หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - ภาษาที่มีคนใช้มากที่สุดในโลก

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ทีนวาไรตี้ => ข้อความที่เริ่มโดย: noojidsai ที่ 3 มิ.ย. 13, 19:09 น

ภาษาที่มีคนใช้มากที่สุดในโลก


กระทู้: ภาษาที่มีคนใช้มากที่สุดในโลก
เริ่มกระทู้โดย: noojidsai ที่ 3 มิ.ย. 13, 19:09 น

ภาษาที่มีคนใช้มากที่สุดในโลก
จำนวนผู้ใช้ภาษาที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลกจากการสำรวจของ internetworldstats.com ใน 2 ประเภท คือ ภาษาที่มีคนพูดมากที่สุดในโลก และ ภาษาที่มีคนใช้ทางอินเทอร์เน็ตมากที่สุดในโลก มีดังต่อไปนี้


10 ภาษาที่มีคนพูดมากที่สุดในโลก

อันดับที่ 1 ภาษาจีนกลาง (Mandarin) มีผู้ใช้เป็นภาษาแม่ประมาณ 873 ล้านคน มีคนที่ใช้ทั่วโลกทั้งหมดประมาณ 1.3 พันล้านคน
อันดับที่ 2 ภาษาฮินดี (Hindi/Urdu) มีผู้ใช้เป็นภาษาแม่ประมาณ 570 ล้านคน มีคนที่ใช้ทั่วโลกทั้งหมดประมาณ  970 ล้านคน
อันดับที่ 3 ภาษาสเปน (Spanish) มีผู้ใช้เป็นภาษาแม่ประมาณ 330  ล้านคน มีคนที่ใช้ทั่วโลกทั้งหมดประมาณ 550 ล้านคน
อันดับที่ 4 ภาษาอังกฤษ (English) มีผู้ใช้เป็นภาษาแม่ประมาณ 328 ล้านคน มีคนที่ใช้ทั่วโลกทั้งหมดประมาณ 1.8  พันล้านคน
อันดับที่ 5 ภาษาอาราบิค (Arabic) มีผู้ใช้เป็นภาษาแม่ประมาณ  232 ล้านคน มีคนที่ใช้ทั่วโลกทั้งหมดประมาณ 260 ล้านคน
อับดับที่ 6 ภาษาโปรตุเกส (Postuguese) มีผู้ใช้เป็นภาษาแม่ประมาณ 220 ล้านคน มีคนที่ใช้ทั่วโลกทั้งหมดประมาณ 230 ล้านคน
อันดับที่ 7 ภาษาเบงกาลี (Bengali) มีผู้ใช้เป็นภาษาแม่ประมาณ 203 ล้านคน มีคนที่ใช้ทั่วโลกทั้งหมดประมาณ 253 ล้านคน
อันดับที่ 8 ภาษารัสเซีย (Russian) มีผู้ใช้เป็นภาษาแม่ประมาณ 145 ล้านคน มีคนที่ใช้ทั่วโลกทั้งหมดประมาณ 300 ล้านคน
อันดับที่ 9 ภาษาญี่ปุ่น (Japanese) มีผู้ใช้เป็นภาษาแม่ประมาณ 126 ล้านคน มีคนที่ใช้ทั่วโลกทั้งหมดประมาณ 130 ล้านคน
อันดับที่ 10 ภาษาปัญจาบี (Punjabi) มีผู้ใช้เป็นภาษาแม่ประมาณ 109 ล้านคน มีคนที่ใช้ทั่วโลกทั้งหมดประมาณ 120 ล้านคน


ภาษาที่มีคนใช้ทางอินเทอร์เน็ตมากที่สุดในโลก

อันดับที่ 1 ภาษาอังกฤษ มีผู้ใช้ทางอินเทอร์เน็ต 26.8 %
อันดับที่ 2 ภาษาจีนกลาง มีผู้ใช้ทางอินเทอร์เน็ต 24.2 %
อันดับที่ 3 ภาษาสเปน มีผู้ใช้ทางอินเทอร์เน็ต 7.8 %
และภาษาอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 26.4 %


ข้อมูล : Funders and Founders, internetworldstats.com
ที่มา :  http://blog.eduzones.com/tonsungsook/108776


กระทู้: ภาษาที่มีคนใช้มากที่สุดในโลก
เริ่มกระทู้โดย: noojidsai ที่ 3 มิ.ย. 13, 19:13 น

q*073

SjwwMPlS7GM

Jesus loves you and so do I.