หน้า : พิมพ์หน้านี้ - จัดบ้านอย่างไร ห่างไกลไข้เลือดออก

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => คลับสุขภาพ => ข้อความที่เริ่มโดย: anna_bogi ที่ 21 ส.ค. 20, 15:21 น

จัดบ้านอย่างไร ห่างไกลไข้เลือดออก


กระทู้: จัดบ้านอย่างไร ห่างไกลไข้เลือดออก
เริ่มกระทู้โดย: anna_bogi ที่ 21 ส.ค. 20, 15:21 น
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจากกรมควบคุมโรคในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 21 ก.ค. 63) พบว่า มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศแล้ว 31,438 ราย และเสียชีวิต 21 ราย และคาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นได้อีกในหลายพื้นที่

แม้ว่าจำนวนผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 จะมีรายงานผู้ป่วยน้อยกว่าปี 2562 ก็ตาม แต่เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้ที่เป็นฤดูฝน มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะและเศษวัสดุต่าง ๆ จนกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายสาเหตุหลักของการเกิดโรคไข้เลือดออก (อ่าน ภัยเงียบจากยุงลาย..ร้ายกว่าที่คิด! คลิก https://www.smk.co.th/newsdetail/1621 (https://www.smk.co.th/newsdetail/1621))

นอกจากนี้ ในทางสถิติแล้วยังพบว่า วัยเด็ก คืออายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่มีจำนวนมากที่สุดของปีนี้ (อ่าน วิธีป้องกันไข้เลือดออกในเด็ก..กลุ่มเสี่ยงสูง คลิก https://www.smk.co.th/newsdetail/1638 (https://www.smk.co.th/newsdetail/1638)) แล้วจะมีวิธีจัดการกันอย่างไร เพื่อป้องกันการเพาะพันธุ์ของยุงลาย

จัดบ้านให้น่าอยู่ สร้างสิ่งแวดล้อมให้น่ามอง ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

    1. แทงค์น้ำ บ่อน้ำ กะละมัง หรือที่เก็บกักน้ำจะเป็นแหล่งให้ยุงออกไข่และกลายเป็นตัว ต้องมีฝาปิด หรือเทน้ำออก พร้อมหมั่นตรวจสอบอยู่เสมอว่ามีลูกน้ำหรือยุงมาวางไข่หรือไม่
    2. ให้ตรวจรอยรั่วของท่อน้ำ แทงค์น้ำ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับน้ำ ว่ามีรูรั่วหรือไม่ โดยเฉพาะฤดูฝน เพราะอาจทำให้เกิดน้ำขังจากรูรั่วนั้นได้
    3. แจกัน ถ้วยรองขาโต๊ะ น้ำรองขาตู้ ต้องเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์ สำหรับแจกันอาจจะใส่ทรายผสมลงไป ส่วนถ้วยรองขาโต๊ะให้ใส่เกลือเพื่อป้องกันการวางไข่ของยุง
    4. หมั่นตรวจสอบถาดรองน้ำที่ตู้เย็น หรือเครื่องปรับอากาศ เพราะอาจเป็นแหล่งแพร่พันธ์ของยุง โดยเฉพาะถาดระบายน้ำของเครื่องปรับอากาศ หากออกแบบไว้ไม่ดี จะทำให้รูระบายน้ำอยู่เหนือก้นถาดมีน้ำขังจนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงได้
    5. คอยตรวจสอบบริเวณบ้านว่าแหล่งน้ำขังหรือไม่ เช่น ท่อระบายน้ำบนหลังคา
    6. ขวดน้ำ กระป๋อง หรือภาชนะอื่นที่อาจจะเก็บขังน้ำไว้ หากไม่ใช้ให้เก็บทิ้ง หรือขายต่อร้านรับของเก่า
    7. ยางเก่าที่ไม่ใช้อาจเป็นแหล่งน้ำขังได้ หากไม่ใช้ให้เก็บทิ้งหรือขายต่อได้เช่นกัน
    8. รั้วไม้หรือต้นไม้ที่มีรูกลวง ให้นำคอนกรีตเทใส่ปิดรู ต้นไผ่ต้องตัดตรงข้อและให้เทคอนกรีตปิดแอ่งน้ำด้วยเช่นกัน

ป้องกันตัวเองไว้ ปลอดภัยจากไข้เลือดออก
    1. ใส่เสื้อผ้าที่หนาพอสมควร หรืออาจใส่เสื้อแขนขาวและการเกงขายาว เพื่อป้องกันยุง
    2. ใช้ยาฆ่ายุง หรือสเปรย์กำจัดยุงรูปแบบต่างๆ ทั้งแบบใช้สารเคมีหรือสมุนไพร
    3. ใช้สมุนไพรที่มีกลิ่นกันยุง เช่น ตะไคร้ หรือเปลือกส้ม
    4. นอนในมุ้งลวด หรือกางมุ้ง

กำจัดที่ต้นตอด้วยวิถีธรรมชาติ
    1. เลี้ยงปลาไว้ในอ่างที่ปลูกต้นไม้ หรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ เช่น ปลาหางนกยูง
    2. ใช้แบคทีเรียที่ผลิตสารพิษฆ่ายุง ได้แก่ เชื้อ Bacillus thuringiensis serotype H-14 (Bt.H-14) and Bacillus sphaericus (Bs)
    3. ใช้เครื่องมือดักจับลูกน้ำซึ่งเคยใช้ได้ผลที่สนามบินของประเทศสิงคโปร์ แต่สำหรับกรณีประเทศไทยยังได้ผลไม่ดีเนื่องจากไม่สามารถควบคุมแหล่งน้ำตามธรรมชาติได้

อาจเห็นได้ว่า มีการใช้สารเคมีฉีดพ่นตามแหล่งชุมชนและพื้นที่สาธารณะกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย แต่จากสถิติของการระบาดกลับพบว่า ไม่ได้ลดจำนวนลงเลย  เนื่องจากการพ่นหมอกควันไม่ใช่การลดจำนวนประชากรของยุง แต่จะมีประโยชน์ในกรณีที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกเท่านั้น

ขอบคุณข้อมูลจาก สินมั่นคงประกันสุขภาพ เราประกัน..คุณมั่นใจ https://www.smk.co.th/prehealth.aspx  (https://www.smk.co.th/prehealth.aspx)