หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ทีเส็บ จัดแถลงข่าว MICE Standards Day 2020

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: punkik ที่ 10 ก.พ. 20, 23:18 น

ทีเส็บ จัดแถลงข่าว MICE Standards Day 2020


กระทู้: ทีเส็บ จัดแถลงข่าว MICE Standards Day 2020
เริ่มกระทู้โดย: punkik ที่ 10 ก.พ. 20, 23:18 น
ปฏิทินข่าว
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
www.tceb.or.th

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 10.00-12.00 น.
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ จัดแถลงข่าว “ความสำเร็จและการดำเนินงานโครงการมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย” ภายในงาน MICE Standards Day 2020 ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อยกระดับการให้บริการของผู้ประกอบการไมซ์ของประเทศไทย โดย นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการทีเส็บ พร้อมด้วย ผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน และ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เป็นผู้ให้รายละเอียดข้อมูล ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องกฤษณา ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล บางกอก รัชดา กรุงเทพฯ
#####

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี    ผู้อำนวยการฝ่าย          โทรศัพท์ 02 694 6000   อีเมล Parichat_s@tceb.ot.th
นางสาวขวัญชนก อดทน    ผู้จัดการ          โทรศัพท์ 02 694 6000    อีเมล Paniyada_m@tceb.or.th
บริษัท วิเสจ จำกัด   
นางสาวยุพาภรณ์ เลิศสัทธากิจ  โทรศัพท์ 02 616 6749-50