หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - การเทิดทูนสถาบันในชีวิตประจำวัน และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ร่วมเทิดไท้องค์ราชันย์ => ข้อความที่เริ่มโดย: lukey2009 ที่ 15 ต.ค. 19, 11:30 น

การเทิดทูนสถาบันในชีวิตประจำวัน


กระทู้: การเทิดทูนสถาบันในชีวิตประจำวัน
เริ่มกระทู้โดย: lukey2009 ที่ 15 ต.ค. 19, 11:30 น
การเทิดทูนสถาบันในชีวิตประจำวันนั้นมีดังนี้
1.ฟังเพลงชาติ ร้องเพลงชาติ ฝึกให้ยืนตรงเคารพธงชาติ
(https://patlabua.files.wordpress.com/2015/01/523226_120402091425785_708133235_n.jpg?w=300&h=202) (https://patlabua.files.wordpress.com/2015/01/1422011661815.jpg?w=289&h=203)
2.ศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
(https://patlabua.files.wordpress.com/2015/01/download-20.jpg)  (https://patlabua.files.wordpress.com/2015/01/download-22.jpg?w=247&h=172)
3.ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง มีกิริยามารยาทแบบไทย ไหว้แบบอ่อนช้อย สวยงาม
(https://patlabua.files.wordpress.com/2015/01/images-19.jpg)
4.ทำความดี เช่น ทิ้งขยะถูกที่ ไม่รังแกผู้อื่น ไม่ทำลายสิ่งของสาธารณะ เอาใจใส่สิ่งแวดล้อม ชื่นชมธรรมชาติ ฯลฯ
(https://patlabua.files.wordpress.com/2015/01/images-20.jpg) (https://patlabua.files.wordpress.com/2015/01/download-24.jpg?w=299&h=195)
5.ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่นับถือ ไปสถานที่สำคัญทางศาสนา เพื่อปฏิบัติศาสนพิธีตามหลักศาสนาต่างๆ เช่น ฟังเทศน์ ทำบุญ ใส่บาตร นมัสการพระเจ้า เป็นต้น
(https://patlabua.files.wordpress.com/2015/01/wpid-img_1747785979123.jpeg?w=300&h=201)  (https://patlabua.files.wordpress.com/2015/01/027.jpg)
6.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ แสดงความเคารพต่อพระมหากษัตริย์ ด้วยการยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมี ไม่พูดจาจาบจ้วงหรือกล่าวหาสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกิจกรรมพิธีถวายพระพรในโอกาสต่างๆ เป็นต้น
(https://patlabua.files.wordpress.com/2015/01/e0b983e0b899e0b8abe0b8a5e0b8a7e0b8871.jpg?w=171&h=244) (https://patlabua.files.wordpress.com/2015/01/images-21.jpg?w=347&h=244)


กระทู้: การเทิดทูนสถาบันในชีวิตประจำวัน
เริ่มกระทู้โดย: sorono55 ที่ 18 ต.ค. 19, 11:39 น
สหกรณ์เป็นวิธีจัดการรูปหนึ่ง ซึ่งบุคคลหลายคนรวมกัน โดยความสมัครใจของตนเอง ในฐานะที่เป็นมนุษย์ โดยมีสิทธิ์เสมอหน้ากันหมด เพื่อบำรุงตัวเองให้เกิดความจำเริญในทางทรัพย์
พระดำรัส พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย


กระทู้: การเทิดทูนสถาบันในชีวิตประจำวัน
เริ่มกระทู้โดย: lukey2009 ที่ 24 ต.ค. 19, 14:23 น
“คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ร.๙)    พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒