้วยการจัดแสดง 7 เรื่องราว ได้แก่
A1 กำเนิดโลก กำเนิดน้ำ ด้วยจอแบบ 240 องศา
A2 เข้าใจน้ำ รู้จักน้ำ อยู่กับน้ำ ด้วยเทคนิค 4D Mapping
A3 เรื่อง “ป่า”
A4 เรื่อง “ดิน” พบกับอุโมงค์ใต้ดิน หน้าแฝกมหัศจรรย์
A5 “การแก้ปัญหาเรื่องน้ำ”
A6 เรื่อง “คน”
A7 ศิลปะวาดทราย “สายฝน สายน้ำแห่งชีวิต” โดยศิลปินระดับโลก ซีเนีย ซิมโมโนวา

และภายหลังจากที่ประเทศไทย เพิ่งก้าวผ่านวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่ นิทรรศการภายในอาคารศาลาศรัทธาศรมแห่งนี้ ก็จะนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับน้ำ และ การแก้ปัญหาเรื่องน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง น้ำแล้ง น้ำท่วม และ น้ำเสีย
   เรื่องราวและข้อมูลนำเสนอและถ่ายทอดด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆเพื่อให้สามารถเข้าถึงอารมณ์และความรู้สึก เหมือนผู้ชมได้เข้าไปสัมผัสและเห็นด้วยตนเอง อาทิ การฉายภาพยนตร์แบบ 3 ทิศทาง ซึ่งผู้เข้าชมจะเห็นทั้งภาพยนตร์ พร้อมๆ กับ เห็นก้อนเมฆขนาดใหญ่ ต้นไม้และป่าไม้จำลอง การจำลองชั้นดินใต้พื้นดินเทคนิคสื่อผสมมัลติมีเดีย อินเทอร์แอ็คทีฟ ซึ่งจะเป็นเกมหรือภาพเคลื่อนไหว ให้ผู้ชมได้สัมผัสและเรียนรู้ อาทิ เกมส์หมุนกังหันน้ำชัยพัฒนาเพื่อทำให้น้ำใส เกมส์ผสมเมฆเพื่อทำฝนหลวงเป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการแสดงให้เห็นการใช้ชีวิตอยู่ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการเล่าเรื่องราวผ่านการจำลองชีวิตครอบครัว ผ่านตุ๊กตาปั้นจากดินเหนียว หรือ Clay Animation เพื่อถ่ายทอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัว ที่ทรงชี้แนะแนวทางให้ คนมีอาชีพ พึ่งพาตนเองได้ มีชีวิตที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกในการหวงแหน ดูแล ดิน น้ำ และป่า ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
การแสดงที่จะเข้าถึงความรู้สึกของผู้ชมมากที่สุด ก็คือ การแสดงศิลปะการวาดภาพบนผืนทรายประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ์สายฝน ความยาวร่วม 3 นาที ซึ่งได้ศิลปินนักวาดภาพบนผืนทรายระดับโลกชาวยูเครน ชื่อว่า ซีเนีย ซิมโมโนวา มาถ่ายทอดรายละเอียดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบนภาพที่วาดบนผืนทรายได้อย่างซาบซึ้ง ซึ่งหาชมที่อื่นไม่ได้
สำหรับการแสดงในโซน B จะเป็นลานนิทรรศการแห่งการเรียนรู้จะมีการจัดแสดงนิทรรศการกลางแจ้งและกิจกรรมต่างๆ เช่น นิทรรศการเรื่องข้าวกิจกรรมชั่ง ตวง วัด ข้าวนิทรรศการทดลองทฤษฎีน้ำดีไล่น้ำเสียและจากจุดนี้ จะสามารถมองเห็นประติมากรรมของงานบีโอไอแฟร์2011 หรือ Landmark ของงาน ซึ่งเป็นรูป “หยดน้ำ” อันเปรียบ เสมือนหยดพระเสโทของพระบาทสดเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในขณะทรงงานเพื่อราษฎร
ส่วนโซน C จะเป็นการออกร้านจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการพระราชดำริในรูปแบบ Farmers Market ตลาดชุมชน สินค้านับพันชิ้นจากฝีมือชาวบ้านในชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ พระราชินูปถัมภ์ พระราชูปถัมภ์ และพระอุปถัมภ์ ช่วยสร้างรายได้เสริมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่เป็นการรวมตัวของโครงการ ในพระราชดำริทั้งหมด ประกอบด้วย มูลนิธิโครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาร้านภูฟ้ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงมูลนิธิสายใจไทยร้านจิตรลดาและภัทรพัฒน์
นอกจากนี้งานบีโอไอแฟร์2011 ยังมีศาลานิทรรศการของภาครัฐและเอกชนชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศกว่าอีก 40 บริษัท จัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่ริมทะเลสาบ เมืองทองธานี

นิทรรศการบีโอไอแฟร์2011ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
5-22 มกราคม 2555 เวลา 10.00-22.00 น.
ไม่เสียค่าเข้าชม