หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - เทียบชัดๆ 'สวนสยาม' vs.'ดรีมเวิล์ด' ใคร 'สตรอง' กว่ากันในยุคนี้?

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => เรื่องเด่นประเด็นดัง => ข้อความที่เริ่มโดย: catmanow ที่ 1 พ.ค. 16, 20:16 น

เทียบชัดๆ 'สวนสยาม' vs.'ดรีมเวิล์ด' ใคร 'สตรอง' กว่ากันในยุคนี้?


กระทู้: เทียบชัดๆ 'สวนสยาม' vs.'ดรีมเวิล์ด' ใคร 'สตรอง' กว่ากันในยุคนี้?
เริ่มกระทู้โดย: catmanow ที่ 1 พ.ค. 16, 20:16 น
<p><em>ที่มา<a href="http://www.isranews.org/investigative/investigate-news/item/46640-report04_8153.html" target="_blank">isranews</a></em></p>

"..หากเปรียบเทียบผลประกอบการ ของ 'สวนสยาม' กับ 'ดรีมเวิล์ด' จะพบข้อมูลที่น่าสนใจ ว่า สวนสยาม แม้จะมีรายได้-ผลกำไรมากกว่า ดรีมเวิล์ด รวมถึงต้นทุนการขายและบริการก็น้อยกว่า แต่ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 'สวนสยาม' มีมากกว่า 'ดรีมเวิล์ด' เกือบเท่าตัว อย่างไรก็ตามดรีมเวิล์ดยังขาดทุนสะสมกว่า 100 ล้านบาท.."

(http://www.isranews.org/images/2016/invest/05/picgygddd1-5-16.jpg)

ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวๆ แบบนี้ เชื่อว่าหนึ่งในสถานที่ที่ประชาชนทั่วไปนิยมพาบุตรหลานไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ นอกเหนือจากห้างสรรพสินค้าแล้ว คงเป็นสวนสนุก-สวนน้ำต่างๆ

ทั้งนี้ ในส่วนของ คนกทม. สวนสนุก-สวนน้ำ ที่เลือกไปกัน คงหนีไม่พ้น 'สวนสยาม' กับ 'ดรีมเวิล์ด'

คำถามที่น่าสนใจ คือ ผลประกอบการธุรกิจ ของ  'สวนสยาม' กับ 'ดรีมเวิล์ด' ล่าสุดเป็นอย่างไรบ้าง

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุริจการค้า พบว่า สวนสยาม ดำเนินธุรกิจภายใต้ บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด จดทะเบียน 15 กรกฎาคม 2542 ทุนปัจจุบัน 150 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 203 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

แจ้งประกอบธุรกิจให้บริการสวนน้ำสวนสนุก

ปรากฎชื่อ นาย ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ และนาย สิทธิศักดิ์ เหลืองอมรเลิศ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท สยามพาร์คซิตี้ จำกัด ถือหุ้นใหญ่สุด

นำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจล่าสุด  31 ธันวาคม 2557 แจ้งมี รายได้จากการขายและบริการ 464,674,594.31 บาท ต้นทุนขายและบริการ 268,829,842.12 บาท มีค่าใช้จ่ายในการขาย 37,073,426.66 บาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 111,775,943.81 บาท 

กำไรสุทธิ 30,599,033.20 บาท

ส่วนสินทรัพย์ แจ้งว่ามีสินทรัพย์ 622,872,895.35 บาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 528,438,720.20 บาท มีหนี้สินรวม 299,164,549บาท  กำไรสะสม173,708,346.35 บาท

ขณะที่บริษัท สยามพาร์คซิตี้ จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ จดทะเบียน 26 สิงหาคม 2523 ทุนปัจจุบัน 560 ล้านบาท แจ้งที่อยู่เดียวกัน

แจ้งประกอบธุรกิจให้บริการการใช้สถานที่สวนน้ำ สวนสนุก (ให้บริการแก่บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด)

ปรากฎชื่อ นาย สิทธิศักดิ์ เหลืองอมรเลิศ และ นาย วุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ 29 เมษายน 2556 นาย ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ ถือหุ้นใหญ่สุด

นำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจล่าสุด  31 ธันวาคม 2557 แจ้งว่า มีรายได้จากการบริการ 30,000,000 บาท ต้นทุนขายและบริการ 11,187,154.93  บาท มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,427,353.71 บาท กำไรสุทธิ 12,983,658.16 บาท

สำหรับ ดรีมเวิล์ด อยู่ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2527 ทุนปัจจุบัน 750 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 62 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-องครักษ์ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

แจ้งประกอบธุรกิจสวนสนุก (ให้บริการสวนน้ำด้วย)

ปรากฎชื่อ  นาง ณัฎฐ์ปัณชญา สมิตาฉัตรคุปต์ และ นาย ทิเจ หมั้นทรัพย์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ  30 เมษายน 2558  นางสาว พัณณิน กิติพราภรณ์ ถือหุ้นใหญ่สุด

นำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจล่าสุด  31 ธันวาคม 2557 แจ้งว่า มีรายได้จากการขายและบริการ 359,404,406.96 บาท รายได้อื่น 45,772,533.87 บาท รวมรายได้ 405,176,940.83 บาท

รายจ่าย แจ้งว่า มีต้นทุนขายและบริการ 287,767,980.27 บาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 32,707,459.55 บาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 50,017,443.34 บาท รวมรายจ่าย 370,492,883.16

กำไรสุทธิ 27,305,426.73 บาท

ส่วนสินทรัพย์ แจ้งว่า มีสินทรัพย์รวม 758,220,935.96 บาท มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 680,642,654.92 บาท รวมหนี้สิน 109,700,913.20 บาท ขาดทุนสะสม101,479,977.24 บาท

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบผลประกอบการ ของ 'สวนสยาม' กับ 'ดรีมเวิล์ด' จะพบข้อมูลที่น่าสนใจ ว่า สวนสยาม แม้จะมีรายได้-ผลกำไรมากกว่า ดรีมเวิล์ด รวมถึงต้นทุนการขายและบริการก็น้อยกว่า

แต่ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 'สวนสยาม' มีมากกว่า 'ดรีมเวิล์ด' เกือบเท่าตัวเลยที่เดียว ขณะที่ดรีมเวิล์ดขาดทุนสะสมกว่า 100 ล้านบาท

ดังนั้น ถ้าจะมีคำถามว่าในยุคนี้ 'สวนสนุก-สวนน้ำ' ทั้ง 2 แห่ง ใครสตรองกว่ากัน คงเดากันได้ไม่ยากเย็นนัก!

@ ตารางเปรียบเทียบรายได้ -กำไร - ต้นทุน-ค่าใช้จ่ายการบริหาร


กระทู้: เทียบชัดๆ 'สวนสยาม' vs.'ดรีมเวิล์ด' ใคร 'สตรอง' กว่ากันในยุคนี้?
เริ่มกระทู้โดย: Hotdevilmean ที่ 3 พ.ค. 16, 09:16 น
เมื่อคนรวยเค้าแข่งกันขาดทุน   q*070