หน้า : พิมพ์หน้านี้ - เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ S.O.S+

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: zoompr ที่ 20 มี.ค. 18, 15:57 น

เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ S.O.S+


กระทู้: เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ S.O.S+
เริ่มกระทู้โดย: zoompr ที่ 20 มี.ค. 18, 15:57 น

      นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ (กลาง) รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดโครงการ “ต่อยอดการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการการค้าออนไลน์ : Smart Online SMEs Plus (S.O.S+)” เพื่อขยายโอกาสแก่ผู้ประกอบการไทยในการขายสินค้าออนไลน์ผ่านการเจรจาธุรกิจร่วมกับ e-Marketplace ต่างชาติ โดยได้รับเกียรติจากทีมผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานพันธมิตรชั้นนำด้าน e-Commerce เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ สถาบันผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561

รายชื่อบุคคลในภาพ

(จากซ้าย)

1.Mr. Mak Chenghoe, CEO & Co-Founder,  ShopJJ

2.คุณศิลัดดา ทับปิ่นทอง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ อีเบย์ ภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

3.Mr. Steven Phyo, CEO, BaganTrade

4.คุณพิทยา โกยสกุล นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

5.คุณพรวิช ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

6.คุณลลิตา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

7.คุณสมเด็จ สุสมบูรณ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

8.คุณบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์

9.คุณสุพพัต อ่องแสงคุณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

10.คุณอารดา เฟื่องทอง ผู้อำนวยการสำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

11.Mr. Bernard Tay, General Manger, Amazon Global Selling  ( South East Asia & Australia, New Zealand)

12. คุณชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

13.Mr. Pancras Kimimah, Head of Business Development, Gosoko

14.Mr. Rex Cheuk, Business Development Director, Tmall Global