หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ศาลาเฉลิมพระเกียรติ “ศาลาศรัทธาศรม” ในงานบีโอไอแฟร์ 2011

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าว PR / กิจกรรมวัยทีน => ข้อความที่เริ่มโดย: jafko ที่ 24 ม.ค. 12, 17:16 น

ศาลาเฉลิมพระเกียรติ “ศาลาศรัทธาศรม” ในงานบีโอไอแฟร์ 2011


กระทู้: ศาลาเฉลิมพระเกียรติ “ศาลาศรัทธาศรม” ในงานบีโอไอแฟร์ 2011
เริ่มกระทู้โดย: jafko ที่ 24 ม.ค. 12, 17:16 น
ศาลาเฉลิมพระเกียรติ “ศาลาศรัทธาศรม” ในงานบีโอไอแฟร์ 2011
“นิทรรศการนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ผู้เข้าชมได้มีประสบการณ์ เกิดความตระหนักในหน้าที่
ที่จะสานต่อแนวพระราชดำริ ไม่ว่าเรื่องเล็กหรือใหญ่ ไม่ให้ สูญ หรือกลับไปเริ่มต้นที่ ศูนย์”
5 – 20 มกราคม พ.ศ. 2555 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ศาลาศรัทธาศรม” หรือ Royal Pavilion หนึ่งในนิทรรศการกลางแจ้งริมทะเลสาบที่เป็นไฮไลท์สำคัญที่สุดของงานนิทรรศการที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทย “บีโอไอแฟร์ 2011” ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-20 มกราคม 2555 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ศาลาเฉลิมพระเกียรติ หรือ รอยัล พาวิลเลียน ชื่อว่า “ศาลาศรัทธาศรม” มีความหมายว่า ที่อยู่อันเป็นที่ศรัทธา มีแนวคิดหลักมาจากการสะท้อนแนวพระราชดำริและหลักการทรงงานในด้านต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพระวรกายทรงงานหนักอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 60 ปี นิทรรศการจะถ่ายทอดพระปรีชาสามารถ พระราชกรณียกิจ และแนวพระราชดำริในด้านต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ประชาชนคนไทยได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดและสามารถเรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้ด้วย
ตัวอาคารศาลาศรัทธาศรม จะถูกจำลองจากเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์สีเหลืองทองอร่าม และ ตั้งตระหง่านบริเวณริมทะเลสาบ เมืองทองธานี บนพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยการจัดแสดง 3 โซน โซน A คือนิทรรศการภายในอาคาร โซน B คือนิทรรศการกลางแจ้ง และโซน C คือการจัดจำหน่ายสินค้าจากร้านค้าในโครงการพระราชดำริ
โซน A นิทรรศการภายในอาคาร จะจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ในการแก้ปัญหาต่างๆให้แก่ราษฎร ประกอบไปด้วยการจัดแสดง 7 เรื่องราว ได้แก่ A1 เรื่อง “กำเนิดแห่งน้ำ” A2 “รู้จักน้ำ เข้าใจน้ำ อยู่กับน้ำ”A3 เรื่อง “ป่า” A4 เรื่อง “ดิน” A5 “การแก้ปัญหาเรื่องน้ำ” A6 เรื่อง “คน” และ A7 เรื่อง“สายฝน สายน้ำแห่งชีวิต”
และภายหลังจากที่ประเทศไทย เพิ่งก้าวผ่านวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่ นิทรรศการภายในอาคารศาลาศรัทธาศรมแห่งนี้ ก็จะนำเสนอ เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับน้ำ และ การแก้ปัญหาเรื่องน้ำของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง น้ำแล้ง น้ำท่วม และ น้ำเสีย
   เรื่องราวและข้อมูลจะนำเสนอและถ่ายทอดด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงอารมณ์และความรู้สึก เหมือนผู้ชมได้เข้าไปสัมผัสและเห็นด้วยตนเอง อาทิ การฉายภาพยนตร์แบบ 3 ทิศทาง ซึ่งผู้เข้าชมจะเห็นทั้งภาพยนตร์ พร้อมๆ กับ เห็นก้อนเมฆขนาดใหญ่ ต้นไม้และป่าไม้จำลอง การจำลองชั้นดินใต้พื้นดินเทคนิคสื่อผสมมัลติมีเดีย อินเทอร์แอ็คทีฟ ซึ่งจะเป็นเกมหรือภาพเคลื่อนไหว ให้ผู้ชมได้สัมผัสและเรียนรู้ อาทิ เกมส์หมุนกังหันน้ำชัยพัฒนาเพื่อทำให้น้ำใส เกมส์ผสมเมฆเพื่อทำฝนหลวง เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการ แสดงให้เห็นการใช้ชีวิตอยู่ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการเล่าเรื่องราวผ่านการจำลองชีวิตครอบครัว ผ่านตุ๊กตาปั้นจากดินเหนียว หรือ Clay Animation เพื่อถ่ายทอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัว ที่ทรงชี้แนะแนวทางให้ คนมีอาชีพ พึ่งพาตนเองได้ มีชีวิตที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกในการหวงแหน ดูแล ดิน น้ำ และป่า ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
การแสดงที่จะเข้าถึงความรู้สึกของผู้ชมมากที่สุด ก็คือ การแสดงศิลปะการวาดภาพบนผืนทรายประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ์ สายฝน ความยาวร่วม 3 นาที ซึ่งได้ศิลปินนักวาดภาพบนผืนทรายระดับโลกชาวยูเครน ชื่อว่า ซีเนีย ซิมโมโนวา มาถ่ายทอดรายละเอียดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบนภาพที่วาดบนผืนทรายได้อย่างซาบซึ้ง ซึ่งหาชมที่อื่นไม่ได้
สำหรับการแสดงในโซน B จะเป็นลานนิทรรศการแห่งการเรียนรู้ จะมีการจัดแสดงนิทรรศการกลางแจ้งและกิจกรรมต่างๆ เช่น นิทรรศการเรื่องข้าว กิจกรรมชั่ง ตวง วัด ข้าว นิทรรศการทดลองทฤษฎีน้ำดีไล่น้ำเสีย และจากจุดนี้ จะสามารถมองเห็นประติมากรรมของงานบีโอไอแฟร์ 2011 หรือ Landmark ของงาน ซึ่งเป็นรูป “หยดน้ำ” อันเปรียบ เสมือนหยดพระเสโทของพระบาทสดเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในขณะทรงงานเพื่อราษฎร
ส่วนโซน C จะเป็นการออกร้านจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการพระราชดำริ ในรูปแบบ Farmers Market ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่เป็นการรวมตัวของโครงการ ในพระราชดำริทั้งหมด ประกอบด้วย มูลนิธิโครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ร้านภูฟ้า มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง มูลนิธิสายใจไทย ร้านจิตรลดา และภัทรพัฒน์
นอกจากนี้งานบีโอไอแฟร์ 2011 ยังมีศาลานิทรรศการของภาครัฐและเอกชนชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศกว่าอีก 40 บริษัท จัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่ริมทะเลสาบ เมืองทองธานี และอาคารชาเลนเจอร์ที่จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษสินค้าราคาพิเศษ ตรงจากผู้ผลิตหลากหลายสินค้าชั้นนำ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเรือน ของแต่งบ้าน อาหาร และเสื้อผ้า บริการให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาหลังน้ำท่วม ทั้งบ้าน ประกันภัย และเครื่องเรือน รวมถึงสัมมนาวิชาการกว่า 200 หัวข้อจากกูรูชั้นนำของไทยและต่างประเทศ จับคู่เจรจาธุรกิจกับ นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วนอุตสาหกรรมอีกด้วย

ภาพประกอบสกู๊ป
1.บรรยากาศภายนอก “ศาลาศรัทธาศรม” รูปสุพรรณหงส์สีทองอร่าม
2. นิทรรศการภายในอาคาร จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ในการแก้ปัญหาต่างๆให้แก่ราษฎร ประกอบไปด้วยการจัดแสดง 7 เรื่องราว ได้แก่ A1 เรื่อง “กำเนิดแห่งน้ำ” A2 “รู้จักน้ำ เข้าใจน้ำ อยู่กับน้ำ”A3 เรื่อง “ป่า” A4 เรื่อง “ดิน” A5 “การแก้ปัญหาเรื่องน้ำ” A6 เรื่อง “คน” และ A7 เรื่อง“สายฝน สายน้ำแห่งชีวิต”
2.1 โซน A เรื่องป่า
2.2 โซน A เรื่องดิน
3. โซน B : นิทรรศการแห่งการเรียนรู้
4. โซน C : ร้านจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการพระราชดำริ ในรูปแบบ Farmers Market ซึ่งนับเป็น ครั้งแรกที่เป็นการรวมตัวของโครงการ ในพระราชดำริทั้งหมด