หน้า : พิมพ์หน้านี้ - เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (ต่อ)

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: tandarinyan ที่ 4 ส.ค. 20, 08:19 น

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (ต่อ)


กระทู้: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (ต่อ)
เริ่มกระทู้โดย: tandarinyan ที่ 4 ส.ค. 20, 08:19 น
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชื่อเรื่องการวิจัย รายงานผลการพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านของไทย สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ผู้วิจัย นางธันย์ดารินทร์  ญาณวชิรสกุล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองแหย่ง สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองแหย่ง จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย