หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ออมสินชวนชมผลงานชนะเลิศ “ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์”

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: marionettethree ที่ 11 มี.ค. 20, 15:48 น

ออมสินชวนชมผลงานชนะเลิศ “ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์”


กระทู้: ออมสินชวนชมผลงานชนะเลิศ “ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์”
เริ่มกระทู้โดย: marionettethree ที่ 11 มี.ค. 20, 15:48 น
(https://i.imgur.com/eV8uDGw.jpg)

ธนาคารออมสิน เปิดพื้นที่ BACC  จัดแสดงนิทรรศการผลงานจากผู้ชนะเลิศใน โครงการประกวดวาดภาพปีที่ 4 “ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์”  สุดภูมิใจผลงานทุกชิ้น ถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีครบถ้วน สวยงาม และทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ พร้อมเปิดให้ผู้สนใจร่วมชื่นชมเต็มอิ่ม ตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 มีนาคม 2563

นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล  เปิดเผยว่า ธนาคารได้จัดพื้นที่บางส่วนของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)  เพื่อแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลในประเภทต่างๆ จากโครงการประกวดวาดภาพปีที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์”  โดยจะเปิดให้ผู้สนใจงานศิลปะ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ร่วมชื่นชมงานศิลปะที่สวยงามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 10 – 15 มีนาคม ระหว่างเวลา 10.00 – 21.30 น.

ผลงานที่จัดแสดงครั้งนี้ ล้วนเป็นงานศิลปะที่มีความพิเศษ เนื่องจากสามารถถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรีได้อย่างงดงาม ยิ่งใหญ่ สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดทำโครงการประกวดวาดภาพที่ธนาคารภูมิใจ และเป็นผลงานที่ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกแล้ว  จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานศิลปะ 9 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล  ตั้งโฉลก, ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง, ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี, อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร,ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิต, ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์อาจารย์สังคม ทองมีและอาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา

 “ปีนี้มีผู้สนใจส่งชิ้นงานประกวดในโครงการมากถึง  558 ผลงาน จึงทำให้คณะกรรมการใช้เวลาค่อนข้างนานเพื่อคัดเลือกให้ได้ชิ้นงานที่สวยงาม  และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สุด  ธนาคารจึงขอเชิญชวนให้ผู้สนใจ ร่วมชื่นชมงานศิลปะดังกล่าว โดยภายหลังจากการจัดแสดงธนาคารจะได้นำไปจัดเก็บรักษาต่อไป” นายอิสระ กล่าว

สำหรับผลงานที่จัดแสดงภายในนิทรรศการ ประกอบด้วย  ผลงานภาพ  “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย”  ของนายทรงฤทธิ์ เหมือนพรม ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลทั่วไป  ซึ่งเป็นผลงานที่สร้างขึ้นจากแนวคิดและประสบการณ์ด้านงานพุทธศาสนา  เมื่อนำมาผนวกเข้ากับหัวข้อ พระมหากษัตริย์ไทยและราชวงศ์จักรี จึงถ่ายทอดผลงานออกมาได้อย่างกลมกลืน 

ผลงานชื่อ “เรื่องราวผ่านมังกร” ของนายอานนท์ แสงสุวรรณ ผู้ชนะเลิศ ประเภทเยาวชนอายุระหว่าง 13-17 ปี ที่ต้องการสื่อ ให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของมังกรรวมไว้ในภาพเดียว และสามารถสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ออกมาได้อย่างน่าสนใจ  และรางวัลชนะเลิศ ประเภทเยาวชนอายุระหว่าง 7-12 ปี ของ ด.ช.ทนิตสร รัตนรัตน์ จาก ผลงาน ชื่อ “ยาสีฟันพอเพียง” ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจาก ยาสีฟันหน้ากระจกที่บ้าน ทำให้นึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเป็นแบบอย่างในความพอเพียง จากการที่ทรงบีบยาสีฟันจนหมดหลอด

นายอิสระ กล่าวว่า การจัดแสดงผลงานของผู้ชนะเลิศรางวัลประเภทต่างๆ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมของโครงการประกวดวาดภาพปีที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์”   เนื่องจากปีนี้ ธนาคารยังมีรางวัลพิเศษสำหรับผู้ชนะและโรงเรียนหรือสถาบันศิลปะ ที่รณรงค์ให้เด็กและเยาวชนที่ส่งผลงานเข้าประกวดและผลงานผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจำนวนมากที่สุด 3 อันดับแรก  โดยจะได้ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานด้านศิลปะในต่างประเทศ