หน้า : พิมพ์หน้านี้ - PEA ขอความร่วมมือลงทะเบียน ผ่านช่องทางออนไลน์

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: porkaki141 ที่ 24 มี.ค. 20, 13:59 น

PEA ขอความร่วมมือลงทะเบียน ผ่านช่องทางออนไลน์


กระทู้: PEA ขอความร่วมมือลงทะเบียน ผ่านช่องทางออนไลน์
เริ่มกระทู้โดย: porkaki141 ที่ 24 มี.ค. 20, 13:59 น
PEA ขอความร่วมมือผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้า
ผ่านช่องทางออนไลน์ งดการเดินทางมาสำนักงาน PEA

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์คืนเงินประกันผู้ใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทางต่างๆ โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อลดการแพร่ระบาดและป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการของรัฐบาล “อยู่บ้าน ลดเชื้อ   เพื่อชาติ”
 PEA มีมาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ากรณีบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ตามหลักเกณฑ์การจ่ายคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ขอความร่วมมือผู้ใช้ไฟฟ้าดำเนินการดังนี้

ช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์เริ่มวันที่ 25 มีนาคม 2563 (ไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุด)
 1. Scan QR Code ท้ายใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า เริ่มเดือนมีนาคม 2563
 2. แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus
 3. Facebook : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
 4. PEA Line Official Account : @peathailand

ช่องทางการรับเงิน เริ่มวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
 1. พร้อมเพย์ (บัตรประชาชน)
 2. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้ ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารทหารไทย และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 3. Counter Service 7 – 11 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแสดงบัตรประชาชน (SMART CARD) และ PIN Code ของผู้รับเงินเท่านั้น
 ขอความร่วมมือผู้ใช้ไฟฟ้างดการเดินทางติดต่อสำนักงาน PEA เพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด-19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย