หน้า : พิมพ์หน้านี้ - คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี รับนักศึกษา

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: prkmutnb ที่ 4 ธ.ค. 20, 14:18 น

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี รับนักศึกษา


กระทู้: คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี รับนักศึกษา
เริ่มกระทู้โดย: prkmutnb ที่ 4 ธ.ค. 20, 14:18 น
        คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM) สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (IPD) และสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN) ประเภทต่างๆดังนี้
    1. โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย รับสมัคร 11 ก.ย. 2563 -10 ม.ค. 2564
    2. โครงการโควตาผู้ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM) รับสมัคร 11 ก.ย. 2563-10 ม.ค. 2564
              3. โควตาเรียนดี รับสมัคร 1 ต.ค. 2563-10 ม.ค. 2564
               4. Portfolio รับสมัคร 1 ต.ค.2563 -10 ม.ค. 2564
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
1.  สำเร็จการศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน ที่ผ่านการเรียนวิชาวิชาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต เกรดเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไป (ยกเว้นโควตาเรียนดี เกรดเฉลี่ย 2.75)
2. สำเร็จการศึกษา ปวช. (รับสมัครเฉพาะสาขา FSM และ IPD)
สามารถสมัครทางเว็บไซต์ http://admission.kmutnb.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 10 มกราคม 2564  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์  อาจารย์มีชัย 090-9409-199 อาจารย์พัชรี 097-2520-688 คุณธีราพร 090-951-9282 และ Website www.agro.kmutnb.ac.th Facebook www.facebook/aikmutnb