หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ดร. นริศ ชี้แจงนโยบายไม่เลิกจ้าง ช่วงโควิด-19

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: viranwan ที่ 4 ธ.ค. 20, 14:58 น

ดร. นริศ ชี้แจงนโยบายไม่เลิกจ้าง ช่วงโควิด-19


กระทู้: ดร. นริศ ชี้แจงนโยบายไม่เลิกจ้าง ช่วงโควิด-19
เริ่มกระทู้โดย: viranwan ที่ 4 ธ.ค. 20, 14:58 น
ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ออกประกาศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เรื่องนโยบายดูแลพนักงานภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

โดยระบุว่าตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  เครือฯ ได้ตระหนักถึงสวัสดิภาพความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพนักงานทุกคน จึงกำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่จะสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานในทุกกลุ่มธุรกิจของเครือฯ ให้มีความมั่นใจว่าองค์กรไม่ทอดทิ้งพนักงานในยามที่ต้องร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตไปด้วยกัน

(https://www.infoquest.co.th/wp-content/uploads/2020/04/20200411_CP_Info-683x1024.jpg.webp)

ดร. นริศ ธรรมเกื้อกูล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจ สร้างขวัญ และกำลังใจให้กับพนักงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์

Dh6YF9IjAJM

• บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงาน อันเนื่องจากผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 นี้

• บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์จะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลที่จำเป็นอันเนื่องมาจากการรักษาโควิด-19 หรือการประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อโควิด-19 ที่บริษัทได้ทำให้เพิ่มเติมไว้

• บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานและครอบครัว ด้วยการมอบ E-Coupon สำหรับซื้ออาหารและเครื่องดื่มให้แก่ครอบครัวของพนักงาน (ตามเกณฑ์ที่กำหนด) จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง

• สำหรับพนักงานที่มีความเดือดร้อนด้านค่าเล่าเรียนของบุตร สามารถติดต่อหน่วยงานทรัพยากรบุคคลเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ เช่น ขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินระยะสั้น เป็นต้น

พร้อมกันนี้ ดร. นริศ ธรรมเกื้อกูล ได้ฝากถึงพนักงานของเครือฯ ว่าจะต้องทำหน้าที่ 3 เรื่อง

1.ทำหน้าที่ของตนเองที่มีต่อประเทศชาติ นโยบายของรัฐบาลก็คือ อยู่บ้าน Stay At Home ลดการแพร่เชื้อ ไม่ไปในสถานที่ต่างๆ ที่ไม่ควรไป

2.ให้การช่วยเหลือประชาชนเท่าที่ช่วยได้ เช่น จัดให้มีจิตอาสาทำ Face Shield, ไปแจกอาหาร เป็นต้น

3.ช่วยเหลือบริษัท พนักงานหลายคนก็ทำงานที่บ้าน แต่ก็มีน้องๆ พนักงานหลายคนที่มาอยู่หน้างาน เช่น น้องๆ ของ CP FreshMart, Makro, 7-Eleven, ร้านกาแฟมวลชน เป็นต้น ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดหาเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย Face Shield ให้พนักงานได้ป้องกันตัวเองด้วย

(https://www.cpgroupglobal.com/Portals/1/Users/002/02/2/Untitled-1.jpg)