หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - อยากรู้ไหม“ยิ่งลักษณ์”มี"งบลับ"ใช้ในมือปีละเท่าไร-เอาไปทำอะไรบ้าง?

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => เรื่องเด่นประเด็นดัง => ข้อความที่เริ่มโดย: intervintion ที่ 16 ต.ค. 13, 06:21 น

อยากรู้ไหม“ยิ่งลักษณ์”มี"งบลับ"ใช้ในมือปีละเท่าไร-เอาไปทำอะไรบ้าง?


กระทู้: อยากรู้ไหม“ยิ่งลักษณ์”มี"งบลับ"ใช้ในมือปีละเท่าไร-เอาไปทำอะไรบ้าง?
เริ่มกระทู้โดย: intervintion ที่ 16 ต.ค. 13, 06:21 น
เปิดงบราชการลับในอุ้มมือนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ใช้จ่ายจิ๊บๆ ปีละไม่เกินหลักล้าน วราเทพ ระบุใช้ประโยชน์หลายประการ แก้ปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยาเสพติด กลุ่มอิทธิพล ก่อการร้ายสากล ความยากจน ด้านการข่าว พ่วงทุจริตคอร์รัปชั่นด้วย แต่เปิดเผยรายละเอียดไม่ได้

(http://www.isranews.org/images/2013/invest/10/reer.jpg)

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำตอบของตัวแทนฝ่ายรัฐบาลจากกระทู้ถามเกี่ยวกับเงินราชการลับหรือเงินที่มีลักษณะคล้ายกับเงินราชการลับ ของ นายวัชระ เพชรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ที่มีต่อนายกรัฐมนตรี ผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา

 โดยนายวัชระ ตั้งกระทู้ถามว่า

“เงินราชการลับหรือเงินที่มีลักษณะคล้ายกับเงินราชการลับ หมายถึง เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำหนดให้เป็นเงินราชการลับหรือที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพิ่มเติมให้เป็นเงินราชการลับ หรือเป็นเงินที่ใช้จ่ายดำเนินงานในลักษณะปกปิดเพื่อความมั่นคงของประเทศ ทั้งในด้านการทหาร เศรษฐกิจการเมือง สังคม และเทคโนโลยี โดยกำหนดไว้สำหรับแต่ละส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจประเภทงบรายจ่ายอื่น นอกจากนี้เงินราชการลับยังอาจจะเกิดขึ้นได้จากการโอนงบประมาณรายจ่ายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 169 วรรคสอง และวรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550ในกรณีเกิดภาวะสงครามหรือการรบ และการโอนงบประมาณตามกฎหมายวิธีการงบประมาณในส่วนของการเบิกจ่ายเงินราชการลับนั้น เป็นรายจ่ายที่เบิกได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพราะไม่ต้องมีใบเสร็จ ไม่ต้องทำฎีกาเบิก จึงมักเกิดการครหา ทุกครั้งที่มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายในส่วนของเงินราชการลับให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ เพราะอาจเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันได้ จึงขอเรียนถามว่า

 1. ในอดีตตั้งแต่มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีและได้เริ่มจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในส่วนของเงินราชการลับหรือเงินที่มีลักษณะคล้ายกับเงินราชการลับขึ้นจนถึงปัจจุบัน (งบประมาณประจำปี 2556) ในแต่ละปีงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวให้แก่ส่วนราชการใดเป็นจำนวนเงินเท่าใด และแต่ละส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวในแต่ละปีงบประมาณมีเงินรายจ่ายดังกล่าวคงเหลือบ้างหรือไม่ อย่างไร หากส่วนราชการใดใช้จ่ายงบประมาณมีเงินคงเหลือจะต้องทำอย่างไร ขอทราบโดยละเอียด

 2. งบประมาณประจำปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายในส่วนของเงินราชการลับหรือเงินที่มีลักษณะคล้ายกับเงินราชการลับให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆมากน้อย หรือเท่าเดิมด้วยเหตุผลหรือความจำเป็นใด หากไม่มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เคยได้รับจัดสรรฯ ส่วนราชการที่เคยได้รับจัดสรรฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติได้หรือไม่ อย่างไร ขอทราบโดยละเอียด

(http://www.isranews.org/images/2013/invest/10/dffdr.jpg)

 3. ในปีงบประมาณถัดไปหรือในอนาคต เป็นไปได้หรือไม่ที่รัฐบาลจะไม่สนับสนุนให้มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในส่วนของเงินราชการลับหรือเงินที่มีลักษณะคล้ายกับเงินราชการลับให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ อีกหรือไม่ ขอทราบโดยละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

จากนั้น นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งระบุว่าได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม เรื่อง เงินราชการลับหรือเงินที่มีลักษณะคล้ายกับเงินราชการลับ ได้ตอบกระทู้ดังนี้


 http://www.isranews.org/isranews-scoop/item/24418-money_24418.html  (http://www.isranews.org/isranews-scoop/item/24418-money_24418.html)

การดำเนินการดังกล่าวให้กระทำโดยให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และการจัดสรรงบประมาณเงินราชการลับให้กระทำได้ภายในวงเงิน วัตถุประสงค์ และตามวิธีการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติงานที่นายกรัฐมนตรีเห็นชอบ

 ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในปีงบประมาณพ.ศ.2554 - 2556 ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๗๙๕.๖๓๕๐ ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๙๙๗.๖๓๕๐ ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑,๐๑๗.๖๓๕๐ ล้านบาท


มิน่าทำไมคนกลุ่มนึงถึงเงียบเป็นเป่าสาก..!!

-ขอบคุณแหล่งที่มาครับจาก http://www.isranews.org


กระทู้: อยากรู้ไหม“ยิ่งลักษณ์”มี"งบลับ"ใช้ในมือปีละเท่าไร-เอาไปทำอะไรบ้าง?
เริ่มกระทู้โดย: kainuy191 ที่ 16 ต.ค. 13, 10:29 น
เข้ามาอ่านข้อมูลครับ


กระทู้: อยากรู้ไหม“ยิ่งลักษณ์”มี"งบลับ"ใช้ในมือปีละเท่าไร-เอาไปทำอะไรบ้าง?
เริ่มกระทู้โดย: intervintion ที่ 16 ต.ค. 13, 11:51 น
ความคิดเห็นที่มีการพาดพิงสถาบันขออนุญาตลบนะครับ เชิญเพื่อนสมาชิกเอาข้อมูลของท่านไปตั้งกระทู้ของท่านเถอะครับ..จขกท กลัวกลากขึ้นหัวเหมือนจ่า ป่าสิด..

(https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1381894_573260112739097_1107971606_n.png)


กระทู้: อยากรู้ไหม“ยิ่งลักษณ์”มี"งบลับ"ใช้ในมือปีละเท่าไร-เอาไปทำอะไรบ้าง?
เริ่มกระทู้โดย: intervintion ที่ 16 ต.ค. 13, 14:38 น
“สุริยะใส” เผย “ยุคปู” ทุ่มงบหลายพันล้านสร้าง “รัฐตำรวจ”ค้ำเก้าอี้

(http://www.dailynews.co.th/sites/default/files/imagecache/620x245/cover/239353.jpg)

 http://www.dailynews.co.th/politics/239353  (http://www.dailynews.co.th/politics/239353)


ฝ่ายค้านแฉ สตช.รับทรัพย์งบลับทุบ “ม็อบเสธ.อ้าย” ลูกหาบนายกฯ แจงวุ่นปัดผลาญเที่ยวนอก

(https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/v/1392621_10153366871475154_285488762_o.jpg?oh=4d2ca4b8a4d9ef1884c4a82d963a5c02&oe=526048E2&__gda__=1382077151_31ee088694f1b6e0ccae7f5462576000)

ไม่มีอะไรแปลก ... สภาฝักถั่ว 291 เสียงเห็นชอบงบกลางมาตรา 4 วงเงินกว่า 3 แสนล้าน ฝ่ายค้านกังขางบแบบเซเว่นอีเลฟเว่น ใช้จ่ายได้ 24 ชั่วโมง ปราบม็อบต้านรัฐบาล แฉให้งบลับเป็นโบนัสปีใหม่ 200 ล้าน ถามนายกฯ ดูงาน 45 ครั้ง 47 ประเทศ 370 ล้าน เกิดประโยชน์หรือไม่ “ปึ้ง” ออกโรงป้องไม่ได้ไปเที่ยว อวดดึงนักท่องเที่ยวมาไทย ”วราเทพ” อ้างจำเป็นต้องแสดงตัวต่อเวทีอาเซียน อีกทั้งมีพันธะกรณีมากกว่าคนอื่นๆ

 http://www.thethailandnews.com/th/news/-423466.html  (http://www.thethailandnews.com/th/news/-423466.html)

ปชป.สับเดือดงบฯกลาง3แสนล้านเฉ่งใช้จ่ายเซเว่นอิเลพเว่นส์

ตั้ง”สามารถ”ปธ.ถกนิรโทษ“ธาริต”งานเข้า-ปากพาซวย


สภาฯ ถกงบปี 57 วงเงิน 2.5 ล้าน ล. วันที่สอง เดือด “ปชป.” เรียงหน้าถล่มงบกลางวงเงินกว่า 3 แสน ล. กังขาปูอนุมัติได้เพียงผู้เดียว ฉะ ใช้จ่ายได้ 24 ชั่วโมงแบบเซเว่นอีเลฟเว่น อัดใช้งบฉุกเฉิน 2 พัน ล. เยียวยาเสื้อแดง-เท 600 ล.ให้ สตช.ใช้ปราบม็อบต้านรัฐบาล ข้องใจงบลับเพิ่มสูง 3 เท่า ถามนายกฯ ดูงาน 45 ครั้ง 47 ประเทศผลาญงบกี่พันล้าน จวกงบ สปน. ผักชีโรยหน้าพันล้าน แฉขาใหญ่ลูบปากรองาบ 450 ล้าน งบผลิตสื่อบริหารภาพลักษณ์ ขณะที่ “ปึ้ง” ป้อง ปูทัวร์นอกคุ้มค่าเป็นประโยชน์ชาติ ปัดนายกฯ เซ็นอนุมัติงบตามใจชอบ อ้างต้องเข้า ครม.ก่อน ด้านถก กมธ.นิรโทษฯ นัดแรกตามโผ “สามารถ” นั่ง ปธ.กมธ. “บิ๊กบัง” นั่งที่ปรึกษาฯ ส่วน กมธ.ซีก ปชป. เมินรับทุกตำแหน่ง ขณะที่ “ธาริต” ปากพาจน หน้ากากขาวบุกจี้รับผิดชอบคำพูด “ปูประมุขไทย” ชี้ส่อเข้าข่ายผิดอาญา ม.112 ก่อนยื่น ผบ.ตร.ฟัน พร้อมจี้ รมว.ยุติธรรมพักงาน-ตั้งกก.สอบวินัย ด้าน เจ้าตัวแถอ้างศัพท์ทางรัฐศาสตร์ ไม่มีความหมายโยงสถาบันฯ ขู่กลับคนพูดระวังโดนข้อหาหมิ่นสถาบันฯ เอง

(https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1374105_240344446116094_795391379_n.jpg)

 http://www.banmuang.co.th/2013/08/%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%9B-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%AF%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%873%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%A5/  (http://www.banmuang.co.th/2013/08/%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%9B-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%AF%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%873%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%A5/)


ขอบคุณแหลงที่มาและภาพประกอบจากinternet ครับ