หน้า : พิมพ์หน้านี้ - การศึกษานานาชาติไทย แนวโน้มรุ่งพร้อมรับ AEC

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ทีนวาไรตี้ => ข้อความที่เริ่มโดย: nok_syllable ที่ 11 ม.ค. 13, 15:53 น

การศึกษานานาชาติไทย แนวโน้มรุ่งพร้อมรับ AEC


กระทู้: การศึกษานานาชาติไทย แนวโน้มรุ่งพร้อมรับ AEC
เริ่มกระทู้โดย: nok_syllable ที่ 11 ม.ค. 13, 15:53 น
ธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติไทย แนวโน้มรุ่งพร้อมรับ AEC
นักศึกษาจีนและอาเซียนแห่เรียนหลักสูตรอินเตอร์ในไทย
   
   ภาคธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติของไทยมีแนวโน้มสดใสขยายตัวต่อเนื่อง พร้อมรับ
การรวมตัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ขณะที่ตัวเลขชี้ จำนวนนักเรียน นักศึกษานานาชาติและนักศึกษาอาเซียนหลั่งไหลเข้ามาศึกษาต่อเพิ่มขึ้น โดยนักศึกษาจีนครองแชมป์เรียนต่ออินเตอร์ในไทยมากที่สุด คิดเป็นเกือบร้อยละ 50 ของจำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด
ด้านกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เน้นย้ำความสำคัญ เร่งผลักดันและส่งเสริมธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติของไทยอย่างเต็มที่ เตรียมจัด Thailand International Education Expo ครั้งที่ 10 (TIEE 2013) ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์นี้ ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน คาดมีผู้เข้าชมงานนับหมื่นราย

   นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษานานาชาติอย่างมาก เพราะมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของประชากรสำหรับโลกยุคใหม่ อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่นำรายได้เข้าประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาท ซึ่งจากสถิติของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พบว่าจำนวนนักศึกษาต่างชาติ ที่เข้ามาศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในไทยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ คิดเป็นร้อยละ 25 ต่อปี (จาก 8,534 คนในปี 2549 เพิ่มขึ้นเป็น 20,155 คนในปี 2553) โดยประเทศที่มีนักศึกษาเข้ามาศึกษาหลักสูตรอินเตอร์ในไทยมากที่สุดได้แก่ จีน คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 46.3 ของจำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด รองลงมาได้แก่ประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น ลาว พม่า เวียดนาม และกัมพูชา และประเทศสมาชิกอาเซียนรวมกัน มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 26.1 ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่า ระบบการศึกษานานาชาติและสถาบันการศึกษานานาชาติในไทยนั้น มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียนและระดับโลก”

   อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวอีกว่า “การรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก 2 ปีข้างหน้า จะทำให้อาเซียนเป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่ที่เปิดเสรีทั้งด้านการค้า การลงทุน ธุรกิจบริการ รวมถึงตลาดแรงงาน ซึ่งจะส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายของแรงงานฝีมือสู่ตลาดที่มีค่าตอบแทนสูงกว่า อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฯลฯ และอาจจะส่งผลกระทบต่อปัญหา
ขาดแคลนแรงงานฝีมือ ภาคการศึกษาของไทย จึงได้มีการวางแผนเพิ่มจำนวนแรงงานสายอาชีพให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นช่างฝีมือ ช่างอุตสาหกรรม รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบโลจิสติกส์และการขนส่ง ฯลฯ ดังนั้น ภาคธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติของไทย จึงถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาศักยภาพและผลิตบุคลากรคุณภาพ ที่มีทักษะความรู้เฉพาะทาง และทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
   
   รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของตลาด จัดหาบุคลากรที่มีทักษะความรู้ รวมทั้งความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาสากลและภาษาท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับบุคลากร เตรียมพร้อมรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอาเซียน”

   “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการส่งเสริมภาคการค้า-การส่งออก และธุรกิจระหว่างประเทศ จึงมุ่งผลักดันและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ด้วยการจัดงานเอ็กซ์โปการศึกษานานาชาติขึ้นมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เพื่อ
ตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศในฐานะศูนย์กลางการศึกษานานาชาติของภูมิภาคอาเซียน รวมถึงเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษานานาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อกลุ่มเป้าหมายตัวจริง นอกจากนี้ งานการศึกษานานาชาติยังเป็นเวทีในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ ระหว่างผู้ประกอบการไทยกับสถาบันและหน่วยงานการศึกษาจากต่างประเทศที่เข้าร่วมงานอีกด้วย” อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าว

   งาน TIEE 2013 เปิดให้เข้าชมฟรีตลอดงาน ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 11.00-19.00 น. ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน สำหรับสถาบันการศึกษานานาชาติและผู้ประกอบธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง สามารถจองพื้นที่จัดแสดงและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร. 0 2507 8385-9 อีเมล์ tiee@ditp.go.th หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.thailandeducationfair.com  และ www.ditp.go.th