หน้า : พิมพ์หน้านี้ - เจาะลึก SME กลุ่มใดรุ่ง กลุ่มใดร่วง

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: magketing ที่ 3 มิ.ย. 17, 08:45 น

เจาะลึก SME กลุ่มใดรุ่ง กลุ่มใดร่วง


กระทู้: เจาะลึก SME กลุ่มใดรุ่ง กลุ่มใดร่วง
เริ่มกระทู้โดย: magketing ที่ 3 มิ.ย. 17, 08:45 น
ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี วิเคราะห์ถึงธุรกิจ SME
ในเชิงลึก โดยดูในด้านศักยภาพของธุรกิจ ซึ่งพิจารณาจาก
แนวโน้มการเติบโตของรายได้และอัตราส่วนกำไรสุทธิ จะ
สามารถแบ่งธุรกิจ SME ทั้งประเทศออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1) กลุ่ม Potential ที่มีศักยภาพในการเติบโต พบว่าเป็นธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน ธุรกิจการท่องเที่ยว ตัวอย่างธุรกิจ
ในกลุ่มนี้ ได้แก่ SME ที่อยู่ในจังหวัด จันทบุรี ตาก เชียงราย
บึงกาฬ โดยหากได้รับแรงจูงใจในการขยายลงทุน อาทิ สิทธิ
ประโยชน์ด้านต่างๆ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับ ก็จะ
สามารถผลักดันให้ธุรกิจเติบโตได้อีก

2) กลุ่ม Matured ที่มีผลการดำเนินงานดีต่อเนื่อง พบว่าเป็น
SME ที่อยู่ในจังหวัดใหญ่ซึ่งมีประชากรมาก ทำธุรกิจที่เกี่ยว
ข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน หรือการเป็น Hub ของอุตสาหกรรม
Hub ของโลจิสติกส์

หรืออีกนัยหนึ่งเป็นธุรกิจที่ได้รับประโยชน์หรือการสนับสนุน
จากนโยบายภาครัฐ แม้เป็นกลุ่มที่ไม่น่าเป็นห่วง แต่ถ้ากลุ่มนี้
สามารถยกระดับการพัฒนาก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้หรือ
พัฒนาผลิตภาพการผลิต จะทำให้ธุรกิจเติบโตได้อีกมาก และ
สามารถช่วยเหลือธุรกิจที่เกี่ยวข้องตลอดซัพพลายเชนให้ดีขึ้น
ตาม ตัวอย่างธุรกิจในกลุ่มนี้ได้แก่ SME ที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
ชลบุรี ระยอง อุดรธานี สงขลา

3) กลุ่ม Challenged ที่กำลังเผชิญกับกับดักการเติบโต พบว่า
เป็นธุรกิจทางการเกษตร และมักเป็นกิจการที่อยู่ในจังหวัดเล็ก
ประชากรน้อย เป็นเมืองทางผ่าน ตัวอย่างธุรกิจในกลุ่มนี้ได้แก่
SME ที่อยู่ในจังหวัดสกลนคร ร้อยเอ็ด ปัจจัยสนับสนุนการ
ดำเนินธุรกิจของกลุ่มนี้ คงต้องใช้การพัฒนาธุรกิจทั้งห่วงโซ่การ
ผลิตจากกลุ่มจังหวัดเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพ

สนับสนุนโดย              
นิตยสารแมกเก็ตติ้ง (Magketing)

สามารถอ่านนิตยสารฉบับเต็ม...ฟรี...ได้ที่
http://www.ebooks.in.th/ebook/44926/magketing_vol20/ (http://www.ebooks.in.th/ebook/44926/magketing_vol20/)