หน้า : พิมพ์หน้านี้ - หลักสูตร a level ที่โรงเรียนนานาชาติส่งเสริมความคิดและสติปัญญากับเด็กอย่างไร

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ผู้หญิงชวนคุย => ข้อความที่เริ่มโดย: unyanamah ที่ 19 ต.ค. 19, 13:13 น

หลักสูตร a level ที่โรงเรียนนานาชาติส่งเสริมความคิดและสติปัญญากับเด็กอย่างไร


กระทู้: หลักสูตร a level ที่โรงเรียนนานาชาติส่งเสริมความคิดและสติปัญญากับเด็กอย่างไร
เริ่มกระทู้โดย: unyanamah ที่ 19 ต.ค. 19, 13:13 น
(https://sv1.picz.in.th/images/2019/10/19/cmnNog.md.png) (https://www.picz.in.th/image/cmnNog)
The General Certificate of Education Advanced Level Certificate หรือ a level หลักสูตรนานาชาติ ในระบบการเรียนของประเทศอังกฤษ จุดเด่นของหลักสูตร a level คือความเข้มข้นของการเรียนทางวิชาการที่ควบคู่ไปกับการฝึกทักษะผ่านการเล่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ เป็นหลักสูตรที่เน้นให้เด็กได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี

หลักสูตร a level  (https://www.dek-d.com/studyabroad/53203/) ที่โรงเรียนนานาชาติส่งเสริมความคิดและสติปัญญากับเด็กอย่างไร
   ในระบบของ a level  (https://www.trueplookpanya.com/tcas/article/detail/75817) ที่โรงเรียนนานาชาติใช้เวลาในการเรียน 2 ปี คือ Year 12 – 13 เป็นระบบที่ให้เด็กเลือกเรียนวิชาที่ตนเองถนัดและมีความสนใจ ซึ่ง โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนระบบ a level เช่น Bangkok International Preparatory & Secondary School (Bangkok Prep) การเรียนในระบบ a level ที่โรงเรียนนานาชาติ Bangkok prep ดีไหม หากผู้ปกครองที่ต้องการฝึกให้เด็กมีความคิด วิเคราะห์ และอยากส่งเสริมให้เด็กได้ค้นหาความถนัดหรือค้นหาสิ่งที่ตัวเด็กสนใจด้วยตัวเอง Bangkok Prep ถือเป็นโรงเรียนนานาชาติที่น่าสนใจส่งลูกหลานเข้าเรียนเป็นอย่างมาก เพราะที่นี่นอกจากหลักสูตรที่มีความเข้มข้นทางวิชาการแล้วทางโรงเรียนยังสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งเครื่องมือที่ทันสมัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน Bangkok Prep ขึ้นชื่อในเรื่องของการเรียนการสอนที่บูรณาการระหว่างวิชาการและความมีอิสระในกิจรรมหรือการเล่นที่จะทำให้เด็กรู้สึกสนุกที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลาอีกด้วย

ความแตกต่างระหว่างหลักสูตร a level และ IB
หลักสูตร a level เด็กที่เรียนหลักสูตรนี้จะเลือกวิชาที่เรียนเพียง 3-4 วิชา ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ต้องใช้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเด็กแต่ละคนต้องเลือกวิชาที่ตนเองถนัดหรือต้องใช้สำหรับเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย แม้ว่าวิชาที่ต้องเรียนมีจำนวนน้อย แต่ความเข้มข้นของเนื้อหาในระบบหลักสูตร a level นั้นมีความเข้มข้นเทียบเท่ากับการเรียนในระดับปริญญาตรีและเมื่อเรียนจบหลักสูตร a level แล้วเมื่อเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยเด็กสามารถโอนเทียบเกรดในรายวิชาที่เรียนจากหลักสูตร a level ได้ สำหรับเด็กที่สอบเข้าเรียนในระบบ a level หากเรียนแล้วไม่ไหวก็อาจจะต้องขอย้ายไปเรียนในระบบ IB แทน
ส่วนหลักสูตร International Baccalaureate หรือ IB เป็นหลักสูตรมาตรฐานเดียวกันของโรงเรียนนานาชาติทั่วโลก ใช้ระยะเวลาเรียนเท่ากันกับหลักสูตร a level คือ 2 ปี การเรียนในหลักสูตร IB นั้นเด็กต้องเรียนทั้งหมด 6 กลุ่มวิชาคือ
•   วิทยาศาสตร์
•   คณิตศาสตร์
•   ภาษาและวรรณกรรม
•   ทักษะการใช้ภาษา
•   ปัจเจกและสังคม
•    ศิลปะ
เมื่อเรียนจบหลักสูตรจะมีการวัดผลโดยมีการจัดสอบพร้อมกันทั่วโลก เป็นการสอบที่ใช้ข้อสอบกลางจาก International Baccalaureate Organization โรงเรียนที่สอนในหลักสูตร IB เช่น Ruamrudee International School (RIS)

   การเรียนในยุคปัจจุบันการเลือกเรียนตามความสนใจของเด็กถือเป็นสิ่งที่ควรในการสนับสนุน เพราะหากเป็นสิ่งที่เด็กถนัดและมีความสนใจเด็กจะมีความตั้งใจและทำทุกอย่างออกมาให้ดีได้ โดยมีระบบหลักสูตรของการศึกษาช่วยให้เด็กได้ดึงศักยภาพในตัวเองออกมา ดังนั้นก่อนที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระบบการศึกษาใดก็ตาม ควรสังเกตความชอบและความถนัดของเด็กก่อนเป็นดีที่สุด