หน้า : พิมพ์หน้านี้ - การข่มขืนกระทำชำเราที่ยังไม่สำเร็จ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: parivatnamisa ที่ 26 ต.ค. 18, 17:38 น

การข่มขืนกระทำชำเราที่ยังไม่สำเร็จ


กระทู้: การข่มขืนกระทำชำเราที่ยังไม่สำเร็จ
เริ่มกระทู้โดย: parivatnamisa ที่ 26 ต.ค. 18, 17:38 น
# แทงไม่เข้าก็กระทำชำเราไม่ได้
 
     การที่ผู้กระทำความผิดมีเจตนาข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิง  แต่ไม่สามารถนำพาอวัยวะเพศของตนเองเข้าสู่อวัยวะเพศของเด็กหญิงได้จนกระทั่งถึงจุดสุดยอด  ถือได้ว่ากระทำชำเราเด็กหญิงสำเร็จหรือไม่
 
     ประมวลกฎหมายอาญา
     มาตรา 277 ผู้ใดกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน  โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม  ต้องระวางโทษจำคุกตั่งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี  และปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท
     การกระทำชำเราตามวรรคหนึ่ง  หมายความว่า  การกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำกระทำกับอวัยวะเพศ  ทวารหนัก  หรือช่องปากของผู้อื่นหรือการใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น
     ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี  ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท  หรือจำคุกตลอดชีวิต

Cr.   https://www.thaiasianlaw.com/
 
     มาตรา 279 ผู้ใดกระทำอานาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี  โดยเด็กนั้นจะยอนยอมหรือไม่ก็ตาม  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
      เรื่องจริงอิงฎีกา/  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9267/2556
      การจะเป็นความผิดฐานกระทำชำเราเด็กตาม  ป.อ. มาตรา 277 วรรคสาม นั้น  ผู้กระทำจะต้องใช้อวัยวะเพศของตนเองกระทำในลักษณะที่จะใช้อวัยวะเพศสอดใส่กับอวัยวะเพศของหญิงผู้ถูกกระทำ  เมื่อจำเลยใช้อวัยวะเพศของจำเลยถูไถอวัยวะเพศของผู้เสียหายจนสำเร็จความใคร่   โดยการกระทำของจำเลยยังไม่ถึงขั้นที่ใช้อวัยวะเพศของตนเองสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหาย  จึงถือว่าลักษณะการกระทำความผิดของจำเลยยังไม่อยู่ในวิสัยที่จะกระทำชำเราผู้เสียหายตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวได้  การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดเพียงฐานกระทำอนาจารผู้เสียหายตาม ป.อ. มาตรา 279 วรรคหนึ่ง เท่านั้น ซึ่งศาลฎีกามีอำนาจลงโทษได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 215 และ 225